Servicegericht, accuraat en adviesvaardig

Utrecht
Organisatie |

Slachtofferhulp Nederland

Slachtofferhulp Nederland helpt na een strafbaar feit, verkeersongeval of calamiteit. Slachtofferhulp Nederland biedt emotionele steun, hulp in het strafproces en ondersteuning bij het vergoed krijgen van schade. Bij Slachtofferhulp Nederland werken bijna 900 vrijwilligers, ruim 100 stagiairs en 480 betaalde medewerkers. Jaarlijks helpt Slachtofferhulp Nederland ruim 200.000 slachtoffers en nabestaanden persoonlijk. Daarnaast zijn er via de website dit jaar meer dan 350.000 diensten verleend.

Bedrijfsmatige sturing van de financieel-administratieve processen en outputsturing is een belangrijke focus van de afdeling Finance & Control. Voor het team staat de komende periode verbeteren en optimaliseren centraal, van financiële processen en financieel beheer, van administratieve organisatie en interne controle. Daarnaast wordt er gewerkt aan de onderlinge verbinding en de samenwerkingsrelaties.

Functie | Senior Financieel Adviseur

In deze functie lever je een belangrijke bijdrage aan het verwezenlijken van de plannen en ambities van de organisatie. Je legt verantwoording af aan het Hoofd Finance & Control.

Je opereert op het grensvlak van boekhouding en financial control. In deze functie ben je verantwoordelijk voor de coördinatie van de boekhouding en van de P&C-cyclus (begroting, maandrapportage, jaarrekening) en je levert meewerkend, hands-on zelf hieraan een belangrijke bijdrage. Je zorgt voor een adequate planning en bewaking en faciliteert anderen in hun bijdrage. Op jouw werkgebied ben je expert en vraagbaak en leid je verbetertrajecten. Ten aanzien van de accountantscontrole ben je het operationele aanspreekpunt.

Je bent de belangrijkste adviseur voor het afdelingshoofd voor:

  • Financiële besluitvorming en het voldoen aan wet- en regelgeving.
  • Financieel advies en het vertalen hiervan naar systemen en praktische oplossingen.
  • Het tijdig signaleren van knelpunten en risico’s op financieel gebied.
  • De opzet en werking van beheersmaatregelen en interne controle.

Daarnaast neem je deel aan projecten en geef je functioneel leiding aan de medewerkers van de financiële administratie. Samen met het afdelingshoofd en teamleden bouw je de komende jaren aan een hecht team. Je snapt dat communicatie met de stakeholders essentieel is in deze rol. Je bent initiatiefrijk, zorgt voor structuur en biedt in woord en daad pro actief hulp aan.

Sparringpartner Communicator Vakspecialist Flexibel Plezierig Hart-voor-de-publieke-zaak

Profiel
  • Een Hbo-opleiding op financieel/bedrijfseconomisch gebied, cijfermatig inzicht.
  • Bij voorkeur aangevuld met ervaring in een vergelijkbare functie.
  • Kennis van administratieve procedures en ervaring in het werken met, onderhouden van en verbeteren van de financieel administratieve processen.
  • Kennis van relevante applicaties en pakketten (MS Excel, Exact Globe).
  • Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden.
  • Servicegericht, accuraat en adviesvaardig, gericht op samenwerking en liefde voor het vak.
Aanbod

Een uitdagende, verantwoordelijke en afwisselende positie bij een maatschappelijke organisatie met betrokken medewerkers, een echt ‘A-merk’. De functie kent veel verantwoordelijkheid en biedt ruimte voor eigen initiatief.
De CAO Sociaal Werk is van toepassing, waarbij het salaris afhankelijk is van ervaring. Het basissalaris bedraagt maximaal € 4.830,– per maand op basis van een 36-urige werkweek. Bovenop dit salaris beschik je over een individueel keuzebudget (IKB) waarmee 26 bovenwettelijke uren, 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering omgezet kunnen worden naar geld, scholing of vrije tijd.
Je krijgt een aanstelling voor 1 jaar, met zicht op een vaste aanstelling, veel ontwikkelmogelijkheden met een individueel loopbaanbudget en een uitstekende reiskostenregeling.

 

Geïnteresseerd

Wanneer deze functie je aanspreekt zien wij je reactie graag zo snel mogelijk tegemoet, uiterlijk maandag 30 mei 2022. Dat kan door onderaan bij ‘solliciteer direct’ je cv en motivatie te uploaden. Voor vragen kun je contact opnemen met Helga Bijker (06-2269 8599).

 Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

 Een assessment kan deel uitmaken van de procedure, evenals een Verklaring Omtrent het Gedrag.

Senior Financieel Adviseur
Vast
36 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.