Twee leden Raad van Toezicht voor Puck&Co

Integrale denkers, ondernemend en betrokken
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Over de organisatie

Puck&Co

Een plek waar een kind zich voelt alsof het thuis is, dat is waar Kindercentra Puck&Co voor staat. Niet een verlengde van school of een noodzakelijke oppas, maar een plek waar een kind zich kan ontwikkelen en vermaken zoals het gewend is. Alleen of samen, met de andere kinderen, de leiding of zelfs met eigen vriendjes. Puck&Co maakt gewoon onderdeel uit van de dagelijkse wereld van het kind, alsof het bij een vriendje of vriendinnetje gaat spelen.

Puck&Co is een professionele aanbieder van kinderopvang met oog voor opvang op kleine schaal. Dat doen zij op locaties in Didam, Dieren, Doesburg, Duiven, Ellecom, ‘s-Heerenberg, Loil, Rheden, Rozendaal, Spankeren, de Steeg, Velp en Westervoort.

Er werken circa 180 collega’s die aandacht hebben voor mens en kind en waarbij waardering en tevredenheid belangrijk gevonden wordt.

Functie

Twee leden Raad van Toezicht

Toezicht houden, meedenken, advies geven en beoordelen van de resultaten van de verantwoording die wordt afgelegd door de directeur/bestuurder: dat zijn in het kort de taken van de Raad van Toezicht van Puck&Co. De Raad vergadert minimaal vijf keer per jaar met de directeur/bestuurder en jaarlijks met de Ondernemingsraad en het Managementteam. De Raad van Toezicht bestaat nu uit drie leden met een brede expertise in hun vakgebied. De Raad van Toezicht is lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Kinderopvang (NVTK).

De komende jaren zal de Raad bijzondere aandacht geven aan de nieuwe strategie 2024-2028 en het vormgeven van het eigen toezicht. Hoe geef je hier als Raad van Toezicht vorm aan en maak je de vertaalslag? Een mooie kans voor het nieuwe lid om hier een bijdrage aan te leveren en het verschil te maken. Daarnaast staan de maatschappelijke (sectorale) ontwikkelingen als gratis kinderopvang, IKC, samenwerking onderwijs en kansengelijkheid op de agenda. Welke positie wil Puck&Co bij deze onderwerpen innemen en hoe werk je dit uit in de strategie? Ook spelen een aantal interne vraagstukken als de besturing van de organisatie, goed werkgeverschap en de krappe arbeidsmarkt een rol.

Diversiteit en frisse aanvulling

De Raad van Toezicht is op zoek naar een team dat bestaat uit verschillende persoonlijkheden met verschillende achtergronden en (toezichthoudende) ervaring (beginnend en senior). Zodat discussies verrijkt worden en onderwerpen op verschillende manieren belicht worden. Breed blijven kijken, schetsen van andere perspectieven en ruimte geven aan de ander. Dat heeft de Raad doen besluiten een vierde lid toe te voegen aan hun team. De andere positie is vrijgekomen vanwege einde van de zittingstermijn.

Om een goede verdeling van de aandachtsgebieden binnen de Raad te bewaken is de Raad op zoek naar een lid met een financiële/bedrijfsmatige achtergrond en een lid met een maatschappelijke en bestuurlijke achtergrond. Kennis van doelgroep (ouders en kinderen) en het publieke domein (kinderopvang, jeugd, onderwijs, gemeente) is ook zeer welkom. Lokale binding is een pre en voor beide posities geldt voldoende beschikbaarheid om zich met passie en energie in te zetten voor een adequate invulling van deze mooie functies.

Benaderbaar Doelgericht Onderzoekend Zakelijk Gecommitteerd Omgevingssensitief Luisterend

Profiel

Integrale denkers, ondernemend en betrokkken

Integrale denkers

Per definitie ben je op zoek naar verschillende perspectieven en heb je een hoog abstractieniveau waardoor je in staat bent altijd breed te denken en te doen. Je wilt het speelveld buiten kennen en stelt op het juiste moment de juiste vragen. Daarbij ben je communicatief sterk. De verschillende gremia voelen zich verbonden met de organisatie, versterken elkaar en voelen zich gehoord en gezien. Je deelt informatie of vraagt deze juist op zodat dit gebruikt kan worden bij visievorming en verdere uitvoering van de strategie.

Ondernemend

Je bent op de hoogte van maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen. Daarbij zie je kansen en maakt deze bespreekbaar. Je daagt anderen uit mee te doen en durft het ambitieniveau ter discussie te stellen. Risico’s benader je positief en je vraagt kritisch door om te onderzoeken wat mogelijk is zodat nieuwe wegen naar de toekomst samen ontdekt worden, met behoud van het goede dat aanwezig is. Je helpt koers houden. Met elkaar kijk je naar de grote lijnen en maak je keuzes.

Betrokken

Je bent sensitief, mensgericht en ondersteunt graag anderen. Jij bent ervan overtuigd dat het samen altijd beter is dan alleen en van nature zoek je de samenwerking en de harmonie op. Je voelt je betrokken bij de opgaves waar Puck&Co voor staat. Nu en in de toekomst. Met passie en energie laat je dit zien door de organisatie, de sector en de medewerkers te willen leren kennen. Altijd met het belang van het kind voorop.

Aanbod

Kans voor talent en ervaring

Wil jij kennis en expertise halen en brengen in een toezichthoudende rol met grote maatschappelijke betekenis? Heb jij passie voor de doelgroep en kansengelijkheid? De RvT nodigt ervaren en aankomende leden RvT uit om te reageren en hun team te versterken. Gezien de wens tot verscheidenheid en het ontstaan van twee vacatures tegelijkertijd, wordt nadrukkelijk gekeken naar diversiteit en toegevoegde waarde.

Procedure

Onderzoeken en ontmoeten

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start bij K+V met een kennismaking naar aanleiding van je kandidatuur door middel van een oriënterend gesprek (eventueel digitaal) in week 4/5. Hierna volgen, bij wederzijdse interesse, gesprekken met de RvT en (advies)commissies op 7 en 15 februari. Het streven is de procedure met zorg en veiligheid voor iedereen af te ronden voor de voorjaarsvakantie 2023. Flexibel, digitaal waar het kan, live waar het moet.

Geïnteresseerd

Onderzoekend en eigentijds?

Herken jij jezelf en ben je geïnteresseerd in één van deze posities? Reageer dan uiterlijk 19 januari door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Geef daarbij ook aan in welk profiel jij je het meest herkent. Deze vacature is in behandeling bij Martine van der Velpen (06-5060 3351). Natuurlijk is Martine bereikbaar voor nadere informatie, maar geniet wel van een kerstvakantie tot 5 januari.

Aan kandidaten, die worden uitgenodigd, wordt gevraagd vooraf een online persoonlijk profielmeting te maken.

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.