De spil in het veranderproces

Apeldoorn
Organisatie |

Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG)

De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) heeft één missie: Samen werken aan veiligheid. De belangrijkste doelen zijn het voorkomen, beperken en bestrijden van incidenten, rampen en crises en herstel na een ontwrichte situatie. Dit doet de veiligheidsregio samen met partners zoals als politie, gemeenten en ambulancedienst.

De VNOG bestaat uit de Brandweer, de GHOR (geneeskundige hulpverlening in de regio) en de multidisciplinaire afdeling Crisisbeheersing. De brandweer Noord- en Oost-Gelderland is één van de 25 regionale brandweren in Nederland. In deze regio zijn 56 brandweerposten actief in 22 gemeenten. De GHOR geeft op basis van afspraken met ambulancedienst, zorginstellingen, zorgaanbieders en de GGD invulling aan de geneeskundige hulpverlening bij rampen en ongevallen.
In de afdeling Crisisbeheersing komen de lijnen samen, die de VNOG met andere partners in de hulpverlening kent. Daarbij gaat het onder andere om Defensie, Rijkswaterstaat, Waterschappen etc. In deze veiligheidsregio werken 1500 brandweervrijwilligers en 300 beroepskrachten aan basis- en opgeschaalde brandweerzorg, de voorbereiding op rampen en calamiteiten, en de bestrijding daarvan.

Voor de afdeling Bedrijfsvoering en specifiek het team Vastgoed, Services en Projecten zijn wij op zoek naar een teamleider met verstand van zaken, die dit nieuwe team positioneert in en extern en gaat realiseren.

Vacature Teamleider VSP voor VNOG
Functie | Teamleider Vastgoed, Services en Projecten

De organisatie bevindt zich in een organisch veranderproces genaamd “De Expeditie”. De Expeditie heeft effect op de inrichting van de organisatie, op cultuur en leiderschap en is gericht op duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. In dit veranderproces is het team Vastgoed, Services en Projecten (circa 11 fte) een nieuw team binnen de afdeling Bedrijfsvoering. Dit nieuwe team kent een koers die is vastgelegd in het Programma Huisvesting. Binnen dit programma zijn verschillende deelprojecten vastgesteld, die de taken, aard en omvang van het nieuwe team Vastgoed, Services en Projecten gaan bepalen. Een mooie opgave voor de teamleider.

Als teamleider ben je de spil in dit veranderproces. En je geeft vorm aan de verdere ontwikkeling van deze functie, je team en samen met je collega-teamleiders (HRM, Middelen, Informatie en Communicatie) aan de ontwikkelingen binnen de gehele afdeling Bedrijfsvoering.

Als teamleider geef je integraal leiding aan het team van verschillende specialisten o.a. op het gebied van vastgoedmanagement, gebouwenbeheer, facilitaire zaken, services en projecten. Je bewaakt de kwaliteit en kwantiteit van werkzaamheden en dienstverlening en stuurt op basis van een informatie. Je ontwikkelt samen met de medewerkers de verdere visie op Huisvesting (vastgoed en facilitaire dienstverlening) en vertaalt dit naar integraal beleid en je zorgt voor de implementatie.

Er zijn dus drie disciplines en per discipline heb je als Teamleider VSP de volgende taken:

Vastgoed

Je bent verantwoordelijk voor het vastgoedbeheer en exploitatie van de VNOG-locaties en positioneert het team als centraal aanspreekpunt voor de vastgoedportefeuille. De omvang van de vastgoedportefeuille wordt bepaald na besluitvorming in het Algemeen Bestuur van de VNOG. Je adviseert het management en gemeenten(22) op het gebied van (ver)bouw, beheer en onderhoud en levert hierbij financiële onderbouwing. Je gaat sturen vanuit een MJOP per locatie en voert overleg met aannemers, onderhoudsbedrijven en de gemeenten over huisvestingszaken. Een prachtig en uitdagend pallet van locaties, gemeenten en lokale communities.

Services

Je bent verantwoordelijk voor het facilitaire beheer op VNOG-locaties en voert regie op een centraal vast te stellen programma van eisen. Je draagt, samen met Inkoop, zorg bij aanbestedingen en adviseert en beheert de (soms collectieve) onderhouds- en facilitaire contracten. De Servicedesk levert centrale 1ste lijns-dienstverlening aan alle medewerkers van de VNOG. Voor de komende jaren is doorontwikkeling van deze dienstverlening gewenst, zowel in de breedte (meer disciplines) als in de diepte (2de lijns). Van jou wordt regie op deze doorontwikkeling verwacht. Bij de vorming van het nieuwe team zijn de bestaande facilitaire activiteiten geconcentreerd.

