Implementator

OOSTEN VAN HET LAND
Organisatie |

Zorgorganisatie

Voor een organisatie die zorg (intramuraal, ambulant, behandeling en dagbesteding) biedt aan mensen met een verstandelijke beperking, zoekt K+V een interim Transitiemanager Jeugd. Visie, implementatiekracht.

Functie | Transitiemanager Jeugd

De transitiemanager gaat het bestaande aanbod op Jeugd in kaart brengen (zowel inhoudelijk als financieel) en onderzoek doen naar de mogelijkheden om nieuwe producten op het gebied van Jeugdzorg voor met name het jonge kind, jongvolwassene en multiprobleemgezinnen te ontwikkelen (Business Development).

De ontwikkeling en implementatie van de (ver)nieuw(d)e producten is de verantwoordelijkheid van de transitiemanager. Hij/zij heeft hierover afstemming met de bestuurder.

Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Vasthoudend Professioneel Teamspeler Betrokken Inspirerend

Profiel | Iemand met visie en implementatiekracht
  • Academisch werk- en denkniveau
  • Ruime ervaring met transitie/verandermanagement
  • Ruime ervaring en inhoudelijke kennis van de Jeugdzorg
  • Conceptueel denker
  • Bedrijfsmatig sterk
  • Creëren draagvlak en weet mensen mee te krijgen
Aanbod | Geïnteresseerd en gekwalificeerd?

Helaas, u kunt niet meer reageren.

Transitiemanager Jeugd
2 – 3 dagen per week

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.