Strategisch Manager voor Triade Vitree

Stevig en mensgericht
Locatie: Lelystad
Organisatie |

Triade Vitree

Triade Vitree biedt volwassenzorg aan mensen met een verstandelijke beperking en met een psychische stoornis en jeugdzorg aan kinderen, jongeren en gezinnen. Triade Vitree heeft met ruim 1.800 medewerkers en bijna 500 vrijwilligers een sterke keten van zorg voor gezinnen en volwassenen opgebouwd in Flevoland, IJsselland en omstreken. De jaaromzet bedraagt circa € 125 miljoen en de geboden zorg wordt gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Daarnaast zijn er cliënten met een persoonsgebonden budget (Pgb). De gewenste integratie van beide organisaties na de fusie van begin 2018 krijgt steeds meer vorm. Vanaf 2022 is er een vernieuwd tweehoofdige Raad van Bestuur (RvB) geïnstalleerd. De RvB bestaat nu uit een voorzitter met een algemene zorgportefeuille en een lid met de portefeuille bedrijfsvoering. Het managementteam bestaat uit vier divisiemanagers, een expertisecentrum, een manager bedrijfsvoering, een manager strategieontwikkeling en beleid, een concerncontroller en een manager Kwaliteit, Businesscontrol en HR Advies.

Missie en visie
Triade Vitree denkt in mogelijkheden en helpt haar cliënten te ontdekken hoeveel ze zelf kunnen doen om minder afhankelijk van zorg te zijn. De medewerkers van Triade Vitree stimuleren kinderen, jongeren, volwassenen alsmede de betrokken ouders/opvoeders met zorgvragen om zelf de regie over hun leven te houden. Hoe meer een mens zélf kan, hoe beter hij of zij zich kan ontwikkelen en zichzelf kan zijn. Thuis, op school of bij het werk. Dát maakt het leven waardevol. Triade Vitree helpt daarbij.

Meer informatie over Triade Vitree is te vinden op : www.triadevitree.nl

Triade Vitree wil een geïntegreerd werkende dienstverlening van de ondersteunende diensten bewerkstelligen die het primaire proces – de zorg van de cliënten – optimaal ondersteunt. Inmiddels is daarvoor de managementstructuur heringericht en zijn de afdelingen samengevoegd tot drie diensten: BedrijfsvoeringStrategie (Ontwikkeling Communicatie en Beleid) – Advies (Kwaliteit, Control en HR. Deze drie diensten vormen als het ware de ‘gouden driehoek’ om de divisiemanagers, zodat zij hun werk zo optimaal mogelijk kunnen uitvoeren en de zorgmedewerkers en cliënten – daar waar mogelijk – ontzorgd worden.

Afdeling

De afdeling Audit, Control en Advies bestaat uit: Kwaliteit, Business Control en HR, allen professionals die elk vanuit hun eigen expertise de organisatie voorzien van advies om zo samen vooruit te komen. Deze professionals vormen het ‘neusje van de zalm’ van de ondersteuning en zijn het geweten van de organisatie die de verschillende managers en de Raad van Bestuur van advies voorzien op hun specifieke vakgebied. Zij vullen elkaar aan daar waar mogelijk en nodig.

Voor Triade Vitree is K+V op zoek naar een stevige en mensgerichte Strategisch Manager die samen met de medewerkers van de afdeling deze transitieslag vorm gaat geven. De medewerkers van de afdeling zijn experts op hun vakgebied, deze expertise verder vormgeven en een meer proactieve rolvastheid verder professionaliseren zijn uitdagingen die jij graag oppakt!

Functie | Strategisch Manager

Bij Triade Vitree wordt er hard gewerkt om de laatste punten uit te werken voortkomend uit de fusie. Als Strategisch (verander) Manager voor de afdeling (kwaliteits-) Audit, Control en Advies ben je betrokken bij deze verdere uitwerking. Verder beschik je over een duidelijke visie en een hoge kwaliteitsstandaard. Regelmatig reflecteer je samen met jouw team op de te behalen doelen en transformatieopdracht en op ieders rol en bijdrage. Daarbij creëer jij de ruimte voor jouw afdeling om verantwoordelijkheid en eigenaarschap te nemen. Samen met je team zal je verder kijken naar wat er in de organisatie nodig is om zo goed mogelijk te analyseren en advies te geven. Jij treedt op als strategisch adviseur en verbinder tussen alle teams en de organisatie. Je draagt bij aan de professionalisering van de afzonderlijke teams. Als manager durf je risico’s te nemen, verantwoordelijkheid te dragen en kennis toe te passen. Je bent een stevige gesprekspartner, zowel voor je team, de managers, de Raad van Bestuur als voor de OR. Je bent duidelijk, transparant, verbindend en betrokken.

