Visionair, ondernemende gesprekspartner met een boodschap en implementatiekracht

Deventer
Organisatie |

Carinova

Carinova is de betrouwbare en innovatieve VVT-instelling met een duidelijke visie op intramurale- en extramurale zorg. De organisatie is leidend in haar gebied, heeft grote ambities, wil grenzen verleggen met een open houding naar elkaar en de externe partners.

Bij Carinova werken meer dan 3.200 medewerkers. Waar het om draait is het bieden van kwalitatief hoogwaardige zorg, behandeling en ondersteuning aan de cliënten en hun omgeving. Het liefst thuis, maar als dat niet mogelijk is, dan zo thuis als mogelijk bij Carinova. Carinova heeft de ambitie om de beste cliënt- en zorggerichte zorgverlener en innovatieve zorgorganisatie te zijn. Als ‘systeemaanbieder’ voelt Carinova de plicht om het voortouw te nemen in de noodzakelijke veranderingen in de zorg.

Carinova biedt (specialistische) verpleging, behandeling, thuisbegeleiding, mantelzorgondersteuning en hulp bij de huishouding. Het MT-thuiszorg bestaat, naast de directeur uit drie regiomanagers voor de wijkverpleging, een transformatiemanager Zorgthuis en een manager huishoudelijk hulp & sociaal domein Thuis.

Voor meer informatie over Carinova zie www.carinova.nl

Veel mensen willen graag zo lang mogelijk prettig en zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en willen mee blijven doen in de samenleving. Om dit ook in de toekomst mogelijk te maken is vergaande samenwerking tussen de formele en informele zorg en innovatie in de zorg van belang. Tegelijkertijd is de uitdaging om de zorg bemensbaar en betaalbaar te houden. Samen met de zorgverzekeraar heeft Carinova een gezamenlijke agenda opgesteld hoe dit in de komende jaren te realiseren. Speerpunt uit de meerjarenafspraak voor deze functie is het inzetten op preventie, op de juiste zorg op de juiste plek, vanuit een regionale samenwerking tussen zorgverleners.

Functie | Transformatiemanager Sociaal Domein

De transformatiemanager Sociaal Domein is een nieuwe functie waarmee Carinova zich toekomstbestendig wil verbinden aan het sociaal domein. De transformatiemanager wordt verantwoordelijk voor het initiëren, implementeren en bewaken van het transformatieplan met focus op de domeinen welzijn en preventie. De WMO “vernieuwen” om beleid te maken en de financiering voor de plannen te organiseren. Samen met de Transformatiemanager Zorgthuis werkt de Transformatiemanager Sociaal Domein aan de gekozen drie speerpunten voor de komende jaren:

 1. Preventie door het inrichten van een basisinfrastructuur (o.m. voorkomen eenzaamheid)
 2. Het bieden van gefinancierde WLZ-zorg (verzorging en verpleging) thuis samen met het volledige WMO-pakket (MPT/VPT)
 3. Het bieden van medisch specialistische zorg thuis

De Transformatiemanager Sociaal Domein richt zich met name op het eerste en tweede speerpunt om samen met en voor de gemeenten (Holten, Raalte, Staphorst, Ommen, Olst-Wijhe, Zwolle, Deventer, Dalfsen en Hardenberg) een inhoudelijke visie te ontwikkelen en deze te implementeren. Hierdoor blijven met steun van de zorgverzekeraars bewoners/cliënten langer thuis wonen. Samen met steun in de keten, van de woningcorporatie, algemene voorzieningen in de wijk, het sociaal wijkteam en de welzijnsinstellingen. Intern ben je degene, die nauwlettend de integraliteit van hetgeen Carinova biedt in de gaten houdt: diverse producten, diensten en initiatieven.

