Teamspelers

HILVERSUM
Organisatie |

De Alliantie

De Alliantie is een grote woningcorporatie in de Noordwestvleugel van de Randstad. Gezond, ambitieus en vernieuwend. De Alliantie werkt aan goede en betaalbare huizen in prettige buurten voor mensen met een bescheiden inkomen. 

Goed wonen en leven is een fundamentele behoefte van de mens. Op een plek waar het veilig is en thuis voelt. Waar je jezelf kunt zijn en gezond en comfortabel kunt leven, samen met anderen. De Alliantie wil mensen zo’n thuis bieden, een plek die bijdraagt aan een goede kwaliteit van wonen en leven. Nu én in de toekomst. Daarom werken ze aan een gevarieerd aanbod van betaalbare, goede en duurzame huizen in fijne buurten. Op een duurzame manier, zonder de aarde en haar natuurlijke bronnen uit te putten.

De Alliantie maakt prestatieafspraken met lokale partners: de gemeenten, huurdersorganisaties en andere woningcorporaties. Hun inzet daarbij is om optimaal te voldoen aan de lokale woonbehoeften van bewoners en gemeenten.

Wij werven adviseurs voor de afdeling Strategie & Beleid. De afdeling is onderdeel van de adviesgroep, samen met juridische zaken, personeel & organisatie en marketing & communicatie. De adviesgroep valt direct onder de voorzitter van het directieteam.

KV_Opdrachten_de-alliantie
Functie | Senior adviseur en een adviseur Strategie & Beleid

De afdeling Strategie & Beleid (S&B) werkt aan organisatiebrede thema’s, aan het ontwikkelen van strategie & beleid, aan nieuwe opgaven Alliantie breed en helpt de regio’s om deze te realiseren.

S&B denkt mee over implementatie van nieuwe opgaven en bekijkt vooraf wat de gevolgen (kunnen) zijn voor de organisatieontwikkeling.

S&B is het kenniscentrum op het gebied van Wonen en Vastgoed. S&B heeft de kennis of weet waar dit beschikbaar is. S&B weet wat de Alliantie is en kan, meet resultaten van beleid, monitort de voortgang en levert cijfers ter onderbouwing.

De S&B adviseurs hebben kennis van externe (landelijk en lokale) ontwikkelingen en vertalen deze naar strategie en beleid. Zij adviseren en versterken de regio’s in het ontwikkelen en realiseren van haar meerjarenstrategie.

Bij S&B werken tien adviseurs, met eigen thema’s (zoals woonbeleid, portefeuillesturing, duurzaamheid en maatschappelijke huisvesting) en een aantal adviseurs zijn contactpersoon naar één regio. Zij kiezen voor een integrale aanpak, niet voor losse eilandjes.

In de komende periode staat S&B voor de opgave om praktische oplossingen voor ingewikkelde vraagstukken te bedenken, om te gaan experimenteren, om als S&B een creatieve partner te zijn voor directie en collega’s. De uitdaging is om de wendbaarheid van de Alliantie te vergroten. 

De senior adviseur Strategie & Beleid (portefeuillesturing)

Heb jij een hart voor volkshuisvesting, duurzaamheid, portefeuillesturing en rendementsdenken? Heb je ervaring met strategische vraagstukken op het gebied van portefeuillesturing? Breng jij door je externe gerichtheid en netwerk de buitenwereld binnen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat verwachten wij van jou

 • Je bent in staat om methodieken te ontwikkelen en in te zetten voor het monitoren, analyseren en adviseren over het realiseren van de portefeuillestrategie Alliantie breed. Je adviseert over de optimalisering van de portefeuillesturing en de waarde van de portefeuille aan de vastgoedmanagers en het directieteam.
 • Je draagt zorg voor het ontwikkelen, implementeren en evalueren van portefeuille-, kwaliteits- en duurzaamheidsbeleid en adviseert het management/de directie over de financiële randvoorwaarden om de strategie te realiseren.
 • Je bent een netwerker en een verbinder die zich zowel binnen als buiten de Alliantie gemakkelijk Je ontwikkelt de strategie van de Alliantie samen met je collega’s van de Alliantie.
 • Daarbij ben je voortdurend alert op maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op landelijk en regionaal niveau. Je bent in staat deze invloeden te verwerken in het strategisch beleid en, waar nodig, bij te sturen. Je bent adviseur en sparringpartner van het directieteam en de managers over strategie, beleid en externe ontwikkelingen. Je denkt mee over de koers van de organisatie en doet verbetervoorstellen.

