Denkers met lef, onderzoekend en verbindend

Heerlen
Organisatie |

INNOVO - onderwijs op maat

INNOVO is de koepelorganisatie van ruim 40 scholen voor primair onderwijs, sbo en (v)so in Zuid- en Midden-Limburg. Ruim 9.000 leerlingen bezoeken onze scholen. Wij hebben 1.100 medewerkers in dienst. INNOVO bouwt voort op een onderwijstraditie van 100 jaar goed basisonderwijs in Heerlen en wijde omgeving.

Onze missie = inspireren om te leren

Onze missie luidt: `inspireren om te leren` en vloeit voort uit onze diepgewortelde overtuiging, dat iedereen het liefst zelf aan de slag wil met zijn eigen ontwikkeling. Het gaat dan om van ‘moeten leren’ naar ‘willen leren’, om openstaan voor nieuwe dingen en het koesteren van nieuwsgierigheid, maar ook over steeds zelf blijven nadenken en veel werkplezier.
Onderwijs op maat en persoonlijk leren lukt het beste in een omgeving met veel ruimte en daarbij passende controle.

Wie het weet, mag het zeggen

Onze missie, onderwijsvisie en besturingsfilosofie is gebaseerd op vertrouwen, verbinding en vakmanschap. Wij creëren met elkaar een omgeving waarin eigenaarschap wordt gevoeld en zichtbaar is in gedrag. Iedere leerling en medewerker kan binnen INNOVO zichzelf zijn en zich verbonden voelen met anderen. Binnen (en ook buiten) helder gestelde kaders is er alle ruimte om eigenaarschap te laten groeien. Wij leren graag samen met elkaar en van elkaar.

INNOVO staat de komende tijd voor uitdagingen die zowel intern als extern spelen. Intern staan het welzijn van de medewerkers, onderwijskwaliteit, personeelstekort en het vertrek van een van de bestuurders wegens pensionering hoog op de agenda. Extern zijn het vooral de maatschappelijke en regionale ontwikkelingen die de aandacht vragen. Zoals de kansenongelijkheid en grotesteden-problematiek in combinatie met veranderende leerlingenpopulatie, de specifieke achtergrond van Parkstad en Heuvelland en de diversiteit van de regio.

innovo
Functie | Voorzitter en Lid RvT

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, inclusief de voorzitter en streeft naar een diverse samenstelling. Alle leden onderschrijven de waarden; vertrouwen, verbinding en vakmanschap van INNOVO. De Raad houdt toezicht vanuit waarderend perspectief op de uitvoering van werkzaamheden en bevoegdheden, uitgeoefend door het tweehoofdig College van Bestuur.

De Raad van Toezicht is op zoek naar zowel een voorzitter als een lid om hun team te versterken. De positie van lid staat op dit moment open en de huidige voorzitter zal na afloop van zijn zittingstermijn deze zomer de Raad verlaten.

Pluriformiteit

De Raad van Toezicht is altijd op zoek naar eenheid in verscheidenheid met een team dat bestaat uit verschillende persoonlijkheden met verschillende achtergronden, opdat discussies verrijkt worden en onderwerpen op diverse manieren belicht kunnen worden. Breed blijven kijken, schetsen van andere perspectieven en ruimte geven aan de ander. Om een goede verdeling van de aandachtsgebieden binnen de Raad te bewaken zoeken we een lid en een voorzitter met een uiteenlopend profiel die een aanvulling zijn op elkaar en het team.

Het nieuwe lid – inhoudelijke aanvulling, vernieuwend en mensgericht

Voor de positie van het lid zijn we op zoek naar iemand met een brede maatschappelijke achtergrond en die snel inzicht wil krijgen in de toekomstige ontwikkelingen van INNOVO. Een toezichthouder die goed thuis is in de verbinding zorg-onderwijs en kansengelijkheid wil bevorderen. Met focus op samenwerking en synergie. Iemand die vernieuwing en andere inzichten kan brengen. Gelet op de huidige samenstelling zou het fijn zijn als de nieuwe toezichthouder een achtergrond heeft in communicatie & marketing en/of digitale innovaties. Kennis en ervaring met onderwijsontwikkelingen nu en in de toekomst is een pré maar geen must. Zo ook ervaring met een toezichthoudende rol. Passie en affiniteit met het onderwijs, de leerlingen en de leerkrachten moet natuurlijk wel duidelijk zichtbaar zijn.

