Spin in het web, makelaar in kansen en mogelijkheden

Zwolle
Organisatie |

ROVA

ROVA is een maatschappelijke onderneming, die samen met gemeenten en inwoners werkt aan een mooie en schone omgeving, nu en in de toekomst. Vanaf de start in 1996 zet ROVA continu in op verbetering van de dienstverlening en innovatie. Hierdoor is ROVA toonaangevend in de sector. Het bedrijf heeft zich ontwikkeld tot een professionele organisatie met een grote ambitie op afval- en milieugebied en in het beheer buitenruimte.

ROVA is van en voor gemeenten en verleent haar diensten aan 23 gemeenten in drie regio’s, te weten IJssel-Vecht, Achterhoek en Eemland. Bij meerdere gemeenten is ROVA ook verantwoordelijk voor het beheer buitenruimte. ROVA koerst aan op het integraal ontwikkelen van oplossingen voor afval, grondstoffen, beheer buitenruimte en circulaire economie. Een bedrijf als ROVA kan synergievoordelen voor haar gemeenten behalen door taken te verbinden, met minder afval en meer continuïteit kan het goedkoper. Het (gescheiden) inzamelen van afval en grondstoffen en het beheren van de openbare ruimte, doet ROVA zo efficiënt en effectief mogelijk. De ambitie is actief bij te dragen aan de circulaire economie door het mogelijk te maken, van afval weer grondstof te maken.

Samenwerking in de hele keten is nodig om continue innovatie te stimuleren. De inwoners van de ROVA-gemeenten hebben hierin een belangrijke rol. ROVA hecht aan een goede balans tussen milieudoelen, sociale doelen en geld: een schone samenleving en duurzaamheid zijn leidend in denken en handelen. De kernwaarden van ROVA zijn niet voor niets: verbonden, vakmanschap en vooruitstrevend.

ROVA is dé kennispartner van haar gemeenten, een bestendige partner, die gemeenten pro-actief adviseert en ondersteunt bij de beleidsplannen en de uitvoering daarvan. Samenwerking in de hele keten is nodig om continue innovatie te stimuleren. De organisatie zal om de visie waar te gaan maken haar kennispositie gaan versterken, die meerdere gemeenten gaat ontzorgen. De senior relatiebeheerder draagt bij aan het waarmaken van de ambities.

Het managementteam van ROVA bestaat uit de algemeen directeur, directeur Financiën en Middelen, controller, manager Bestuurlijke en Juridische Zaken, manager Uitvoering, manager Klant en Communicatie en manager Beleid en Relatiebeheer.

De functie senior relatiebeheerder valt onder de afdeling Beleid en Relatiebeheer. Het team Relatiebeheer kent:
– twee relatiebeheerders
– de back office, waar de eerste en eenvoudige vragen worden beantwoord en/of doorgespeeld
– de beheerders, die de Dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) met de 23 gemeenten beheren, inclusief de juridische toets.

De relatiebeheerders ‘verdelen’ de regio’s; de Achterhoekse gemeenten zitten in portefeuille bij de collega-relatiebeheerder.

Functie | Senior Relatiebeheerder

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

In de functie van senior relatiebeheerder:

 • Ben je (mede) verantwoordelijk voor de tevredenheid van onze gemeenten en het samen met de gemeenten invulling geven aan het  gemeentelijk beleid voor Afval en Grondstoffen en Beheer Buitenruimte.
 • Fungeer je als eerste aanspreekpunt voor gemeenten, heb je externe contacten en neem je deel aan diverse overleggen met gemeenten (ambtelijk, management en bestuur).
 • Ben je intern de ‘spin in het web’ van de ROVA-gemeenten en overleg je met  je ROVA-collega’s over uitvoering, beleid, communicatie en projecten.
 • Ben je verantwoordelijk voor het beantwoorden van vragen van de aangesloten gemeenten en laat je daar waar nodig acties ondernemen, onderneem je zelf actie en voer je aanpassingen door.
 • Coördineer en bewaak je de voortgang van lopende projecten en afgesproken acties.
 • Monitor je de ontwikkelingen in gemeenten en de doelen van de gemeenten in relatie tot de strategie van ROVA.
 • Signaleer je vanuit de doelen mogelijkheden voor het optimaliseren van de dienstverlening en/of het realiseren van aanvullende dienstverlening.
 • Beheer je de DVO’s met de aangesloten gemeenten en voer je gesprekken met gemeenten over wijzigingen in de DVO’s.
 • Ben je verantwoordelijk voor het zowel intern als extern doorvoeren van wijzigingen in bestaande DVO’s.

FUNCTIE-EISEN

 • HBO/WO-werk- en denkniveau.
 • Minimaal drie jaar ervaring in (commerciële/zakelijke) dienstverlening.
 • Kennis van en ervaring met beleidsvorming en organisatorische processen, zoals projectmatig en opdrachtgevergericht werken.
 • Uitstekende schriftelijke en mondelinge vaardigheden.
 • Hart voor de publieke zaak.

Spin-in-het-web Verbinder Sensitief Groot-schakel-en-signaleringsvermogen

Profiel
 • Je bent een stevige persoonlijkheid die zich soepel beweegt in het (externe) krachtenveld.
 • Je kunt goed situationeel handelen; beschikt over de juiste ‘snapkracht’  om de impact van oplossingen en problemen te beoordelen.
 • Je bent (omgevings)sensitief, kunt goed luisteren en je bent een plezierige gesprekspartner.
 • Je bent overtuigend en ondernemend, ziet kansen en speelt daarop in.
 • Je kunt goed plannen en organiseren, bent stressbestendig.
 • Je hebt de lange termijn-doelen goed in het oog en weet met korte termijn-acties hierop in te spelen.
 • Je bent zelfstartend en hands on waar nodig.
 • Je hebt een daadkrachtige houding; je bent resultaatgericht.
 • Je bent alert en je beschikt over een gezonde dosis energie.
 • Je beschikt over uitstekende advies- en onderhandelingsvaardigheden.
Aanbod

Een dynamische en uitdagende functie (32-/40-urige werkweek (vier of vijf dagen), met uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een ‘auto-van-de-zaak’ (Cao Grondstoffen, Energie en Omgeving; pensioen via ABP en goede opleidingsmogelijkheden). Het betreft een structurele functie, met, na maximaal een jaar en goed functioneren, een vast dienstverband.

Procedure

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start in Veenendaal met een kennismaking naar aanleiding van je kandidatuur. Hierna volgen de gesprekken bij ROVA; de eerste gespreksronde is op maandag 2 maart en de tweede gespreksronde op maandag 9 maart.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in bovengenoemde functie dan vragen wij je zo snel mogelijk te reageren door je cv en motivatiebrief te uploaden. Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Helga Bijker (06 22 698 599).

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd vooraf een online persoonlijke profielmeting te maken.

Een (ontwikkel)assessment is onderdeel van deze procedure.

Senior Relatiebeheerder
Vast
32-40

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.