Uitdagende vrager en bestuurlijke sparringpartner

Venlo
Organisatie |

BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning

Mensen die je raken

BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning adviseert voorschoolse instellingen (kinderdagverblijven en peuterspeelzalen), stichtingen en scholen in het basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en gemeenten ten aanzien van veranderprocessen. Het vernieuwen en innoveren van leren en leerprocessen in brede zin en de begeleiding en ondersteuning van de professional bij  de diagnose en behandeling van ontwikkelingsproblemen van kinderen en jongvolwassenen.

De activiteiten richten zich op:

  • het ondersteunen van bestuurlijke/strategische vraagstukken (strategisch beleidsplan, schoolplan, implementatieplannen)
  • het vergroten van het vakmanschap van de professional in onderwijs en opvang en het versterken van de schoolorganisatie als geheel door middel van specifieke maatgerichte verbeter- en vernieuwingstrajecten, het versterken van leiderschap, het oplossen van (school) organisatorische vraagstukken
  • het ondersteunen van leraren en ouders met betrekking tot ontwikkelingsproblemen van kinderen en jongvolwassenen
  • diagnostiek en behandeling van kinderen met ernstige dyslexie
  • logopedische ondersteuning bij het opsporen en behandelen van spraak-/taalproblemen

Het werkgebied van BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning is Zuid-Nederland (Limburg, Zuid/Oost Noord Brabant en een deel van Gelderland).

De omzet bedraagt circa € 7 miljoen en het aantal medewerkers is rond de 100.

Functie | Twee leden Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van BCO Holding BV (100% eigenaar van BCO Onderwijsadvies BV) is tevens de Raad van Toezicht van de bovenliggende stichting BCO Onderwijsadvies. BCO kent één bestuurder en de directie wordt gevormd door de bestuurder en een adjunct-directeur.

Sinds 2020 wordt in de organisatie gewerkt met zelforganiserende teams waarin veel verantwoordelijkheid en autonomie voor de uitvoering van de dienstverlening wordt gegeven. Goed passend bij een professionele adviescultuur met hoogopgeleide medewerkers in een groot werkgebied. Het nieuwe Koersplan is ambitieus. Er wordt nadrukkelijk gekozen voor een groeistrategie op vier groeilijnen; groei in wendbaarheid en slimwerken – groei in kwaliteit – groei in duurzaamheid – groei in omvang.

Het koersplan is in samenwerking met medewerkers, opdrachtgevers, netwerk en de RvC, tot stand gekomen. De RvC onderschrijft de ambitieuze groei en ziet zichzelf als sparringpartner en coach in de realisatie van de ambities. Ze heeft een daarop afgestemde besturings- en toezichtfilosofie:

  • De bestuurder bestuurt de holding en de werkmaatschappij; de RvC ziet erop toe dat de bestuurder dit doet conform de vastgelegde missie en daarbij een excellente performance levert.
  • De RvC houdt afstand ten opzichte van de bestuurder en geeft deze de ruimte die nodig en wenselijk is om tot een excellente performance te komen. Anderzijds staat de RvC ook dichtbij de bestuurder als de omstandigheden daarom vragen.
  • De RvC beperkt zich tot strategisch essentiële onderwerpen en tot hoofdlijnen van beleid.
  • De RvC kiest een proactieve instelling: bepaalt zijn eigen agenda en prioriteiten, rekening houdend met de behoeften en mogelijkheden van de bestuurder.
  • De RvC levert door zijn niveau, kennis, ervaring, contacten en optreden daadwerkelijk meerwaarde voor de bestuurder.

Van de leden van de RvC wordt gevraagd dat ze allemaal een binding voelen met de missie, ambitie en strategie van de holding en de werkmaatschappij zoals geformuleerd in het koersplan. Ze zijn allemaal onafhankelijk (zonder zakelijk belang, vrij van last en ruggespraak en als persoon). Als lid heb je een brede maatschappelijke belangstelling en inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen. Iedereen brengt aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten in (grote) organisaties dan wel toonaangevende organisaties in haar of zijn branche. Elk lid is goed in staat hoofd- en bijzaken te onderscheiden en is standvastig, maar bereid tot concessies en consensus, echte teamspelers dus. Iedereen kan boven de stof staan en boven zichzelf. Natuurlijk is er echt commitment om alle vergaderingen bij te wonen en daar op voor te bereiden.