Jij bent in deze rol integraal verantwoordelijk voor jouw afdeling (18 Fte) en je stuurt de professionals van jouw afdeling aan op de te bereiken resultaten en bijpassende verantwoordelijkheden. Daarbij leg je de nadruk op het verder professionaliseren van deze nieuw samengestelde afdeling Audit, Control en Advies. Dit vraagt om authentiek en inspirerend leiderschap en dat jij als manager in een continu sterk veranderende omgeving koersvast en resultaatgericht acteert. Jij en je team handelen onafhankelijk in het primaire proces om vrij en ongebonden te kunnen adviseren aan de diverse managers. Je bent verantwoordelijk voor een gezonde bedrijfsvoering en de realisering van afspraken. Je neemt deel aan organisatiebrede projecten en monitort de voortgang daarvan. Je adviseert de Raad van Bestuur over vakinhoudelijke ontwikkelingen en strategische kwesties. Deze functie is rechtstreeks onder de Raad van Bestuur gepositioneerd.

Verandermanagement  Daadkracht  Stevig, Proactief  Ondernemend  Inspirerend  Analytisch  Teamspeler Samenwerken  Sensitief

Profiel

We zoeken een stevige (verander) manager, die goed kan acteren op strategisch niveau. Je staat bekend om je duidelijke visie en de kwaliteit die jij hanteert. Als geen ander weet jij wat er in de organisatie speelt en hoe jij dit vertaalt naar je team. Je brengt het beste in je team naar boven en weet hoe je dit kunt waarborgen. Je hebt een inspirerende leiderschapsstijl waarmee je de gewenste cultuurverandering en professionaliseringsslag binnen de afdeling weet te laten plaatsvinden en de (zorg)medewerkers zich gezien, gehoord en ondersteund voelen.

Aanvullend

 • Heb je ruime werkervaring als strategisch verandermanager in complexe (advies) omgevingen, met inhoudelijke professionals en diverse stakeholders. Ervaring in de zorg is geen must, wel een pré.
 • Beschik je over relevante opleidingen op academisch niveau.
 • Heb je succesvolle ervaring met het aansturen van business controllers, HR-adviseurs en kwaliteitsadviseurs (bij voorkeur met alle drie de onderdelen).
Aanbod
 • Salarisschaal is marktconform en de functie valt onder de CAO – Gehandicaptenzorg.
 • Een jaarcontract voor 32-36 uur per week met de intentie tot verlenging/vast dienstverband.
 • Een eindejaarsuitkering van 8,33%.
 • Een aantrekkelijke pensioenregeling bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn.
 • Korting op collectieve ziektekostenverzekering.
 • Korting op bedrijfsfitness, theater en andere culturele evenementen.
 • Werkkostenregeling: fiets, computer, telefoon met korting en een meerkeuze arbeidsvoorwaardenpakket.
 • Onbeperkt trainingen via Goodhabitz en vakgerichte opleidingen.
Procedure

Kandidaten worden eerst uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met K+V. Hierna vinden aansluitend in overleg op korte termijn de selectiegesprekken bij Triade Vitree plaats. De procedure is erop gericht deze begin juli af te ronden. De startdatum is in overleg, maar uiterlijk 1 oktober aanstaande.

Geïnteresseerd

Geïnteresseerd in deze functie? We verzoeken je snel, maar uiterlijk 29 mei aanstaande te reageren door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Let op! Bij voldoende geschikte kandidaten kunnen wij de procedure eerder sluiten! Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Frank Snethlage, Partner (06- 5131 0178) of aan Maartje Peters, Partner (06-1008 5811).

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Strategisch Manager
Vast
32-36 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.