Betrokken realistische raadgevers

Apeldoorn
Organisatie |

IJsselgroep

Het best denkbare onderwijs en de beste zorg voor elk kind

IJsselgroep bestaat 40 jaar en is een maatschappelijke organisatie die financieel op eigen benen staat. Heeft als dienstverlening onderwijsadvies en orthopedagogische ondersteuning (passend onderwijs) in PO en VO. En heeft een aantal jeugdhulp GGZ praktijken, waar kinderen en jong volwassenen met lichte en middelzware gedrags- en leerproblemen worden behandeld. Daarnaast biedt IJsselgroep kinderen met (ernstige) ziekte ondersteuning bij het krijgen van thuis of thuisnabij onderwijs.

De expertise van IJsselgroep zit daarmee op het snijvlak van onderwijs en zorg. Precies op de plek waar de maatschappelijke problemen en geldstromen elkaar raken. En waar de sleutel ligt om de kwaliteit van leven en leren te verbeteren en de beschikbare budgetten optimaler te benutten.

IJsselgroep is met deze propositie actief in de regio’s Doetinchem, Centraal Gelderland, Rijk van Nijmegen, Apeldoorn, Drenthe, Twente, Zwolle en Flevoland. En heeft als missie leerlingen, het onderwijs, leerkrachten en leidinggevenden te ondersteunen in hun ontwikkeling. Hierbij zijn de gemeenten en kinderdagverblijven natuurlijke partners evenals zorginstellingen waarmee we samenwerken in het op- en afschalen van de zorg.

IJsselgroep is een echte maatschappelijke onderneming. Door de diensten op het gebied van onderwijs en zorg tegelijkertijd en in samenhang aan te bieden, werkt IJsselgroep aan de best denkbare zorg en het best denkbare onderwijs. Positief en doelgericht. Optimaal aansluitend op de wensen en uitdagingen van kinderen, leerkrachten, ib’ers, directeuren, samenwerkingsverbanden, bestuurders, ambtenaren en collega’s uit de onderwijs- en zorgketen. Samen ontdekken wat werkt. Samen nieuwe vormen van dienstverlening realiseren. In het belang van het kind.

Dit gebeurt vanuit vier hoofdlocaties (Doetinchem- Apeldoorn- Hengelo- Hoogeveen) maar met name op de scholen, waardoor de dienstverlening altijd nabij is.

Functie | Twee leden Raad van Toezicht

De stichting wordt geleid door een directeur-bestuurder die daarvoor verantwoording aflegt aan een driekoppige Raad van Toezicht. Twee leden zijn dit jaar aan het einde van hun termijn en dus zoekt de IJsselgroep twee waardige opvolgers. Samen met de het zittende lid worden straks opnieuw de rollen verdeeld.

Er wordt binnen de RvT uitstekend samengewerkt. Er is een prettige maar ook scherpe en professionele relatie met het CvB. In een onderwijs en zorg markt die sterk in beweging is met een toenemende vraag, stijgend aanbod van nieuwe dienstverleners en een breed stakeholders veld is “geen dag hetzelfde”. Dat vergt van het bestuur van de stichting sterk maatschappelijk ondernemerschap en een Raad van Toezicht met inzicht, overzicht en praktische zakelijkheid. Een raad die bijdraagt door de goede vragen te stellen en een raad die werkt met ruime kaders waarbinnen het maatschappelijk ondernemerschap binnen IJsselgroep kan floreren.

Het zittende lid heeft een brede expertise en HR ervaring en als aanvulling op haar, zijn wij op zoek naar leden met een relevant netwerk in het werkgebied Oost en Midden Nederland én/of bestuurlijk relevant netwerk én/of een financiële achtergrond. Omdat bewust is gekozen voor een kleine RvT zoeken wij samenwerkers. Leden die houden van het snel en zorgvuldig afstemmen en elkaar aanvullen.

Sensitief Communicatief Toegankelijk Onderzoekend Realistisch Professioneel Teamspeler Betrokken Inspirerend Rolvast

Profiel | Betrokken realistische raadgevers

Betrokken raadgever

Je hebt een duidelijke relatie met het werkveld, de regio en het netwerk én je hebt betrokkenheid bij de maatschappelijke doelen van IJsselgroep. Dat is bij jou voelbaar en zichtbaar. Je bent nieuwsgierig, stelt de vragen en weet slim en snel tot de kern door te dringen. Jij kijkt van buiten naar binnen. Helpt om het inzicht binnen de raad en met de bestuurder scherp te krijgen, je durft echt te onderzoeken. Jij bent in je handelen rolvast.

Realistische raadgever

Je kijkt naar de doelen. Je toetst daarop en je bent praktisch in je toezichtvisie. Jouw uitgangspunt is of iets haalbaar en realistisch is en je weet ook dat je zelden iets bereikt zonder risico’s en zonder foutjes. Je bent niet van de controle en wel van het inzicht en overzicht. Dat helpt de maatschappelijke onderneming om te ondernemen.

Je brengt verder mee:
– academisch werk- en denkniveau
– strategische, bedrijfskundige oriëntatie
– inzicht in taken en rollen tussen Raad van Toezicht en Bestuur
– bekendheid met de issues van governance in onderwijs en het zorgveld
– beschikking over een juist evenwicht in betrokken en bestuurlijke afstand in de rol van toezichthouder
– integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling
– politiek-bestuurlijke sensitiviteit.

Aanbod | Toezichthoudende rol met een ondernemende maatschappelijke impact

Wil jij kennis en expertise brengen en halen in een toezichthoudende rol in een onderneming met maatschappelijke impact? Dan nodigen we jou uit te reageren. Er wordt gekeken naar aanvulling en nieuwe toegevoegde waarde. Er wordt gezocht naar een goede diversiteit binnen de Raad van Toezicht.

De Raad vergadert gemiddeld vijf keer per jaar. De vergoeding van de leden is nu vastgesteld op € 5.000,- per jaar.

Procedure | De procedure is gericht op een goede samenwerking en daarom eerst ontmoeten en dan doorgaan

Het wervingstraject zal bestaan uit twee onderdelen waarbij je verschillende mensen uit de organisatie zult ontmoeten en nader kennis zult maken met de leden van de Raad van Toezicht.

Wij starten met korte ontmoetingen op dinsdag 24 mei in de namiddag/avond. Hierin maak jij in drie korte gesprekken, in kleine commissies kennis met de organisatie. De mensen uit de organisatie maken kennis met jou als persoon. Is er een goede eerste ontmoeting dan volgt een langere 2e ontmoeting op maandag 30 mei in de namiddag/avond. Hierin ga je in gesprek met de leden van de Raad van Toezicht en is er ruimte voor meer aandacht, diepgang en inhoud met je toekomstige collega’s.

Het streven is om in juni aanstaande tot een benoeming te komen.

Geïnteresseerd

Gezien het ontstaan van twee vacatures tegelijkertijd wordt nadrukkelijk gekeken naar aanvulling en nieuwe toegevoegde waarde. Hierdoor kan de RvT ieder vanuit zijn rol, IJsselgroep krachtig en vernieuwend laten doorontwikkelen. Herken jij jezelf en ben je geïnteresseerd in deze positie? Reageer dan snel maar uiterlijk 16 mei door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden.

Voor vragen en opmerkingen kun je contact opnemen met Johannes Arets 06-1026 0480 die deze procedure vanuit K+V begeleidt.

Kandidaten die worden uitgenodigd, worden gevraagd een online persoonlijke profielmeting te maken.

 

Twee leden Raad van Toezicht
Toezicht

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.