Functie-eisen

 • Je hebt een WO-opleiding, bij voorkeur op het gebied van vastgoedkunde (MRE) of projectmanagement.
 • Je hebt ruime ervaring met portefeuillesturing.
 • Je vindt het leuk om proactief de ontwikkelingen op het eigen vakgebied te volgen en hebt affiniteit met duurzaamheid.
 • Je bent een zeer ervaren adviseur en hebt ervaring met het leidinggeven aan programma’s of projecten.
 • En je voelt je echt thuis in onderzoek en (vastgoed)data.

De Alliantie biedt

Een veelzijdige en afwisselende functie binnen een enthousiast team van professionals. Een jaarcontract met aansluitend vast dienstverband bij goed functioneren. Een prachtig modern (flex)kantoorpand op 10 minuten lopen van CS Hilversum. Vooraf vindt een pre-employmentscreening plaats. 

De adviseur Strategie & Beleid, 36 uur per week

Heb je een hart voor de sturing van publieke organisaties, organisatieontwikkeling en het werken in (nieuwe) allianties? Heb jij kennis van de thema’s (duurzaamheid, innovatie) die de komende tijd van belang zijn voor een woningcorporatie? Kun je praktische oplossingen bedenken voor ingewikkelde vraagstukken en jouw kennis goed overdragen? Breng jij door je externe gerichtheid en netwerk de buitenwereld binnen? Dan zijn we op zoek naar jou! 

Wat verwachten wij van jou

 • Je bent een netwerker en een verbinder die zich zowel binnen als buiten de Alliantie gemakkelijk beweegt.
 • Je ontwikkelt de strategie van de Alliantie samen met je collega’s van de Alliantie.
 • Daarbij ben je voortdurend alert op maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op landelijk en regionaal niveau.
 • Je bent in staat deze invloeden te verwerken in het strategisch beleid en, waar nodig, bij te sturen.
 • Je bent adviseur en sparringpartner van het directieteam en de managers over strategie, beleid en externe ontwikkelingen.
 • Je denkt mee over de koers van de organisatie en doet verbetervoorstellen.
 • Je volgt actief ontwikkelingen in de markt en op het professionele vakgebied en vertaalt deze in bruikbare scenario’s, strategische keuzen, nieuwe methodieken en het optimaliseren van de beleidscyclus.

Functie-eisen

 • Je hebt een HBO+ opleiding, bij voorkeur op het gebied van bedrijfskunde, bestuur publiek/privaat (MBA), of een opleiding op het gebied van strategie, beleid en organisatieontwikkeling.
 • Je vindt het leuk om proactief de ontwikkelingen op het eigen vakgebied te volgen en hebt affiniteit met duurzaamheid en innovatie en het werken in allianties.
 • Je bent een ervaren adviseur en hebt ervaring met het leidinggeven aan of werken in programma’s of projecten.

De Alliantie biedt

Een veelzijdige en afwisselende functie binnen een enthousiast team van professionals. Een jaarcontract met aansluitend vast dienstverband bij goed functioneren. Werken in een prachtig modern (flex)kantoorpand op 10 minuten lopen van CS Hilversum. Vooraf vindt een pre-employmentscreening plaats. 

Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Vasthoudend Professioneel Teamspeler Betrokken Inspirerend

Profiel | Nieuwsgierige en creatieve teamspelers

De senior adviseur Strategie & Beleid (portefeuillesturing)

Nieuwsgierig en creatief is jouw basishouding. Je hebt een gezonde zakelijke inslag met veel gevoel voor de maatschappelijke opdracht. Communicatief sterk en analytisch begaafd. Je snapt de bedrijfskundige samenhang. Je beweegt makkelijk in het contact met alle stakeholders op alle niveaus intern en extern. Je komt makkelijk binnen, maakt echt de verbinding en nodigt uit voor de vernieuwing. 

De adviseur Strategie & Beleid, 36 uur per week

Nieuwsgierig en creatief is jouw basishouding. Je bent communicatief sterk. Je bent analytisch en je houdt ook van cijfers. Je durft het initiatief te nemen en doet dat altijd in de samenwerking met anderen. Je werkt vanuit een strategisch overzicht en inzicht en kunt daarin makkelijk schakelen naar tactisch en operationeel niveau. Je snapt de samenhang.

Aanbod | Geïnteresseerd en gekwalificeerd?

Helaas, u kunt niet meer reageren.

Senior adviseur en een adviseur Strategie & Beleid
Vast
36 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.