De nieuwe voorzitter – eigentijdse toezichthouder met bestuurlijke ervaring

Voor de functie van voorzitter zoeken we een ervaren toezichthouder die de rol van voorzitter aantoonbaar goed past. Iemand die gewend is binnen een bestuurlijke en politieke omgeving te acteren, midden in de (Zuid-Limburgse) samenleving. Een netwerker die snapt wat de Limburgse cultuur en het Rijnlands denken en werken met zich meebrengt. De nieuwe voorzitter houdt overzicht, straalt vertrouwen uit en heeft ervaring met verdere professionalisering van een RvT. Gevraagd wordt een moderne kijk op het toezichthouderschap: transparant, benaderbaar en betrokken met de juiste (bestuurlijke) afstand. Daarnaast speelt de nieuwe voorzitter ook een grote rol als verbindende werkgever voor het tweehoofdig College van Bestuur.

Voor beide posities geldt voldoende beschikbaarheid om zich met passie en energie in te zetten voor een adequate invulling van deze mooie functies.

Benaderbaar Lerend Sensitief Communicatief Transparant Energiek Inspirerend Samenwerkend

Profiel | Denkers met lef, onderzoekend en verbindend

Ontwikkelingsgericht en verbindend
Je hanteert een stijl van toezicht houden waarin vertrouwen, verbinding en vakmanschap tot zijn recht komen. Je wilt inspireren en stimuleren in de verbeteringen naar wat goed is en waar mogelijkheden liggen voor de organisatie. Vertrouwen zit in een goede en open communicatie. Je communiceert zonder dat je daarbij de ander uit het oog verliest. Je durft open te kijken naar anderen en jezelf en reflecteert hierop.

lef
Je bent een toezichthouder die rolmodel durft te zijn. Moedig en dienstbaar om de ander sterker te maken. Daarbij help je de ander te sturen en keuzes te maken en gaat het niet zelf overnemen. Waarbij je inspirerend en creatief bent en de ander de ruimte geeft en uitdaagt dit ook te zijn.

Onderzoekend
Je wilt weten wat er speelt en over welke grenzen heen gekeken moet worden en welke behouden moeten blijven. Door oprecht geïnteresseerd te zijn in de ander en je open en toegankelijk op te stellen. Bewegen en wendbaar worden kan alleen als er ruimte is. Hiervoor ga je op zoek naar de juiste balans tussen loslaten en controle, eigenaarschap en kaders, eenheid en verscheidenheid. Dit doe je door ook de vraag achter de vraag te durven stellen en scherpte in de discussie te houden. Je zet de ander aan het denken zonder te oordelen. Altijd met de bedoeling en het belang van het kind voorop.

“Wijsheid begint met verwondering” – Socrates (de vragensteller)

Aanbod | Toezichthouders met verbindingskracht

Wil jij kennis en expertise halen en brengen in een toezichthoudende rol met grote maatschappelijke impact? Dan nodigt de RvT van INNOVO jou uit te reageren. Gezien de wens tot pluriformiteit en het ontstaan van twee vacatures tegelijkertijd, wordt nadrukkelijk gekeken naar diversiteit en nieuwe toegevoegde waarde. Hierdoor kan de RvT en het CvB ieder vanuit zijn rol, INNOVO krachtig en vernieuwend laten doorontwikkelen, voor nu en straks.

De vergoeding is conform de richtlijnen van de PO-raad en de WNT en het aantal bijeenkomsten ligt gemiddeld op twaalf per jaar (6 RvT-vergaderingen en 6 commissievergaderingen). De aanstelling van leden van de RvT is voor 2 keer 4 jaar.

Procedure | Met zorg en flexibel

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start bij K+V met een kennismaking naar aanleiding van je kandidatuur door middel van een oriënterend gesprek (eventueel digitaal) in week 50/51. Hierna volgen, bij wederzijdse geschiktheid, gesprekken met de RvT en (advies)commissies op woensdagmiddag 12 januari en in week 3. Het streven is de procedure met zorg en veiligheid voor iedereen af te ronden voor 1 februari. Flexibel, digitaal waar het kan, live waar het moet en inspelend op de actuele ontwikkelingen.

Geïnteresseerd | Wie komt INNOVO versterken?

Herken jij jezelf en ben je geïnteresseerd in één van deze posities? Reageer dan uiterlijk voor 9 december door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Geef daarbij ook aan in welk profiel jij je het meest herkent, de voorzitter of het lid. Voor vragen en opmerkingen kan je contact opnemen met Martine van der Velpen (06-5060 3351) die deze procedure begeleidt.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken en opvragen van referenten kan een onderdeel zijn van deze procedure.

Voorzitter en Lid RvT
Toezicht

SOLLICITEER DIRECT