Voorzitter - Koninklijke HandboogSport Nederland (KHSN)

Natuurlijk leider
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Over de organisatie

Koninklijke HandboogSport Nederland (KHSN)

De Koninklijke HandboogSport Nederland (KHSN) is een ambitieuze sportorganisatie van en voor de handboogsport. Ze zijn er voor iedereen die schiet met pijl en boog. De bond stelt zich ten doel de handboogsport in al haar verschijningsvormen in Nederland te stimuleren en te bevorderen. Daarom neemt de KHSN verantwoordelijkheid voor de kwaliteit, ontwikkeling, promotie en organisatie van de handboogsport. In 1922 is de Nederlandsche Bond voor Handboogschutterijen opgericht, na verkrijging van het predicaat Koninklijk is de naam dit jaar gewijzigd in Koninklijke HandboogSport Nederland.

Het doel is helder: iedereen in Nederland kennis laten maken met de handboogsport, een sport die olympisch is. Bij de KHSN zijn ruim 200 verenigingen en bijna 10.000 leden aangesloten. Uiteraard kent de organisatie een bondsbestuur, bondsraad, diverse commissies, werkgroepen, projectgroepen en een professioneel bondsbureau en teams van gemotiveerde vrijwilligers die zich nationaal, regionaal en/of lokaal inzetten voor de handboogsport.

Wil jij iets betekenen voor mensen in de (handboog)sport en mensen enthousiasmeren en stimuleren? Dan is het Bondsvoorzitterschap bij Koninklijke HandboogSport Nederland wellicht iets voor jou!

Functie

Voorzitter

De voorzitter van Koninklijke HandboogSport Nederland is de aanvoerder van een collegiaal landelijk bestuur en het gezicht van de bond. Samen met de overige zes bestuursleden wordt verantwoording afgelegd aan de Bondsraad. Deze Bondsraad wordt gevormd door representanten uit de vier rayons en bestaat uit twaalf mensen. Het bestuur heeft de operationele taken gedelegeerd aan de algemeen directeur en focust zelf op drie specifieke taken:

 • toezichthouder op de inhoudelijk en financiële voortgang van de meerjarenplannen en jaardeelplannen;
 • strategisch sparringpartner van de algemeen directeur van de bond;
 • representatie van de sport en Koninklijke HandboogSport Nederland.

Er wordt op afstand bestuurd vanuit een voorwaardenscheppende rol: klankborden, toetsen en dienen aan de belangen van de achterban. De samenwerking tussen bureau, bestuur en bondsraad is prima en samen voelen zij zich verantwoordelijk voor de handboogsport in Nederland, in al haar facetten.

Strateeg Rolvast Sensitief Samenwerker Communicatief Dienend leider Integer Verbindend Inspirerend Sportief Politiek-bestuurlijk Ervaren

Profiel

De ideale voorzitter van de KHSN:

 • is als aanvoerder het gezicht;
 • beschikt over leiderschapskwaliteiten en weet anderen te inspireren;
 • is een besluitvaardige teamspeler en een echte verbinder;
 • beschikt bij voorkeur over ervaring als bestuurder op landelijk niveau;
 • kan goed communiceren;
 • is transparant en integer;
 • heeft voeling met de maatschappelijke ontwikkelingen, denkt in kansen en heeft een voortvarende aanpak;
 • kan commercieel denken en werken;
 • heeft een maatschappelijk netwerk;
 • onderschrijft het belang van een inclusieve sportbond in al haar geledingen en uitingen;
 • staat garant voor een duidelijke en efficiënte rolverdeling tussen bondsraad, bestuur en bondsbureau;
 • heeft affiniteit met sport, maar kan vanwege het belang van een zuiver onafhankelijk bestuurlijk perspectief op zodanige afstand staan om belangenverstrengeling te voorkomen;
 • beschikt over voldoende tijd en energie;
 • heeft humor en relativeringsvermogen.

Daarnaast heeft de voorzitter een aantal specifieke taken:

 • het opstellen van de agenda in samenwerking met de secretaris van het bestuur, in dit geval de directeur;
 • het leiden van de vergaderingen van het bestuur;
 • het, eventueel samen met één of meer leden van het bestuur, voeren van beoordelingsgesprekken met de directeur: de inhoud van de beoordeling wordt afgestemd binnen het voltallige bestuur;
 • het onderhouden van structurele en regelmatige contacten met de directeur en het NOC*NSF bestuur;
 • het aanvoeren en het gezicht zijn van de vereniging, deze nationaal en internationaal goed kunnen representeren en in samenwerking met het bureau het woordvoerderschap in de media voeren in relatie tot specifieke onderwerpen.

De voorzitter heeft een flexibele agenda en ongeveer tien uur per maand beschikbaar om de rol goed in te vullen. Het Bondsbestuur vergadert ongeveer eens per zes weken online of op het bondsbureau op Papendal (Arnhem). Daarnaast is er twee keer per jaar een formele bondsraad (en tweemaal informeel) en is er jaarlijks een Dag van de Handboogsport. Als voorzitter ben je het boegbeeld en zijn er afzonderlijke contacten en netwerkbijeenkomsten waar je een rol hebt.

Het betreft een echt leuke, prominente rol bij een Olympische sport. Het flexibel kunnen inrichten van de agenda is gewenst. De functie is onbezoldigd. In deze functie ben je gedurende het hele jaar actief. De functie van voorzitter is een vrijwilligersfunctie. Onkosten worden vergoed op basis van de regeling onkostenvergoeding bestuursleden. De benoeming vindt plaats door een besluit van de Bondsraad. De zittingstermijn bedraagt vier jaar met een mogelijkheid tot tweemaal een herverkiezing van twee jaar. De maximale periode bedraagt derhalve acht jaar.

Aanbod

Een prachtige rol waarin je samen met het bestuur impact kunt maken in de sportwereld en bij kunt dragen aan een vitale bond en een vitaal Nederland. De leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging. Uiteraard zijn alle reis-, verblijfs- en andere onkosten voor het uitvoeren van de functie declarabel.

Procedure

K+V begeleidt de werving en selectie van deze rol voor en bij de KHSN. Het begint bij het insturen van je motivatie en cv. Met een aantal kandidaten gaan we graag het gesprek aan en hierna volgt een voordracht aan de bond. Hier zullen twee rondes plaatsvinden; de eerste ronde op maandag 11 december met een compacte selectiecommissie bestaande uit bestuur en directie.
De tweede ronde is een kennismaking met het voltallige bestuur (datum volgt).
Na de keuze volgt de voordracht aan de Bondsraad. We streven ernaar in December de procedure af te ronden.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We vragen je snel te reageren door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Je kunt reageren tot en met zondag 3 december.
Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Roel Roelfzema (06-4387 3326). Roel begeleidt de werving en selectie.

 Aan kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd om online de Quinn-managementrollenmeting in te vullen.

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.