Inhoudelijke en toekomstgerichte bouwer

Deurne
Organisatie |

Gemeente Deurne

Deurne, een bruisende gemeente in Brainport Eindhoven met grote ambities. Deurne heeft een sterke centrale kern, goede voorzieningen en verbindingen, een gevarieerd landelijk gebied en levendige kerkdorpen met elk een eigen karakter. Met de blik naar buiten stimuleert Deurne duurzame, toekomstgerichte oplossingen en biedt het ruimte voor innovatie.

Samen groot denken, als het bijvoorbeeld gaat om huisvesting voor iedereen en om de samenwerking binnen Brainport Eindhoven en Greenport. En soms is het ook belangrijk om “klein” te denken, als het gaat om maatwerk leveren zoals in de zorg.

Deurne is een gemeente die dicht bij de inwoner staat. Samen met inwoners en nieuwe collega’s is men op weg naar een toekomstbestendig Deurne. Ga jij deze uitdaging aan?
De gemeentelijke organisatie is continu in ontwikkeling. De medewerkers zorgen voor deze ontwikkeling. Deurne zoekt een nieuwe collega die werkt volgens de BROS-kernwaarden. Dit betekent dat je Bevlogen je werk doet, daarbij gefocust bent op Resultaat, en dat je Ondernemend te werk gaat door vooral de Samenwerking met bijvoorbeeld collega’s, inwoners en organisaties op te zoeken.

Logo gemeente Deurne
Functie | Vastgoed Regisseur

De gemeente Deurne staat voor grote opgaven voor zowel de verstedelijking als voor de transitie in het buitengebied. Dit betekent veel dynamiek, doorontwikkeling op het gebied van vastgoed. De omvang van de portefeuille is aanzienlijk en er is veel activiteit op het gebied van vastgoed, de rol van de gemeente hierin is anders geworden in de afgelopen jaren. Deurne zoekt een regisseur die verantwoordelijk is voor de exploitatie van het gemeentelijk vastgoed en namens en met het team de regie pakt. Een functie die letterlijk en figuurlijk met ruimte te maken heeft.

Als regisseur vastgoed coördineer je alle werkzaamheden binnen dit vakgebied. Het is een nieuwe functie waarbij jij aan het stuur zit en mede invulling geeft aan de vorm. Je krijgt hier ruimte en vrijheid voor. Gepaard met verantwoordelijkheid. Binnen het vakgebied werk je samen met collega’s die de werkzaamheden op specifieke onderdelen op zich nemen. Jij bent het aanspreekpunt binnen de organisatie met betrekking tot Vastgoed en jij beoordeelt of het gemeentelijk vastgoed goed wordt benut. Je geeft gevraagd of ongevraagd adviezen. Een belangrijk onderdeel van deze verantwoordelijk is de samenwerking met collega’s, komen tot prijsbepalingen en de onderhandelingen met externe partij(en). Je neemt de regie, zorgt voor rust en overzicht door structuur aan te brengen. En je brengt een stevige hoeveelheid inhoud mee.

Communicatief Initiatief Zelfstarter Samenwerken Structureren Relaties-aangaan Verbinden Overtuigingskracht Discipline Rust Regie

Profiel | Wat neem je mee als regisseur vastgoed?

We zoeken iemand die zijn of haar eigen accenten kan leggen en in vrijheid en met ruimte echt iets moois kan neerzetten in Deurne. Een inhoudelijke regisseur die toekomstgericht met het team en de opgaven aan de slag gaat. Er zijn nieuwe opgaven voor vastgoed en deze hangen samen met de thema’s die in de ontwikkelagenda voor de komend jaren zijn opgenomen. Denk hierbij aan:

 • Het anders omgaan met vastgoed. Vastgoed wordt steeds meer gezien als dienst/ product dat ten dienste staat aan het doel van de gebruiker. Daarmee vraagt dit om andere vormen van eigendom, (ver)huurmogelijkheden, portefeuille e.d.
 • Ontwikkelingen in de winkelmarkt, waardoor leegstand toeneemt en leefbaarheid van winkelgebieden in het gedrang komt.
 • Veranderingen in het buitengebied als gevolg van stoppende agrariërs vanwege gebrek aan opvolging of als gevolg van wet- en regelgeving (denk aan stikstof).
 • Verandering in wet- en regelgeving. Denk hierbij o.a. aan de Nieuwe Omgevingswet welke consequenties heeft op hoe de gemeente haar vastgoed- en grondbeleid kan inzetten om te interveniëren op de grondmarkt en de manier waarop geïnvesteerd kan worden in voorzieningen en dit juridisch gezien verankerd moet worden.
 • Het tekort aan passende woningbouw en de behoefte om te komen tot een versnelling.
 • Het op peil houden van de maatschappelijke voorzieningen, mede in relatie tot de leefbaarheid van de kernen.
 • De verduurzamingopgave voor de gemeente op zowel gebouw- als regioniveau.

