Twee leden Raad van Toezicht MosaLira

Nieuwsgierige fluisteraar
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Over de organisatie

MosaLira

MosaLira vergroot je wereld

MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding is het bevoegd gezag van 16 scholen voor basisonderwijs, een school voor speciaal basisonderwijs, 3 voorzieningen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en het UWC (primary) in Maastricht. MosaLira heeft 5.200 leerlingen, 650 medewerkers en een jaarlijkse exploitatie van € 42 mln. MosaLira biedt een veilige, uitdagende leeromgeving waarin kinderen zich ontwikkelen tot verantwoordelijke en succesvolle medeburgers. Ouders zijn partners bij het onderwijs. Persoonlijke talenten, respect voor elkaar en een duurzame samenleving zijn voor MosaLira leidend. Elke school vult dit op eigen wijze in, passend bij de leerlingen en de schoolomgeving. De hoofddoelstelling van MosaLira is het behalen van maximale leeropbrengst voor ieder kind, waarbij in een waarde gerichte benadering de vorming en het welbevinden van het gehele kind centraal staat. Het onderwijs is gericht op de totale ontwikkeling van het kind. Iedereen binnen MosaLira heeft de opdracht uit elk kind te halen wat erin zit en alle kinderen optimale startkansen te geven in de maatschappij van de toekomst.

De schooldirectie is integraal verantwoordelijk voor de school (scholen) en wordt daarin ondersteund door het servicebureau. In de 10 jaar dat MosaLira in deze vorm opereert, is er veel gerealiseerd. Er is een sterke organisatie gerealiseerd met een hele gezonde financiële positie en een concrete visie. De komende jaren zullen staan in het teken van werkgeluk, inclusie, basisvaardigheden verstevigen en arbeidsmarkt. In deze doorprofessionalisering van MosaLira worden nu grote stappen gezet. Het College van Bestuur (CvB) bestaat uit twee personen en is gezamenlijk bestuurlijk verantwoordelijk voor de stichting in een Rijnlands model.

Functie

Lid Raad van Toezicht

“De leider is een fluisteraar, eerder dan een schreeuwer. Zij kan uit de situatie stappen om het grotere plaatje te zien en is zich altijd bewust van wat zij waarom doet. Zij weet voorbij de schil van cynisme het gemeenschappelijke in haar collega’s te raken en hen vanuit intrinsieke motivatie te committeren aan de organisatiedoelen.” (TrendRede 2017)

De leden van het CvB vormen samen het collegiaal bestuur. Het CvB geeft samen direct leiding aan de schooldirecties, het servicebureau en is samen gericht op het strategisch positioneren en uitbouwen van MosaLira als de onderwijspartner voor het primair, speciaal en voorgezet speciaal onderwijs in Maastricht. De collega’s van bestuur zijn samen eindverantwoordelijk voor MosaLira en leggen verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht houdt een extra oogje in het zeil en zorgt dat de collega’s van bestuur hun werk goed kunnen doen. Formeel is de RvT natuurlijk de werkgever van het CvB. De RvT geeft advies, is sparringpartner en moet diverse besluiten van de collega’s van bestuur vaststellen, zoals bijvoorbeeld de begroting en het jaarverslag.

MosaLira bestuurt vanuit het Rijnlands gedachtegoed. Samen bestuur je zoals besturen is bedoeld: met de juiste afstand en met oprechte aandacht voor iedereen. Daar past ook de Rijnlandse Governance bij. Ruimte voor elkaar voor het goede gesprek en de goede vraag. Sparren met CvB en RvT met echte interesse en als gelijken met verschillende rollen. Scherp op de afspraak en warm op de relatie. Koersvast en aansprekend op de doelen, geïnteresseerd in de weg er naar toe.

Voor de twee gezochte leden wordt gekeken, naast diversiteit en een volwassen generalistisch leiderschapsprofiel, naar ervaring in financiële bedrijfsvoering en (breed en ontwikkelingsgericht) onderwijs.  Thema’s voor de komende jaren liggen daarnaast op samenwerking (IKC), huisvesting en vernieuwing. Aansluiting in ervaring op deze thema’s is wenselijk.  Omdat er twee leden worden gezocht kijken we naar een goede mix tussen en aanvulling op deze thema’s. In ieder geval is een lid ook op voordracht van de GMR.

Sensitief  Communicatief  Toegankelijk  Nabij Nieuwsgierig Professioneel  Samen Betrokken  Inspirerend  Luisteren

Profiel

Nieuwsgierige fluisteraar

Nieuwsgierig

Vragenstellen met aandacht, dat breng jij mee. Vooral nieuwsgierig naar nieuw. Het onderwijs zit in een echte vernieuwingsfase en dan helpt het stimuleren van kijken en ontdekken. Als sparringpartner voor het CvB ben je daarin een voorbeeld. Doorvragen maakt zaken scherper en dat beheers je op een prettige manier. Soms ook door te vertragen. Je stimuleert ook het kijken naar buiten. Brengt buiten naar binnen en zet jouw netwerk en ervaring in om elkaar rijker te maken aan mogelijkheden.

Fluisteraar

Niet vertellen maar luisteren. Op de juiste momenten een zetje geven, een aanzet maken en weer terug stappen. Als lid van de RvT weet je dat het om de leerling gaat, het creëren van een optimale start van hun leven. Jouw passie om daar aan bij te dragen als aangever voor het bestuur. Als fluisteraar breng je anderen weer naar de kern, vanuit het overzicht stimuleer je focus en help je je collega’s in de raad en de collega’s van bestuur om de goede keuzes te maken.

Rijnlands Governance is echt samenwerken als teamspeler in de Raad van Toezicht. Dat neem je mee en dat laat je zien. Wie het weet mag het hier fluisteren om anderen te laten groeien. Jouw rijke ervaring (dat hoeft niet in jaren) versterkt zo het bestuur van MosaLira.

Aanbod

Toezicht met passie

Ben jij de betrokken onderwijs toezichthouder? Dan nodigen we jou uit te reageren. Er wordt gekeken naar aanvulling en nieuwe toegevoegde waarde. Er wordt gezocht naar een goede diversiteit binnen de Raad van Toezicht en er wordt vervanging gezocht voor twee vertrekkende vrouwelijke leden.

Procedure

Gericht op samenwerking dus eerst kort ontmoeten dan doorgaan

Het wervingstraject zal bestaan uit twee onderdelen waarbij je verschillende mensen uit de organisatie zult ontmoeten en nader kennis zult maken met de leden van de Raad van Toezicht.

Wij starten met korte ontmoetingen op donderdag 22 december in de middag. Hierin maak jij in drie korte gesprekken, in kleine commissies kennis met de organisatie. De mensen uit de organisatie maken kennis met jou als persoon. Is er een goede eerste ontmoeting dan volgt een langere 2e ontmoeting op vrijdag 13 januari in de middag. Hierin ga je in gesprek met de leden van de RvT en is er ruimte voor meer aandacht, diepgang en inhoud met je toekomstige collega’s.

Het streven is om in januari tot een benoeming te komen.

Geïnteresseerd

Wil jij een bijdrage leveren aan MosaLira?

Gezien het ontstaan van twee vacatures tegelijkertijd wordt nadrukkelijk gekeken naar aanvulling en nieuwe toegevoegde waarde en diversiteit. Herken jij jezelf in deze rol? Reageer dan snel maar uiterlijk 13 december door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Voor vragen kun je contact opnemen met Johannes Arets 06-1026 0480 die deze procedure vanuit K+V begeleidt.

Kandidaten die worden uitgenodigd, worden gevraagd een online persoonlijke profielmeting te maken.

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.