Analytisch en conceptueel sterk

Amsterdam
Organisatie |

Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP)

De Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) is de brancheorganisatie van de participatiemaatschappijen (private equity en venture capital) in Nederland. Zij behartigt de belangen van private equity en venture capital investeerders die actief zijn op de Nederlandse markt. Dat zijn zowel Nederlandse als internationale investeerders.

De NVP telt meer dan 100 aangesloten participatiemaatschappijen en 90 geassocieerde leden, partijen die beroeps- of bedrijfsmatig bij participaties betrokken zijn. De activiteiten van de NVP bestaan uit het behartigen van de belangen van haar leden, het laten uitvoeren, verzamelen en verspreiden van onderzoek & informatie en het organiseren van activiteiten & opleidingen voor de (geassocieerde) leden.

De NVP is opgericht in 1984. Zij is lid van VNO-NCW en van Invest Europe, de Europese branchevereniging voor private equity en venture capital.

De doelen van de NVP zijn:

 • Het investeringsklimaat voor participatiemaatschappijen in Nederland bevorderen.
 • De bekendheid en het imago van participatiemaatschappijen verbeteren en de rol en het nut toelichten bij overheid en politiek, media, onderzoekers en studenten.
 • Ondernemers en hun adviseurs informeren over de mogelijkheden van participatiemaatschappijen bij ondernemingsfinanciering.
 • Institutionele en andere professionele beleggers informeren over de mogelijkheden om te beleggen in fondsen van participatiemaatschappijen.
 • Bijdragen aan verdere professionalisering van de sector.

De NVP is het aanspreekpunt voor iedereen die meer wil weten over private equity en venture capital.

De private equity en venture capital-sector wordt economisch en maatschappelijk steeds belangrijker. In Nederland hebben ongeveer 2.100 bedrijven te maken met een participatiemaatschappij als aandeelhouder. Zij hebben samen in totaal 380.000 werknemers, alleen al in Nederland.

De afgelopen jaren heeft de NVP een sterke ontwikkeling doorgemaakt. Het bureau is uitgebreid en geprofessionaliseerd en heeft een stevige positie als dé vertegenwoordiger van de Nederlandse private equity en venture capital-industrie: alle soorten private equity- en venture capital-firma’s variërend van seedfondsen (startersfondsen) en verschaffers van groeikapitaal, tot management buyout-fondsen en grote buitenlandse private equity-spelers zijn onder haar leden te vinden. De NVP is een bron van waardevolle informatie voor leden, geassocieerden, overheid en politiek, wetenschappers, pers, ondernemers en andere stakeholders. Zij onderhoudt daartoe een website, geeft publicaties uit, doet onderzoeken en organiseert informatieve bijeenkomsten, webinars en trainingen voor zowel leden als derde partijen. De NVP Academy heeft een uniek trainingsprogramma ontwikkeld dat geheel door leden en geassocieerde leden wordt ingevuld.

De vereniging heeft een bestuur bestaande uit zes directeuren van participatiemaatschappijen en een onafhankelijke externe voorzitter, Annemarie Jorritsma. De bestuursleden zitten diverse commissies voor: op het gebied van fiscale zaken, venture capital, juridische & regulatoire zaken, investor relations, ESG en opleidingen en actuele thema’s zoals investeren in de zorgsector. Via deze weg zetten meer dan 50 vertegenwoordigers van leden en geassocieerden zich regelmatig in voor het werk van de NVP. Topfiscalisten en –advocaten, accountants, corporate finance-adviseurs en accountants en leden uit alle geledingen van de NVP stellen hun kennis, ervaring en netwerk ter beschikking.

Vanwege de groei van de branche en de NVP is deze nieuwe functie ontstaan. We zijn op zoek naar een (senior) beleidsmedewerker Tax, Legal & Regulatory. Een rol waar je op eigen snelheid kunt invoegen en toevoegen.

