Standvastige professional en flexibele adviseur

Apeldoorn
Organisatie |

Gemeente Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn telt bijna 160.000 inwoners en is als stad en organisatie volop in ontwikkeling. Apeldoorn is één van de belangrijkste werkgelegenheidscentra in Midden-Nederland. Een groot aantal landelijk bekende organisaties en werkgevers heeft een (hoofd)vestiging in Apeldoorn (bijvoorbeeld Kadaster, Belastingdienst, Achmea, Remeha, Wegener). Apeldoorn wil haar inwoners snel en doeltreffend van dienst zijn als comfortabele gezinsstad.

De organisatie van de gemeente Apeldoorn bestaat uit eenheden en een directieraad. In de eenheid Financiën & Control werken professionals die met trots, betrokkenheid en plezier, bijdragen aan de doelen van de organisatie. De eenheid bestaat uit vier teams: Bestuurlijk Advies, Financieel Advies & Informatie, Inkoop & Interne Controle en Financiële Realisatie. Met deze procesmatig inrichting sluit deze eenheid beter aan bij de behoefte van ‘haar klanten’: eenheden, directie, college en raad. De doelstelling die daaruit voortvloeit is dat de eenheid in staat is om binnen het brede spectrum van de bedrijfsvoering, flexibel aan te sluiten op de steeds sneller veranderende rol van de gemeente en de toenemende inzet en beschikbaarheid van ICT. Dit wordt gedaan door nauwkeurig te administreren, soepele P&C instrumenten en een stevige adviesrol te bieden. Dit met een focus op innovatie en digitaal werken.

Functie | Strategisch Adviseur Financiën & Control

De strategisch adviseur Financiën & Control valt hiërarchisch onder de eenheidsmanager Financiën & Control. De komende periode onderzoekt de gemeentesecretaris, in opdracht van het College, of het sturingsmodel nog passend is. De uitwerking van deze opdracht kan van invloed zijn op de positionering.

Je hebt de volgende taken en verantwoordelijkheden:

 • Je beweegt je gemakkelijk op alle (bestuurlijke en management) niveaus. Hierbij fungeer je voor bestuurders, directieraad en managers als een natuurlijke sparringpartner op het brede terrein van financieel beleid en bedrijfsvoering. Je beantwoordt politiek gevoelige, complexe en eenheidsoverstijgende vragen van portefeuillehouders en raadsleden.
 • Je vervult een trekkende rol binnen de eenheid F&C bij het opleveren en gericht werken aan innovatie en verbetering van financieel beleid/financiële werkprocessen.
 • Je ontwikkelt financieel beleid op concernniveau en bewaakt de financiële concernkaders.
 • Je borgt, dat de planning en spelregels voor P&C-instrumenten bekend zijn bij bestuur en directieraad en regisseert op concernniveau dat eenheden de cyclus goed en tijdig doorlopen.
 • Je participeert actief in relevante landelijke overleggremia en voert lobbyactiviteiten uit.
 • Je bent: in- en extern aanspreekpunt voor bestuur, accountant, VNG-commissie financiën en G32 en FAMO.

 FUNCTIE-EISEN

 • Academisch werk- en denkniveau in financieel/bedrijfseconomische richting
 • Ruime ervaring in het strategisch adviseren, analyseren en (begeleiden) van complexe en politiekgevoelige beleidsontwikkelingsprocessen en organisatie ontwikkelingen.

Stevig Politiek-Bestuurlijk Sensitief Inlevingsvermogen Professionele Counterpart Strategisch Denker-en-Doener Degelijk Borgen

Profiel
 • Je hebt een strategische visie, neemt initiatief, innoveert en overtuigt.
 • Je bent dienstverlenend, maar tegelijkertijd ook onafhankelijk richting bestuur en management.
 • Je speelt goed in op de wensen die bestuurders en managers hebben, maar aarzelt niet waar nodig een eigen positie in te nemen en aandacht te vragen voor wettelijke- of concernkaders.
 • Je weet wat strategisch en bestuurlijk adviseren inhoudt en maakt dat waar in de praktijk.
 • Je bent sociaal en communicatief vaardig en weet je in woord en geschrift uitstekend uit te drukken.
 • Je bent een kei in het opbouwen en onderhouden van relaties.
 • Je bent een teamplayer.
 • Je beschikt over een feilloze politiek-bestuurlijke antenne.
 • Je denkt actief en constructief mee over de taakinvulling en -verdeling in de eenheid F&C-nieuwe stijl.
 • Je signaleert problemen die zich hierbij voordoen en borgt (samen met het management) dat die goed worden opgelost.
Aanbod | De gemeente Apeldoorn biedt

Een nieuwe en structurele positie, in een uitdagende en dynamische omgeving, met bijpassende honorering, schaal 13,  afhankelijk van kennis en ervaring is inschaling in 14 mogelijk. Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.

Geïnteresseerd

Geïnteresseerd én aantoonbaar gekwalificeerd voor deze  functie dan vragen wij je uiterlijk zondag 10 november aanstaande te reageren, door jouw CV en motivatie te uploaden bij ‘Solliciteer Direct’. Deze vacature is in behandeling bij Helga Bijker, partner (06 22 698 599) en Henk van der Velde  (06 51 75 86 77); je kunt contact met hen opnemen voor vragen over de positie en procedure.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd vooraf een online persoonlijke profielmeting te maken.

Strategisch Adviseur Financiën & Control
Vast
36 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.