K+V werving selectie interim management

Daadkrachtig, meewerken, overzicht, rust en structuur

Midden van het land
Organisatie |

Specialistisch revalidatiecentrum

Een revalidatiecentrum voor volwassenen, kinderen en jongeren, die door een ziekte, ongeval of afwijking bij de geboorte te maken hebben met (dreigende) lichamelijke, cognitieve of meervoudige handicaps. Het doel van de behandeling is om cliënten in staat te stellen hun leven zo veel mogelijk zelf in te richten en zo min mogelijk afhankelijk te zijn van zorg, zodat zij na revalidatie weer optimaal kunnen participeren in de samenleving. De verandering van de financiering in de zorg maakt het voor deze instelling noodzakelijk dat op korte termijn, met behoud van de kwalitatieve hoogstaande geleverde zorg, deze op een meer effectievere wijze geleverd gaat worden.

Functie | Teamleider V&V Kind & Jeugd

De meewerkend teamleider V&V is verantwoordelijk voor de aansturing op operationeel niveau van een verpleegkundig team die specifieke revalidatiezorg verleent aan een groep patiënten met een lichamelijke, cognitieve en/of verstandelijke beperkingen. Ontwikkelt en implementeert het operationeel afdelingsbeleid en levert een bijdrage aan het tactisch beleid. Bewaakt onder supervisie van de regiomanager of teammanager V&V de verpleegkundige kwaliteit van de geleverde zorg en behandeling en draagt zorg voor de uitvoering wet en regelgeving (BIG). Er is ook sprake van multidisciplinaire samenwerking onder verantwoordelijkheid van een revalidatiearts.

Plaats in de organisatie

De meewerkend teamleider V&V Zorgeenheid Kind & Jeugd valt hiërarchisch onder een regiomanager K&J en stemt af met de teammanager V&V met betrekking tot de kwaliteit en invulling van de 24 uurszorg en juiste roostering in verband met de 24-uurszorg.

Binnen de teams V&V werken verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden en voedingsassistenten. Er is sprake van multidisciplinaire samenwerking onder inhoudelijke verantwoordelijkheid van een revalidatiearts.

Profiel
  • Kennis van zorgverlening en managementtechnieken op HBO-niveau is vereist.
  • Een afgeronde opleiding verpleegkunde niveau 5 en BIG registratie is vereist.
  • Leidinggevende kwaliteiten en vaardigheden gericht op aansturing van een team.
  • Team overstijgend meedenken en prioriteiten aanbrengen in de werkzaamheden.
  • Weet de balans te bewaren tussen de verschillende rollen (behandelaar en teamleider).
Aanbod

De omvang van de opdracht is circa 3 dagen per week en voor de duur tot einde 2019. Beschikbaarheid: zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 22 juli!

Procedure

De gesprekken bij K+V vinden zo spoedig mogelijk plaats.

Geïnteresseerd

Indien u geïnteresseerd én aantoonbaar gekwalificeerd bent voor bovengenoemde functie verzoeken wij u snel te reageren door onderaan bij ‘Solliciteer direct’ uw cv en motivatie te uploaden. Inhoudelijke vragen, opmerkingen en/of motivatie kunt u bij uw reactie vermelden. Deze opdracht is in behandeling bij Frank Snethlage, Partner (tel: 06 5131 0178; email: snethlage@kv.nl)

 Kandidaten die worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek worden gevraagd online een persoonlijke profielmeting in te vullen. 

Teamleider V&V Kind & Jeugd
Interim
24 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.