Projecten

Je bent verantwoordelijk voor het projectmatig werken in brede zin. De VNOG heeft hierin de afgelopen jaren grote stappen gezet en om de in 2019 door het bestuur vastgestelde toekomstvisie te realiseren staan grote projecten op stapel. Je verdeelt deze projecten over de projectleiders (3,5 fte) en bouwt het programmatisch werken per afdeling verder uit. Je rapporteert aan het management over de voortgang van de projecten en het projectmatig werken binnen de VNOG.

Daadkrachtig Resultaatgericht-en-gericht-op-samenwerking Onderhandelingsvaardigheid-en-overtuigingskracht Vakmens Communicatief-besluitvaardig Relaties-opbouwen

Profiel | Vastgoedmanagement, facilitair management of projectmatig werken

Alle leidinggevenden van de VNOG dragen er zorg voor, dat de medewerkers optimaal presteren en de kwaliteit leveren om de organisatiedoelen te bereiken. Dit betekent, dat je je medewerkers kent, oprecht interesse hebt in wat hen drijft en oog hebt voor het talent van de medewerkers. Je kent de inhoud, stuurt op proces en geeft leiding aan het team. Je geeft richting en ruimte zodat jouw medewerkers verantwoordelijkheid nemen en maximaal presteren. Ook daag je je medewerkers uit om de lat steeds hoger te leggen. Je bent in staat adequaat en efficiënt samen te werken met andere leidinggevenden binnen de organisatie. Hiervoor ben je procesgericht en sta je voor de vakmensen van je team.

  • Je beschikt over HBO werk- en denkniveau met een afgeronde Hbo-opleiding vastgoedmanagement of facility management, aangevuld met ervaring op het gebied van vastgoedonderhoud.
  • Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring op één van de volgende gebieden: vastgoedmanagement, facilitair management en projectmatig werken.
  • Je hebt aantoonbaar leidinggevende ervaring.
  • Je adviseert in een politiek/bestuurlijke omgeving. Dat vraagt om een goed gevoel voor de ontwikkelingen in politiek, bestuur, media en samenleving.
  • Je bent flexibel en je kan – als de actualiteit daarom vraagt – snel acteren en adviseren.
  • De ideale kandidaat is proactief en heeft een goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid.
Aanbod | Een uitdagende functie

Een uitdagende functie in een organisatie en team in ontwikkeling en beweging met een aanstelling in algemene dienst bij de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Standplaats Apeldoorn.

Het betreft een structurele functie en je start met aanstelling voor de duur van één jaar.
Een voorwaarde voor aanstelling is het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Deze functie is voorlopig gewaardeerd op schaal 12, in afwachting van de definitieve waarderingsronde. Voorlopig wordt een salaris geboden van maximaal € 5.872,- bruto per maand (schaal 12) bij een fulltime dienstverband (36 uur). Bij hoge uitzondering is inschaling in schaal 13 (€ 6.365,-) bespreekbaar. Daarnaast bieden wij een pakket goede secundaire (flexibele) arbeidsvoorwaarden.

Procedure

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start met het insturen van je motivatie en cv. Samen met de opdrachtgever kiezen we de kandidaten die we gaan ontmoeten. Je ontmoet in korte rondes diverse betrokkenen vanuit de VNOG: management, medewerkers en OR. Is er een goede ontmoeting? Dan gaan we verder met een diepgaand gesprek met de selectie commissie en uiteindelijk een presentatie. Transparant maar wel zo vormgegeven dat veiligheid en privacy geborgd zijn, met een duidelijk tijds pad en een mooie balans tussen kandidaat en organisatie.

Het wervingstraject bestaat dus uit drie onderdelen (onder voorbehoud in verband met Covid-19):

  • Dinsdag 15 december: Waarin je langs tafels (eventueel digitaal) kennis maakt met de diverse aandachtsgebieden van de functie en de organisatie kennismaakt met jou als persoon.
  • Woensdag 16 december: Ruimte is voor meer aandacht en diepgang.
  • Donderdag 17 december: Afrondend gesprek en arbeidsvoorwaardengesprek op 18 of 21 december.

Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan.

Geïnteresseerd | Ben jij de Teamleider die VNOG zoekt?

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We verzoeken je uiterlijk zondag 13 december 2020 te reageren door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Helga Bijker (06 22 69 85 99) of Roel Roelfzema (06 43 87 33 26).

Kandidaten die worden uitgenodigd voor de speeddate wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Een verdiepend ontwikkelassessment maakt deel uit van de procedure.

Teamleider Vastgoed, Services en Projecten
Vast
36 UUR

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.