Verbinder

ZETTEN
Organisatie |

OG Heldringstichting

Als specialistische jeugdzorgorganisatie is OG Heldringstichting er om jongeren met ontwikkelingsproblemen en (ernstige) gedragsproblematiek op te vangen en de juiste zorg te bieden. De organisatie is specialist in crisisopvang, diagnostiek, behandeling en begeleiding van jongeren (12-18+) en gezinnen. Door de vele externe veranderingen is de organisatie volop in beweging en worden er nieuwe vormen van jeugdhulp ontwikkeld.

OG Heldringstichting werkt intensief samen met Pactum Jeugd- en Opvoedhulp en Pact18. De organisaties werken toe naar een geïntegreerde organisatie Jeugd Oost, als onderdeel van Stichting Conrisq.

Al deze veranderingen bieden volop kansen en uitdagingen. Dit vraagt van de organisaties en haar medewerkers meer innovatief vermogen en ondernemerschap om hun kennis en expertise actief in de markt aan te bieden. Om deze ontwikkeling te regisseren en een duurzaam en effectief relatiemanagement systeem te creëren zijn OG Heldringstichting (24 uur) en Pactum (8 uur) gezamenlijk op zoek naar een ambitieuze en enthousiaste Strategisch Accountmanager.

KV_Opdrachten_OG-Heldringstichting
Functie | Strategisch Accountmanager

In de rol van strategisch accountmanager zorg je voor de verbinding tussen de vraag uit de externe omgeving (gemeenten, verwijzers, ketenpartners en de regio’s die zorg inkopen) en de dienstverlening door de interne organisatie. Je bouwt proactief aan een krachtig netwerk en zorgt er samen met jouw collega’s voor dat de bekendheid en zichtbaarheid van het zorgaanbod van OG Heldringstichting en Pactum wordt vergroot.

Je volgt marktontwikkelingen en brengt de behoefte van de inkopende partijen en de regio’s in kaart als het gaat om complexe jeugdzorgvragen. Op basis hiervan en aangevuld met jouw inhoudelijke kennis en de informatie die je van de interne organisatie krijgt, ontwikkel je een geïntegreerde marktstrategie voor Jeugd Oost. Deze strategie werk je samen met de regiomanagers uit in strategische accountplannen per gemeente en je bent verantwoordelijk voor het afsluiten van contracten. Je betrekt collega’s uit het primair proces tijdig bij nieuwe ontwikkelingen en zorgt ervoor dat de vraag goed kan worden ingevuld. Daarbij werk je intensief samen met de directeur, regiomanagers, en locatiemanagers Je levert een belangrijke bijdrage aan de omzetdoelstellingen van de organisaties.

Na de aanbesteding ben jij eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de accountplannen. Je voert kwartaalgesprekken met financiers en bent verantwoordelijk voor het afsluiten en bewaken van contracten. Je werkt hierbij nauw samen met collega’s van contractbeheer en van klant en markt.

Je rapporteert aan de directeur jeugd regio oost.

Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Vasthoudend Professioneel Teamspeler Betrokken Inspirerend

Profiel | Initieert, regisseert, creëert

De nieuwe collega is bewezen succesvol in strategisch accountmanagement, bij voorkeur binnen het sociaal domein of de (jeugd)zorg. Je bent gericht op groei, innovatie, samenwerking en het verbinden van mensen zowel binnen als buiten de organisatie. Je krijgt energie van het opbouwen en onderhouden van een netwerk, het proactief inspelen op vragen van klanten en het sluiten van contracten. Je schakelt gemakkelijk tussen verschillende omgevingen en op verschillende niveaus. Je legt snel contact en stapt op mensen en organisaties af. Je weet strategie te vertalen naar concrete plannen en activiteiten. Je hebt ervaring met het werken binnen complexe omgevingen.

Competenties

  • Doortastend, flexibel en met flair
  • Communicatief sterk zowel mondeling al schriftelijk
  • Aanjager met lef en ongecompliceerdheid
  • Respect en het vermogen te relativeren
  • Oplossingsgericht, verantwoordelijk en inhoudelijk sterk
  • Sensitief en daadkrachtig

Aantoonbare ervaring met het werken in complexe (bestuurlijke en ambtelijke) omgevingen. Je hebt minimaal een HBO werk- en denkniveau.

Aanbod | Geïnteresseerd en gekwalificeerd?

Helaas, u kunt niet meer reageren.

Strategisch Accountmanager
Vast
32 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.