Actief bouwer aan de toekomst van Alkmaar

Alkmaar
Organisatie |

Gemeente Alkmaar

Alkmaar beweegt en groeit in Noord-Holland. Met een oppervlakte van ongeveer 117.83 km2 en na de laatste herindeling circa 110.000 inwoners. Bij deze beweging past de groei met bijna 15.000 woningen, waarvan het grootste deel in de transformatie van het Alkmaars Kanaal.

Ook op andere plaatsen in de stad staat de ontwikkeling van Alkmaar niet stil. Buiten nieuwe woningen en bedrijfsmatige voorzieningen kijken we ook naar extra voorzieningen die daarbij horen, zoals de infrastructuur, groenstructuren en maatschappelijke voorzieningen zoals scholen en sportaccommodaties. Het realiseren en inpassen van deze ruimtelijke ontwikkelingen vraagt om strategische denkkracht. Het financiële vraagstuk is minimaal even uitdagend. De opgaven uit de samenleving zijn stevig, waarbij de organisatie flexibel en pragmatisch in teams samenwerkt. Daarbij passen medewerkers en managers met persoonlijkheid, daadkracht en kennis van zaken, passend bij de kernwaarden van de gemeente Alkmaar.

De gemeente Alkmaar is een vooruitstrevende organisatie. De verantwoordelijkheden liggen laag in de organisatie, met een groot zelforganiserend vermogen, resultaatsgericht. De organisatie bestaat uit een drie leden tellende directie en veertien unitmanagers.

Functie | Strategisch Planeconoom

De unit Vastgoed en Gronden bestaat uit een aantal vakgroepen, waaronder de vakgroep planeconomie bestaande uit planeconomen, vastgoedadviseurs en een projectleider. Binnen de organisatie werkt men intensief samen in projectteams met programmamanagers, projectleiders en alle betrokken vakgroepen. Het grondbeleid wordt uitgevoerd samen met financiën, concern control en de juristen. Het bestuur vraagt om strategisch advies, beleidsstukken, om afstemming om besluiten te kunnen nemen.

De transformatie van het Alkmaars Kanaal is als project opgenomen in het landelijke programma Stedelijke Transformatie, dat de mogelijkheid geeft tot kennisdeling met allerlei projecten bij andere gemeenten. De componenten bestaan uit grondexploitaties, het Alkmaars Kanaal, kostenverhaalsplannen, de bijdrage aan de P&C-cyclus, bijdrage aan het beleid (denk aan de invoering van de omgevingswet) en deelname aan verschillende interne overleggen.

De kernactiviteiten bestaan uit een breed scala, zoals strategische en financiële advisering bij ruimtelijke ontwikkelingen, bij grondverwerving en grondverkopen. Opstellen van haalbaarheidsanalyses, onderhandelingen voeren, analyseren van risico’s en het bewaken van het budget. Doel is om steeds inzicht te hebben in de financiële voortgang van lopende projecten, in de eindresultaten, in eventuele risico’s, het excellent financieel-economisch onderbouwen van politieke keuzes bij de inrichting van de ruimte. Belangrijk is om af te stemmen en kennis te delen binnen de vakgroep en met de andere units van de organisatie. 

Als  strategisch planeconoom, beschik je over:

 • een HBO/WO werk- en denkniveau, met een relevante opleiding (bijvoorbeeld RO, Planologie, Sociale Geografie, financieel-economisch)
 • meerjarige ervaring bij een overheid, eventueel vanuit een adviesbureau is een belangrijke pré
 • strategische en analytische kwaliteiten

De Alkmaarse organisatie hanteert een aantal duidelijke kernwaarden:

 • oplossingsgericht: je bent nieuwsgierig naar mogelijke oplossingen voor (maatschappelijke) problemen op de werkvloer
 • duidelijk: kernachtig communiceren en checken of de toehoorder/ontvanger het begrijpt. Transparante communicatie voor een doelgerichte samenwerking
 • betrouwbaar: staan voor wat je zegt en toezegt, terwijl je openstaat voor je omgeving
 • betrokken: belangstelling tonen voor de organisatie, functie en collega’s in woord en daad.

Resultaatgerichte Teamplayer Vooruitdenker Overtuigingskracht Communicatief Enthousiast Bouwer

Profiel | Een zelfstandige positie in een platte en mensgerichte organisatie

Je beschikt over de volgende competenties:

 • je bent politiek sensitief
 • je hebt een visie op het vakgebied
 • je bent proactief
 • je schakelt gemakkelijk en snel bij veranderingen
 • je hebt een commerciële instelling
 • je beschikt over uitstekende onderhandelingsvaardigheden
 • je bent enthousiast en ambitieus om aan Alkmaar te bouwen
 • je bent leergierig en deelt kennis ook graag met anderen
Aanbod | 36-urige werkweek met uitstekende voorwaarden

Een zelfstandige positie in een platte en mensgerichte organisatie, afhankelijk van kennis en ervaring, een salaris van maximaal € 5.814,– bruto per maand (schaal 12 CAO Gemeenten) bij een 36-urige werkweek met uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden en een interne academie. De mogelijkheid om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken, IKB-mogelijkheden.

Procedure | Begeleiding door K+V, gesprekken in maart

De begeleiding van deze werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start met het insturen van je motivatie en cv. Daarna volgt een oriënterend gesprek met K+V en een gespreksronde met de gemeente Alkmaar. De gespreksronde bij de opdrachtgever vinden plaats op 22 en 24 maart. Transparant maar wel zo vormgegeven dat veiligheid en privacy geborgd zijn, met een duidelijk tijdspad en een mooie balans tussen kandidaat en organisatie.

 

Geïnteresseerd | Ben jij de Planeconoom die de gemeente Alkmaar zoekt?

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We vragen je uiterlijk zondag 21 maart 2021 te reageren door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Helga Bijker (06 22 69 85 99).

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd vooraf een korte online persoonlijk profielmeting te maken.

Strategisch Planeconoom
vast
36 UUR

SOLLICITEER DIRECT