Leiders

ZWOLLE
Organisatie |

Cibap

Cibap vakschool voor verbeelding is specialist in het opleiden van vakmensen voor de creatieve industrie. Toekomstige professionals ontmoeten elkaar hier. Cibap als tref- en kruispunt voor de creatieve industrie. Zij leren hun creatieve ideeën om te zetten in beelden, steeds met oog voor economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Als beste creatieve vakschool (keuzegids mbo 2016), met 1770 energieke studenten en vele trotse medewerkers is Cibap een toonaangevende vakschool. Een plek waar talentvolle studenten worden uitgedaagd te excelleren als toekomstig beroepsbeoefenaar. Een plek waar ruimte is voor creativiteit, geplaatst in het kader van vakmanschap en ondernemendheid. Waar open communicatie voorop staat en de omgeving overal meespeelt. Omdat te realiseren wordt gewerkt aan vijf kerncompeteties. Hiervoor is het onderwijs georganisseerd in 4 fasen. Welkom bij Cibap!

KV_Opdrachten_cibap
Functie | Teammanagers

De twee teammanagers fase 1 zijn samen verantwoordelijk voor het onderwijs, de collega’s en de studenten in fase 1 (550-600 leerlingen en 50-60 docenten). Deze fase start breed en staat in het teken van persoonlijke ontwikkeling, basiskennis, vaardigheden en het ontwikkelen van de liefde voor het vak. Het fundament voor de leerloopbaan van de student wordt gelegd. Daarbij staat het pad dat de student kan en mag volgen centraal. Inhoud en tempo kunnen verschillen. Samen met jouw team, (meester)docenten en instructeurs ben je verantwoordelijk om vanuit strategisch besef en de visie van Cibap het onderwijs in fase 1, de studenten en het team verder te laten groeien. Met focus op de lange termijn en doorstroom en aansluiting op fase 2, 3 en 4. Met gevoel voor de aankomende volwassenheid, oog voor pedagogiek en didactiek, passie voor voor vakmanschap en de relatie met de beroepsomgeving. Zelf ontvang je leiding van de directie. Beide functies zijn voor 0,8 fte en het salaris is conform CAO MBO schaal 12 en afhankelijk van leeftijd en ervaring. De functie is in eerste instantie voor een jaar, met uitzicht op een vaste aanstelling.

Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Vasthoudend Professioneel Teamspeler Betrokken Inspirerend

Profiel

Als teammanagers fase 1 zorg je dat het ‘leren leren’ centraal staat. Leren van elkaar, zowel voor docenten, binnen en buiten het team als voor studenten, binnen en buiten fase 1. Je legt gemakkelijk relaties binnen en buiten. Je hebt een lerende houding. Je organiseert samen met je collega teammanager jouw eigen ruimte en ondersteuning. Door in gesprek te blijven met en benaderbaar te zijn voor collega’s en studenten ben je altijd actief op zoek naar verbeteringen, organisatorisch, onderwijsinhoudelijk en in de samenwerking. Daarbij zorg je dat processen en informatiestromen duidelijk en zichtbaar zijn en goed op elkaar aansluiten. Je hebt ook lesgevende taken.

Aanbod | Geïnteresseerd en gekwalificeerd?

Helaas, u kunt niet meer reageren.

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.