Functie | (Senior) Beleidsmedewerker Tax, Legal & Regulatory

Als (senior) beleidsmedewerker rapporteer je aan de directeur van het bureau van de NVP. Daarnaast werk je nauw samen met de plaatsvervangend directeur, de director Venture Capital, de manager NVP Academy en de medewerker communicatie en het secretariaat. Zeer intensief werk je met de director Research & Policy. Hij voert nu veel van de taken uit die onder deze rol gaan vallen.

De rol van het bureau verschilt per onderwerp en activiteit. Vaak neemt het bureau het initiatief om een onderwerp op de NVP-agenda te zetten. Er worden verkennende gesprekken gevoerd en er wordt informatie verzameld, er wordt een richting bepaald, waarna afstemming plaatsvindt met de voorzitter, dan wel met bestuursleden of een commissie. Vervolgens voert het NVP-bureau meestal zelf uit, of vraagt de voorzitter, bestuursleden of anderen om namens de NVP op te treden.

De organisatie en de samenwerking is informeel maar resultaatgericht. Taken en aandachtsgebieden worden in onderling overleg verdeeld tussen de medewerkers van het NVP-bureau. De leden van het team zorgen ervoor dat ze globaal weten wat er bij de anderen speelt zodat ze elkaar kunnen helpen en eventueel vervangen.

In samenwerking met de director Research & Policy zul je de lobby en doorvertaling van wet- en regelgeving voor leden op regulatoir, fiscaal en juridisch gebied voor je rekening nemen. Dit betekent:

 • Commissies en klankbordgroepen van de NVP (mede) voorzitten.
 • De NVP-reacties op internetconsultaties coördineren met de verschillende commissies.
 • Contact onderhouden en het net ophalen bij de verschillende commissies over welke onderwerpen er spelen en waar de NVP een standpunt zou moeten formuleren.
 • De NVP vertegenwoordigen in verschillende externe commissies en gremia (e.g. Invest Europe, VNO-NCW).
 • Overleg met andere brancheverenigingen, beroepsorganisaties en andere stakeholders.
 • Overleg met toezichthouders en ministeries.
 • een actieve bijdrage aan het opleidingsprogramma leveren door het inventariseren van behoeftes aan cursussen op het gebied van compliance, juridisch, fiscaal en aanverwante zaken.
 • Het meedenken over woordvoeringslijnen richting pers (op het gebied van compliance, juridisch, fiscaal).

Het is de bedoeling dat je op termijn (relatief) zelfstandig zult werken en een deel van de taken van de director Research & Policy overneemt.

Verbindend Analytisch Gestructureerd Communicatief Goede-pen Omgevingssensitief Engels Initiatief Sturen Relaties-opbouwen Brussel Beleid Toegevoegdewaarde Den-Haag Eigenaarschap Doelgericht

Profiel

De ideale kandidaat heeft een afgeronde academische opleiding. Een frisse blik op de economie en een zekere affiniteit met cijfers. Je universitaire achtergrond is wellicht recht, economie, bestuurskunde en kan ook sociologie of geschiedenis zijn.

Je hebt een aantal jaar ervaring in een omgeving waar beleid maken, stakeholdermanagement of belangenbehartiging van belang is, bij voorkeur in de financiële sector. Het is gewenst dat de toekomstige beleidsmedewerker een goed netwerk heeft in ambtelijk Den Haag en / of onze leden of daar snel de weg leert vinden.

Je bent analytisch en conceptueel sterk. Je kunt complexe onderwerpen snel doorgronden en daarover met buitenstaanders van gedachten wisselen, zowel mondeling als schriftelijk. Je houdt van ruimte voor eigen initiatieven, een ondernemende aanpak en werkt agile. Projectmatig werken is bekend.

Je hebt laten zien succesvol te kunnen zijn in een complexe omgeving, waar veel verschillende belangen spelen. Je bent gemotiveerd om in een maatschappelijk relevante omgeving resultaten te bereiken.

Je bent representatief en beweegt je makkelijk in diverse settings. Bijvoorbeeld in Den Haag en Brussel met hoge ambtenaren, juridische en fiscale specialisten bij leden en geassocieerden.

