Verbindend en moderne strateeg

Nieuwegein
Organisatie |

Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB)

De Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB) is sinds 1972 de overkoepelende organisatie voor petanque spelend Nederland. Bij de NJBB zijn meer dan 16.000 leden aangesloten die spelen bij ongeveer 185 verenigingen verspreid door heel Nederland. Het bondsbestuur is verantwoordelijk voor de strategie en het beleid van de NJBB en houdt toezicht op de uitvoering van dat beleid door het bureau in samenwerking met de verenigingen. Het bondsbestuur legt verantwoording af aan de bondsraad (een 20-tal leden) over het gevoerde beleid, de cijfers en de strategie. Bovendien overlegt het bondsbestuur tijdens ledenraadplegingen en het strategisch beraad met de leden over de toekomstige strategie. Het bondsbestuur wordt ondersteund door zes medewerkers op het bureau, dat samen met acht andere sportbonden gehuisvest is op de Kelvinbaan in Nieuwegein.

Functie | Voorzitter NJBB

Het bondsbestuur zoekt een nieuwe voorzitter vanaf november 2019. Het Bondsbestuur opereert als collegiaal bestuur, alle leden van het bestuur zijn gezamenlijk en elk afzonderlijk verantwoordelijk voor het gevoerde beleid. Er is wel sprake van een individueel aandachtsgebied. Het Bondsbestuur bestaat naast de voorzitter uit zes personen (secretaris, penningmeester, bondsorganisatie, competitie, promotie (vacant) en verenigingsondersteuning. De functie vicevoorzitter wordt door het Bondsbestuur onderling toegewezen aan een lid van het Bondsbestuur.

Verbindend Boegbeeld Modern Bestuurlijk ervaren Enthousiast Communicatief Teamspeler Verenigingsaffiniteit

Profiel

De voorzitter geeft leiding aan de NJBB: aan het bestuur, de vereniging en de directie. Jeu de Boules wordt steeds populairder. De afgelopen jaren lag de focus op de interne organisatie en het op orde krijgen van het huis. Op dit moment staat dat huis en is de focus op groei, verjonging, zichtbaarheid en promotie van de recreatieve en de prestatiesport. De opkomst van bijvoorbeeld boulesbars in grote steden zorgt voor een nieuwe doelgroep die de sport weer anders beleeft. Kortom, de focus is extern, gericht op toegevoegde waarde voor de verschillende doelgroepen.

 • Heeft HBO / WO werk- en denkniveau
 • Heeft bestuurlijke ervaring bij voorkeur in non-profitorganisaties
 • Heeft gevoel voor bestuurlijke verhoudingen in een ledenorganisatie met vrijwilligers en een beroepsorganisatie
 • Kan strategisch denken en handelen en zaken bekijken met een helicopterview
 • Heeft passie voor sport (bij voorkeur petanque), recreatief en prestatief
 • Is een teamspeler, verbindend en sociaal vaardig
 • Beheerst naast de Nederlandse taal de Engelse en/of Franse taal uitstekend
 • Is zelf baas over haar/zijn agenda en heeft voldoende tijd beschikbaar

SPECIFIEKE TAKEN

 • Boegbeeld en aanvoerder van het bestuur
 • Voorzitten van de algemene bestuursvergaderingen (6x per jaar) en een aantal andere vergaderingen
 • Representeren bestuur bij NJBB-evenementen en bij relevante internationale sportorganisaties (CEP en/of FIPJP)
 • Werkgever voor de directeur van de NJBB
Aanbod

De tijdsinvestering voor deze functie bedraagt gemiddeld 4 tot 6 uur per week, overwegend in de namiddag en avonduren, ook in de weekenden. Gezien de nauwe samenwerking met de beroepsorganisatie is beschikbaarheid overdag soms gewenst. Er wordt gewerkt met een jaarkalender. De functie van voorzitter van het Bondsbestuur is een onbezoldigde functie, waarbij reis- en overige onkosten worden vergoed.

BENOEMING
De benoeming geschiedt door de bondsraad en is voor drie jaar, waarna herbenoeming kan plaatsvinden tot een maximum van twaalf aangesloten jaren. Het lidmaatschap van het Bondsbestuur is niet verenigbaar met een andere bondsfunctie zoals het lidmaatschap van de bondsraad, landelijke commissie, landelijke werkgroep of districtsteam.

Procedure

De begeleiding van de werving en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start in Veenendaal met een kennismaking naar aanleiding van je kandidatuur. Hierna volgen, bij geschiktheid, gesprekken met het bestuur en directie van de NJBB. De procedure is erop gericht in november een opvolger te benoemen. Je kunt tot en met zondag 8 september reageren.

Geïnteresseerd

Ben je ge├»nteresseerd in deze functie? We vragen je snel – uiterlijk zondag 8 september – te reageren door bij ‘solliciteer direct’ je cv en motivatie te uploaden. Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Roel Roelfzema (06 438 73 326) of Henk van der Velde (06 51 75 86 77).

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Voorzitter NJBB
Toezicht
4 – 6 UUR

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.