Wat ga je allemaal doen in Deurne en omgeving?

 • Je positioneert Vastgoed door aan de voorzijde aan sluiten bij organisatie brede beleidsvoorstellen.
 • Vanuit je professionaliteit geef je gevraagd of ongevraagd advies aan andere organisatieonderdelen over vastgoed gerelateerde activiteiten, plannen en voorstellen.
 • Je voert het juiste gesprek, soms op hoofdlijnen en gericht op de verre toekomst, soms op detailniveau voor morgen.
 • Je maakt de vertaalslag van beleid naar de uitvoering en bewaakt daarin de implementatie van het beleid.
 • Je brengt complexe vastgoeddossiers tot een goed einde.
 • Je zorgt voor een optimale exploitatie (verhuur, verpachting, verkoop) van het gemeentelijk Vastgoed rekening houdend met maatschappelijke doelen en de marktsituatie
 • Je doet beleidsvoorstellen op het gebied van vastgoedexploitatie, denk daarbij aan prijsbeleid, het vaststellen van modelovereenkomsten e.d.
 • Je bent op de hoogte van de geldende wet- en regelgeving op vastgoedgebied en kent de lokale/regionale vastgoedmarkt.
 • Je biedt passende oplossingen aan bij vraagstellingen op het gebied van Vastgoed
 • Je bent verantwoordelijk voor contractbeheerder over de bestaande overeenkomsten en nieuwe overeenkomsten.

Binnen het team heerst een prettige open sfeer met korte lijnen waarin het delen van kennis en het elkaar ondersteunen in de cultuur zit, daarnaast is iedereen kritisch op de inhoud.

Wat neem je mee als regisseur vastgoed?

 • Je hebt een vaktechnische opleiding op ten minste HBO niveau op het gebied van vastgoed en makelaardij, vastgoedmanagement, grondzaken.
 • Je hebt ervaring met onderhandelingen met marktpartijen en kennis en ervaring in het werken in gemeenten.
 • Ervaring opgedaan in een vergelijkbare functie is uiteraard een pré.
 • Je bent een, inspirerende en maatschappelijk betrokken en stevige
 • Je bent in staat om zowel tactisch én operationeel niveau te schakelen en weet jou collega’s te verbinden.
 • Je bent een prettige sparringpartner over inhoudelijke thema’s en projecten
 • Je bent in staat om het overzicht te behouden en een kei in plannen en organiseren! Dat ben jij ten voeten uit. En pro actief!
 • Een goede verkoper/onderhandelaar; iemand die goed samenwerkt met anderen, kan delegeren, kansen weet af te wegen, tegengestelde belangen in kan schatten en inventief is.
 • Je bent ondernemend en krijgt energie van het bieden van service aan interne en externe klanten.
 • Jij bent in staat om overeenkomsten m.b.t. verkoop, verhuur en pacht op te stellen.
 • Ervaring met het verzorgen van correspondentie en verstrekken van juiste informatie.
 • Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
Aanbod | team waar plezier, humor en hard werken voorop staat
 • Flexibele werktijden
 • Opleidingsmogelijkheden
 • Salaris tussen de € 2943,- en € 4783,- bruto per maand* (HR21 normfunctie Medewerker Beleidsuitvoering I)
 • Individueel keuzebudget bestaande uit vakantiegeld, eindejaarsuitkering en levensloopbijdrage van 17,05%
 • Tegemoetkoming ziektekosten bij IZA, Menzis of CZ van € 168,– of € 296,– bruto per jaar (afhankelijk van je salaris)
 • Een team waar plezier, humor en hard werken voorop staat.

 *definitieve salarisinschaling wordt aan de functiewaardingscommissie voorgelegd.

Procedure | Flexibel, digitaal en inspelend op de actuele ontwikkelingen

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start met een kennismaking en oriënterend gesprek (digitaal of live) naar aanleiding van je kandidatuur. Hierna volgen, bij geschiktheid, gesprekken met de opdrachtgever in twee rondes en een afrondend gesprek.

Geïnteresseerd | Ben jij de Vastgoed Regisseur voor de gemeente Deurne?

Wil jij bijdragen aan en in het mooie Deurne? Ga jij de regie pakken? Dan ontmoeten we je graag! We vragen je zo snel als mogelijk te reageren door bij ‘solliciteer direct’ je cv en motivatie te uploaden. De reactietermijn sluit op zondag 3 oktober. Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Roel Roelfzema (06 43873326).

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Vastgoed Regisseur
Vast
36 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.