Voorzitter districtsbestuur voor het districtsbestuur Overijssel Veilig Verkeer Nederland

Boegbeeld en het gezicht van District en Afdelingen
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Functie

Voorzitter districtsbestuur Overijssel VVN

WAT GAAN WE DOEN IN OVERIJSSEL?

De speerpunten sluiten aan bij het landelijke beleidsplan van Veilig Verkeer Nederland, dè organisatie op het gebied van verkeersveiligheid. Daarnaast wil het district digitale producten/social media veel beter gebruiken en wil ze haar vrijwilligers behouden en werven voor bijvoorbeeld de lokale besturen en voor diverse projecten en activiteiten.

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Het districtsbestuur vergadert circa 10 keer per jaar en twee keer per jaar is er een overleg in de districtsledenvergadering (DLV).
De belangrijkste taken van de voorzitter:

 • Je leidt de bestuurs- en districtsledenvergaderingen en overlegt met andere districten en vertegenwoordigt de vereniging in het district;
 • Je bent de vertegenwoordiger van VVN in het Bestuurlijk Overleg Verkeersveiligheid provincie Overijssel;
 • Je bent een belangrijke ‘linking pin’ in de driehoek van het landelijk bestuurslid en de beroepskracht (het Bureau in Amersfoort);
 • Je denkt mee over het te voeren beleid en zorgt dat het vastgestelde beleid wordt uitgevoerd;
 • Je neemt waar nodig initiatief en zorgt dat de bestuursbesluiten goed worden uitgevoerd.

Profiel

 • Je hebt minimaal een HBO/ werk- en denkniveau;
 • Kennis en ervaring met het verenigingsleven is een pré;
 • Je hebt interesse in verkeersveiligheid;
 • Je hebt goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
 • Je hebt oor en oog voor – kritische – informatie van de achterban;
 • Je gaat veranderingen en nieuwe uitdagingen niet uit de weg;
 • Je beschikt over een maatschappelijk netwerk.
Bruggenbouwer Inspirator Verbinder Organisator Pragmatisch Diplomatiek Teamspeler Empathisch Probleemoplossend Positief Delegerend vermogen

Over de organisatie

Veilig Verkeer Nederland

In 90 jaar is er in het verkeer veel veranderd. Wat niet veranderd is, is dat verkeersveiligheid iedereen aan gaat; of je nu op de fiets zit of een vrachtwagen bestuurt. In het verkeer ben je verantwoordelijk voor je eigen handelen. Je hebt oog voor elkaar en houdt rekening met andere, soms meer kwetsbare, weggebruikers.

Bij veilig verkeer zijn veel factoren van invloed. Naast infrastructuur, regelgeving en handhaving, voorlichting en opleiding, is het van belang mensen aan te moedigen en toe te rusten zodat ze zich inzetten om een bijdrage te leveren aan een duurzaam verkeersveiliger Nederland. Het gaat vaak ook om gedrag. En zo met een gedragsverandering in het verkeer leveren we een bijdrage aan de missie van VVN: iedereen veilig over straat. Vele duizenden vrijwilligers zetten zich als (lokale) verkeersouder, verkeerskundig consulent, campagneteamlid of anders in voor Veilig Verkeer Nederland.

Recent is het Strategisch Plan Verkeersveiligheid door de provincie vastgesteld, waarin de risico gestuurde aanpak centraal staat. Het district Overijssel werkt in het Bestuurlijk Overleg Verkeersveiligheid samen met partners, zoals de ANWB, gemeenten, OM, politiek, Rijkswaterstaat en andere belanghebbenden. In de uitvoering faciliteert het district de gemeenten/afdelingen).

VVN is een vereniging, met een landelijk bestuur en met 12 districten. Dat wil zeggen in iedere provincie één. Het district Overijssel kent vier bestuursleden: voorzitter, penningmeester, secretaris en een regionaal portefeuillehouder. Het district is onderdeel van de regio Oost (met Gelderland en Flevoland), met aantal beroepskrachten heeft. Het district kent 22 lokale afdelingen en twee werkgroepen (geen bestuur maar een coördinator).

De speerpunten uit het Meerjarig Beleidsplan VVB zijn:

 1. Educatie: aandacht (ook digitaal) voor de leerlingen van het Primair Onderwijs en senioren, waaronder het schoolverkeersexamen, scootmobielcursus, e-bike-project en opfriscursussen.
 2. Campagnes voeren: ‘de scholen zijn weer begonnen’, Bob, MONO, snelheid en fietsverlichting.
 3. Burgerparticipatie: het organiseren van de betrokkenheid van bewoners bij het signaleren van onveilige omgevingen bij school en/of buurt en meewerken aan het oplossen ervan.
 4. Speciaal voor Overijssel de N-wegen: de N-wegen blijken extra gevaarlijk. De aanpak van de gevaarlijkste wegen vormt de inzet van de lobby naar de provincie in verband met de Provinciale Statenverkiezingen in 2023.

Aanbod

VVN biedt

Een geweldig netwerk van bevlogen medewerkers en vrijwilligers, waar jij je toegevoegde waarde komt brengen. Met een gemiddelde inzet en de kans om deel te nemen aan activiteiten van Veilig Verkeer Nederland in je omgeving. De benoemingstermijn is drie jaar, die éénmaal verlengd kan worden.

Daarnaast kent VVN een maandelijkse vergoeding van € 45,– met een kilometervergoeding van € 0,28. Onkosten worden vergoed. De inzet is gemiddeld een paar uur per week, soms wat meer en soms minder.

Veilig Verkeer Nederland heeft voor haar vrijwilligers een vrijwilligersverzekering afgesloten, deze verzekering geeft een secundaire dekking. Daarnaast is voor bestuursleden een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Een VOG-verklaring wordt gevraagd.

Procedure

De begeleiding van de procedure ligt bij K+V in Veenendaal. De gesprekken naar aanleiding van je kandidatuur bij K+V vinden plaats in november/december. De kandidaatspresentatie en de gesprekken met de selectiecommissie zijn in die periode gepland. De selectiecommissie bestaat uit twee leden van het districtsbestuur, de regiobestuurder en een beroepskracht.

Beoogd is de voordracht van de voorzitter in de voorjaarsvergadering van de Districtsledenvergadering Overijssel voorjaar 2023 te bekrachtigen. Vanaf begin 2023 is de overdracht gepland.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze voorzittersfunctie, dan vragen wij je zo snel mogelijk te reageren door je CV en motivatiebrief te uploaden. Heb je inhoudelijke vragen; bel of mail Helga Bijker (06 22 698 599; bijker@kv.nl).

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd vooraf een online persoonlijke profielmeting te maken.

 

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.