Netwerker

UTRECHT
Organisatie |

V&VN

Voor V&VN is K+V op zoek naar een interim Verenigingsmanager. Resultaatgerichte netwerker.

De manager is samen met het team (13 medewerkers) de schakel tussen de vereniging, de verschillende afdelingen, platforms en de landelijke overlegtafels. Je bent met het team het zogenaamde ‘bindmiddel’ van de leden, door relevante beroepsinhoudelijke informatie op te halen, te analyseren, waarde toe te voegen en uit te wisselen. Dit kan op verschillende manieren van één op één contact, tot het organiseren van activiteiten. Door samen met de leden activiteiten te organiseren, ontstaat interactie en dat levert een bijdrage aan de ontwikkeling en groei van de beroepsgroep.

In samenspraak met in- en externe partijen, initieer je nieuwe ideeën en lever je een bijdrage aan het normeren en positioneren van de beroepsgroep. Het doel van het team is verbinden om te verbeteren. Je bent verantwoordelijk voor de inhoudelijke en financiële resultaten van het team. Daarnaast lever je een bijdrage aan het strategisch beleid als onderdeel van het MT en rapporteer je aan de directeur.

KV_Opdrachten_VENVN
Functie | Verenigingsmanager
  • Reflectie is nodig op activiteiten, toegevoegde waarde, efficiëntie, effectiviteit en serviceniveau van het team.
  • Komen tot afspraken over de resultaten en activiteiten voor dit jaar om het jaarplan te realiseren.
  • Het neerzetten van een systematisch en ordelijk bedrijfsvoering.
  • Bevorderen van het samenwerken met actieve leden.
  • Het in gang zetten van de ontwikkeling van (vernieuwende) bijeenkomsten.

Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Vasthoudend Professioneel Teamspeler Betrokken Inspirerend

Profiel

Je hebt een opleiding op academisch niveau en een brede algemene ontwikkeling. Je bent als leidinggevende in staat om de kwaliteiten van je medewerkers optimaal in te zetten en te benutten. Je hebt ruime ervaring op het gebied van verandermanagement, organiseren en communiceren (zowel schriftelijk als mondeling). Kennis van de gezondheidszorg én een grote mate van sensitiviteit in politieke en bestuurlijke verhoudingen is vereist. Je hebt daarnaast aantoonbare affiniteit met verenigingswerk. Je beschikt over uitstekende sociale vaardigheden, waarmee je in staat bent om verbindingen te leggen tussen alle niveaus; van vrijwilligers tot bestuurders, binnen en buiten de vereniging en je kunt adequaat optreden in complexe overlegsituaties. Integriteit en bovenstaande eisen worden gesteld aan jouw voorkomen en gedrag vanwege interne en externe contacten op bestuurlijk niveau. 

Aanbod | Geïnteresseerd en gekwalificeerd?

Helaas, u kunt niet meer reageren.

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.