De RvC bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven leden. De huidige samenstelling is vijf leden waarin nu twee vacatures ontstaan. Een vacature per direct en een vacature in de zomer van 2023. Gekozen is om nu twee leden te werven die gelijk starten met aandacht voor een goede overdracht.

Voor de nieuwe leden wordt gezocht naar ondernemende, vernieuwende mensen met bestuurlijke affiniteit, breed maatschappelijk betrokken, prikkelend en een link met onderwijs- pedagogiek.

Sensitief Communicatief Toegankelijk Vernieuwend Vasthoudend Professioneel Teamspeler Betrokken Ondernemer Scherp
Profiel | Uitdagende vrager en bestuurlijke sparringpartner

Uitdagende vrager

Je stelt de goede vraag en de vraag er achter. Maakt plannen scherper en daagt uit om te doen. Groei ambitie vraagt om een commissaris die het ondernemen snapt en ook de spanning snapt en opzoekt. Dan niet zelf doen, maar de anderen uitdagen het beste uit elkaar te halen. Omdenken, out of the box, het goede gesprek, je helpt mee om dat te zoeken.

Bestuurlijke sparringpartner

Je bent voor de bestuurder en voor je raadsleden een stevige sparringpartner. Brengt inzicht en ervaring mee op soortgelijke rollen. Je voelt je een echte teamspeler en samenwerker. Je werkt, denkt, handelt vanuit het Rijnlandse gedachtengoed. In de scherpte houd je altijd de verbinding en je snapt dat jouw rol ook bescheiden is. Je betrokkenheid is zichtbaar met het werk van BCO en je voelt je thuis in een team waar alles gedeeld kan worden.

Aanbod | Toezicht met ondernemende impact

Kun jij mensen raken en wil jij kennis en expertise brengen en halen in een toezichthoudende rol in een echte onderneming met maatschappelijke impact? Dan nodigen we jou uit te reageren. Er wordt gekeken naar aanvulling en nieuwe toegevoegde waarde. Er wordt gezocht naar een goede diversiteit binnen de Raad van Commissarissen.

De Raad vergadert gemiddeld vijf keer per jaar aangevuld met een jaarlijkse heidag met bestuur en RvC en een jaarlijkse uitwisseling met de OR.

Procedure | Gericht op samenwerken dus eerst ontmoeten en dan doorgaan

Het wervingstraject zal bestaan uit twee onderdelen waarbij je verschillende mensen uit de organisatie zult ontmoeten en nader kennis zult maken met de leden van de Raad van Commissarissen.

Wij starten met korte ontmoetingen op dinsdag 6 december in de namiddag/avond. Hierin maak jij in drie korte gesprekken, in kleine commissies kennis met de organisatie. De mensen uit de organisatie maken kennis met jou als persoon. Is er een goede eerste ontmoeting dan volgt een langere 2e ontmoeting op 13 december in de middag. Hierin ga je in gesprek met de leden van de RvC en is er ruimte voor meer aandacht, diepgang en inhoud met je toekomstige collega’s.

Het streven is om in december tot een benoeming te komen.

Geïnteresseerd | Wil jij een bijdrage leveren aan BCO?

Gezien het ontstaan van twee vacatures tegelijkertijd wordt nadrukkelijk gekeken naar aanvulling en nieuwe toegevoegde waarde. Hierdoor kan de RvC ieder vanuit zijn rol, BCO helpen groeien en haar ambities waar te maken. Herken jij jezelf in deze rol en ben je geïnteresseerd? Reageer dan snel maar uiterlijk 29 november door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden.

Voor vragen kun je contact opnemen met Johannes Arets 06-1026 0480 die deze procedure vanuit K+V begeleidt.

Kandidaten die worden uitgenodigd, worden gevraagd een online persoonlijke profielmeting te maken.

Twee leden Raad van Commissarissen
Termijn 4 jaar

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.