Sinds een aantal jaren is er een kentering waar te nemen bij gemeenten, instellingen en verzekeraars. Er is een duidelijk besef, dat je door ‘ontschotten’ van de budgetten (WMO, WLZ, ZVW) beter afgestemde zorg bereikt. Wanneer je deze werelden sterker verbindt, is er meer impact voor mensen. De gemeenten betrekken Carinova steeds meer bij hun plannen. Vanuit visie en ideeën wil Carinova het voortouw nemen om sterk de verbinding aan te gaan met welzijnsorganisaties, buurtverenigingen en gemeenten met als doel mensen langdurige gezond en vitaal thuis laten wonen. Werkende samenwerkingsvormen als aansprekende voorbeelden voor het gehele gebied.

Je ontwikkelt hiervoor het “verhaal” voor het thuis ouder worden, het verhaal van de wijk. Een verhaal met de overtuiging dat het anders kan en beter moet.

visionair lef politiek-bestuurlijk-sensitief ondernemend creatief initiatief spin-in-het-web netwerker

Profiel

Affiniteit met de (ouderen)zorg is gevraagd en natuurlijk met een drive om voor deze doelgroep van betekenis te zijn door pilots te organiseren en good practices te verspreiden. Je herkent jezelf in de volgende functie-eisen:

 • Een academisch werk- en denkniveau (bijv. bedrijfskunde); ervaring met veranderprocessen;
 • Ervaring met integraal werken;
 • Ervaring met het leggen van duurzame relaties met diverse externe stakeholders (waaronder gemeenten);
 • Inzicht in financiële processen en ontwikkelingen in de (thuis)zorg;
 • In staat om binnen de complexe organisatie de verbindingen tussen de diverse professionals/initiatieven te leggen;
 • Zowel gericht op de interne organisatie als de externe (markt)omgeving.

Bij indiensttreding wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

Aanbod

Je bent per direct welkom! Carinova biedt jou:

 • Fulltime dienstverband (36 uur);
 • Een veelzijdig en uitdagende functie binnen een innovatieve organisatie;
 • Ontwikkelmogelijkheden;
 • Inschaling conform cao VVT (fwg 65);
 • Een eindejaarsuitkering van 8,33%;
 • Een aanstelling is in eerste instantie voor 1 jaar, met de doelstelling om deze te verlengen naar onbepaalde tijd;
 • Collectiviteitskortingen op o.a. zorgverzekering, autoverzekering en andere schadeverzekeringen;
 • Pensioenregeling bij pensioenfonds Zorg en Welzijn.
Procedure

De procedure wordt begeleid door K+V en is erop gericht om de benoeming in de maand februari 2022 af te ronden. Het wervingstraject zal bestaan uit een drietal onderdelen, waarbij je verschillende mensen uit de organisatie zult ontmoeten.

 • SPEED-ronde, waarin je langs twee of drie tafels in korte gesprekken kennis maakt met de diverse aandachtsgebieden van de functie en de organisatie kennismaakt met jouw persoonlijkheid.
 • SLOW-ronde, dat is een gesprek met een selectiecommissie waarin ruimte is voor meer aandacht en diepgang.
 • SHOW-ronde, een presentatie waarin je alle eerder betrokken commissieleden aan de hand van een casus laat zien en ervaren wie je bent en hoe jij werkt.

De gesprekken vinden plaats bij Carinova in Deventer op de volgende data:

SPEED: op maandag 14 februari, tussen 09.30 en 16.00 uur.
SLOW: op vrijdag 18 februari tussen 09.00 en 14.30 uur.
SHOW:op dinsdag 22 februari tussen 13.00 en 16.00 uur.

Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan.
Uiteraard worden alle RIVM richtlijnen in acht genomen tijdens deze rondes.

Geïnteresseerd

Wanneer deze functie je aanspreekt zien wij jouw reactie graag uiterlijk 6 februari aanstaande tegemoet. Dat kan door onderaan bij ‘solliciteer direct’ je cv en motivatie te uploaden. Voor vragen kun je contact opnemen met Frank Snethlage (06-5131 0178) of Helga Bijker (06-2269 8599).

Kandidaten die worden uitgenodigd voor de SPEED-ronde wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Transformatiemanager Sociaal Domein
Vast
36 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.