K+V werving selectie interim management

Expert in governance

Amersfoort
Organisatie |

GGZ Nederland

GGZ Nederland is de brancheorganisatie voor instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Bij GGZ Nederland zijn ongeveer honderd leden aangesloten, variërend van grote regionale tot kleinere gespecialiseerde zorgaanbieders. Hun gezamenlijke omzet is ruim vijf miljard euro. Er werken in totaal zo’n 89.000 medewerkers in de ggz. Deze medewerkers verlenen zorg aan bijna een miljoen patiënten per jaar. GGZ Nederland vertegenwoordigt ruim 90% van de zorg en het personeel in de ggz.

GGZ Nederland heeft als missie de mentale gezondheid van mensen te versterken in een veilige en inclusieve samenleving. De vereniging streeft ernaar om landelijk goede afspraken te maken met overheid, politici, verzekeraars, patiëntenorganisaties en andere partners zodat lid-instellingen de ruimte krijgen om doelmatige en innovatieve ggz te leveren en de kwaliteit op hoog niveau te houden.

Bij het verenigingsbureau werken ongeveer vijftig medewerkers. Dit zijn, naast bedrijfsondersteuning, met name beleidsadviseurs die zich inzetten om de belangen van de lid-instellingen zo goed mogelijk te behartigen.

In 2019 is GGZ Nederland gestart met een ontwikkeltraject, dat beoogt het draagvlak van GGZ Nederland te vergroten en de kwaliteit van belangenbehartiging te versterken. Essentieel hierin is de transformatie van commissies naar waardenetwerken en regieteams, die met maatschappelijke doelstellingen werken. Daarnaast worden tijdelijke winning teams geformeerd, die op wisselende thema’s aan deze beiden worden verbonden, om concrete onderwerpen uit te diepen en adviezen voor het bestuur en de leden voor te bereiden.

De vijf basis waardenetwerken zijn: ‘Mentale gezondheid’, ‘Gezond opgroeien’, ‘Zorg en veiligheid’, ‘Volwaardig burgerschap’ en ‘Gezonde leefstijl’. Kernthema’s van de regieteams zijn: Mens & Werk, Zorg & Financiering, Wet- en regelgeving en Informatiebeleid.

In de volgende video legt Veronique Esman, Directeur GGZ Nederland, meer uit over het werk van GGZ Nederland en de opgaven voor de komende jaren:


Abonneren

Functie | Verenigingsjurist

DE OPGAVEN
De belangrijkste opgave voor de komende periode is de verdere uitrol van het hierboven geschetste ontwikkeltraject; doorgroei tot ‘next level vereniging’ voor de ggz en een verenigingsbureau met de volgende kernwaarden:
– Leden centraal
– Flexibiliteit en wendbaarheid
– Hoogwaardige kwaliteit, dienstverlening en lobby
– Zeggenschap en betrokkenheid van leden: we doen het samen!
– Waardecreatie en innovatie
– Impact voor de maatschappij

De medewerkers van het verenigingsbureau leveren hoogwaardige kwaliteit van dienstverlening en belangenbehartiging. Zij doen dat in nauwe samenwerking met de leden. De leden en hun idealen staan centraal en het bureau ondersteunt hen in het waarmaken van de gezamenlijke maatschappelijke ambitie, de lobby en de belangenbehartiging.

De next level vereniging staat of valt met goede samenwerking binnen het bureau tussen de medewerkers, maar ook tussen het bureau en de leden. Dit betekent niet alleen uitwisseling van kennis en best practices, maar tevens uitwisseling van medewerkers. Waar mogelijk worden stakeholders in een vroeg stadium betrokken om actief te participeren.

Wij zoeken een Verenigingsjurist die optreedt als strategisch adviseur van het bestuur en de directie van de vereniging. Het is een nieuwe functie zonder leidinggevende taken. Functie-inhoudelijk stem je af met de andere juridische adviseurs, die deel uitmaken van het regieteam Wet- en Regelgeving.