Het team van de NVP is klein. Je werk dus breed en gevarieerd. De lijnen zijn kort, de sfeer is collegiaal, informeel en inhoudelijk. Je werkt voor en met de leden. Je voelt je thuis in een slimme, serieuze en betrokken wereld en bent breed geïnteresseerd, je leest graag het FD. En je hebt die unieke balans tussen taak-en mensgerichtheid en zelfstandigheid en teamgeest.

Essentiële competenties voor de positie van (senior) beleidsmedewerker Tax, Legal & Regulatory:

 • Resultaatgerichtheid: zowel korte- als langetermijn doelen in het oog houden, hindernissen omzeilen, pragmatisch en efficiënt werken met de mensen en middelen die voorhanden zijn. Waar nodig zelf het initiatief hiertoe nemen.
 • Enthousiasmeren en betrekken van anderen: herkennen en erkennen van experts, openheid en kennisdeling stimuleren, soms ook de credits voor bereikte resultaten aan een ander gunnen. Voor jou is het resultaat en de toegevoegde waarde voor de leden relevant. Daar haal jij je voldoening uit.
 • Samenwerking en teamwerk: taken zo verdelen dat iedereen doet waar hij goed in is (veel betrokkenen doen hun werk voor de NVP naast hun baan), (gelegenheids)coalities smeden zodat het gezamenlijke doel wordt bereikt, anderen werk uit handen nemen zodat de voortgang en de kwaliteit op peil blijven.
 • Effectief communiceren: ingewikkelde kwesties en overtuigende argumenten helder en met vertrouwen overbrengen. Gevoelig zijn voor de behoeften van het publiek. Representatief zijn. Tactvol zijn: mensen met respect en voorkomendheid benaderen bij het verdedigen van (tegenovergestelde) standpunten.
 • Strategisch denken: een visie op de toekomst van de sector ontwikkelen, denken op de lange termijn en grote verbanden zien. Bijdragen aan de strategie van de NVP.

In de loop der jaren heeft de NVP een uitstekend netwerk opgebouwd binnen de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Financiën, maar heeft waar nodig ook goede ingangen op andere relevante ministeries. Daarnaast zijn er regelmatig contacten met Tweede en Eerste Kamerleden en indien relevant met Europarlementariërs. De NVP onderhoudt zeer nauwe banden met VNO-NCW en MKB-Nederland, zowel met individuele specialisten als in commissieverband, heeft regelmatig afstemming met bijvoorbeeld de Nederlandse Vereniging van Banken en de NBA. Omdat de private equity- en venture capital-markt zeer internationaal georiënteerd is werkt de NVP intensief samen met de Europese zusterorganisaties in Brussel (Invest Europe), het Verenigd Koninkrijk (BVCA), Duitsland (BVK) en Frankrijk (France Invest).

Aanbod

De functie van (senior) beleidsmedewerker beslaat 32 – 36 uur per week. De primaire en secundaire voorwaarden zijn uitstekend en worden gerelateerd aan je ervaring en de snelheid waarmee je de rol volledig kunt invullen. De functie is nieuw.
Gezien de huidige samenstelling van het team en het streven naar diversiteit in gender, leeftijd en culturele achtergrond nodigen we nadrukkelijk jonge en mannelijke kandidaten uit hun interesse kenbaar te maken.

Procedure

De procedure wordt begeleid door K+V. Het start met het insturen van je motivatie en cv. Hierna volgen bij voldoende aansluiting bij het profiel gespreken bij K+V in Veenendaal (of digitaal) en twee rondes in Amsterdam bij de NVP. We ronden de procedure af voor eind juni en een ideaal startmoment bij de NVP is vanaf half augustus.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We vragen je snel te reageren door bij “solliciteer direct” je CV en motivatie te uploaden.
Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Roel Roelfzema (06 438 73 326). Roel begeleidt deze opdracht.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Let op! Bij voldoende geschikte kandidaten kunnen wij de vacature sluiten, reageer daarom snel!

(Senior) Beleidsmedewerker Tax, Legal & Regulatory
Vast
32-36 uur

SOLLICITEER DIRECT