Als Verenigingsjurist draag je bij aan de verdere ontwikkeling tot next level vereniging. Daarbij heb je de volgende rollen en opgaven:
– Je borgt de verandering van de vereniging door governance, statuten, regelingen en reglementen in afstemming te brengen met deze transformatie.
– Je ondersteunt de waardennetwerken en regieteams bij het vormgeven van samenwerkingsverbanden en het aangaan van overeenkomsten, waarbij je creatief bent in het aandragen van oplossingen.
– Je adviseert management, directie en het bestuur in de volle breedte op gebied van juridische zaken, met specifieke verantwoordelijkheden op de onderwerpen mededingingsrecht en naleving AVG.
– Je regelt en coördineert de inzet van externe juridische expertise.
– Je bent de eerstverantwoordelijke voor de screening van kandidaat-leden.
– Je hebt een activerende en stimulerende rol in het toepassen en naleven van de governance codes bij de leden van de vereniging.
– Je bent als het ware het ‘juridische en governance geweten’ van de vereniging.

Als Vereningsjurist ben je expert en vraagbaak op het brede terrein van governance, een rol die vraagt om veel inhoudelijke kennis en ervaring en het vermogen om complexe vraagstukken op te lossen. Wij vragen daarnaast en vooral om de kandidaat die de expertrol weet te verbinden aan de context van de vereniging en de next level doelstellingen. Je hebt een open persoonlijkheid en bent zichtbaar en toegankelijk.

Analytisch Resultaatgericht Samenwerker Inventief Onafhankelijk Communicatief

Profiel | Strategisch sterk en inventief

Als medewerker van de next level vereniging bied je hoogwaardige kwaliteit van werken, ben je zelfstandig en dienstverlenend. Je bent zichtbaar, flexibel, bereikbaar, werkt autonoom, bent toetsbaar en gericht op resultaat voor de leden. Openheid en transparantie is waar de next level medewerker voor staat. Leden en stakeholders worden ‘meegenomen’ in de werkzaamheden.

Bij de nieuwe inrichting en werkwijze van de vereniging en – in het verlengde daarvan – de nieuwe inrichting en werkwijze van het bureau, passen de volgende kerncompetenties: Pro-activiteit, Resultaatgerichtheid, Dienstverlenend en Samenwerkend.

Als Verenigingsjurist ben je daarnaast strategisch sterk, inventief en onafhankelijk in je oordeelsvorming. Je kunt uitstekend organiseren en planmatig werken aan prioriteiten. Betrouwbaar in gewekte verwachtingen.

Je bent iemand die:
– Beschikt over een academisch werk- en denkniveau
– Makkelijk schakelt tussen strategie en realisatie
– Uitstekende communicatieve vaardigheden heeft en prettig in de omgang is

Aanbod | EEN INSPIRERENDE WERKOMGEVING

Het betreft een functie voor in beginsel 32-36 uur per week. GGZ Nederland hanteert de CAO GGZ. Het salaris is in overeenstemming met de zwaarte van de functie. GGZ Nederland biedt daarnaast een inspirerende werkomgeving, met volop aandacht voor persoonlijke ontwikkeling van medewerkers.

Procedure | SPEED SLOW SHOW

De werving en voorselectie worden uitgevoerd door K+V. Het wervingstraject bestaat uit drie onderdelen, waarbij je verschillende mensen uit de organisatie zult ontmoeten.
Speed op maandagochtend 24 februari waarin je in twee korte gesprekken kennis maakt met de diverse aandachtsgebieden van de functie en de organisatie kennis maakt met jouw persoonlijkheid.
Slow op maandagochtend 9 maart waarin ruimte is voor meer aandacht en diepgang.
Show op donderdagochtend 19 maart waarin je laat zien en ervaren wie je bent en hoe jij de leiding neemt.

Zet je bovenstaande data ‘met potlood’ in je agenda?
Het is zeer plezierig voor de daadwerkelijke planning als je bovenstaand genoemde data kunt reserveren in je agenda.
Wij verwachten je dinsdag 11 februari verder te kunnen informeren.

Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan. Het is de bedoeling om de procedure eind maart af te ronden.

Geïnteresseerd | Ben jij de Verenigingsjurist die we zoeken?

Ben je geïnteresseerd in én aantoonbaar gekwalificeerd voor bovengenoemde functie, dan vragen wij je zo snel mogelijk – uiterlijk op donderdag 6 februari 2020 – te reageren door onderaan bij ‘Solliciteer Direct’ jouw CV en motivatie te uploaden.

Voor inhoudelijke vragen, opmerkingen en/of motivatie kun je telefonisch contact opnemen Michiel van Wessem (06 52008834) of Emile Douma (06 10452989), die deze procedure begeleiden.

Aan kandidaten, die worden uitgenodigd, wordt gevraagd vooraf een online persoonlijke profielmeting te maken.

Verenigingsjurist
Vast
32-36 UUR

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.