Modern, vooruitstrevend en inspirerend leider

ARNHEM
Organisatie |

NOC*NSF

NOC*NSF is van en voor de sport in Nederland en is als Olympisch Comité verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse Olympische en Paralympische teams. Samen met de sportbonden hebben ze de ambitie om bij de beste 10 sportlanden ter wereld te horen. “Wij dromen van een Nederland waarin iedereen geniet van sport, want sport is passie, sport verbroedert, sport is gezond! Sport haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap en respect. Ons doel is te zorgen dat écht iedereen doet aan, geniet van en wint door sport.”

Functie | Voorzitter

De voorzitter NOC*NSF is aanvoerder van het bestuur en het gezicht van de vereniging NOC*NSF. Het bestuur heeft de operationele taken gedelegeerd aan de Algemeen Directeur en focust op drie specifieke taken:

 • representatie van de sport en NOC*NSF in de buitenwereld
 • strategisch sparringpartner van de directie
 • toezichthouder op de inhoudelijk en financiële voortgang

Het bestuur legt verantwoording af aan de Algemene Vergadering van de vereniging NOC*NSF.

Modern Vooruitstrevend Inspirerend Boegbeeld Strategische focus Bestuurlijk-ervaren Onbesproken-gedrag Olympisme Sportief

Profiel

De sport, de leden van NOC*NSF en NOC*NSF zelf zijn volop in transitie. Het beleidsplan Sportagenda 2017+ en ‘Het verhaal van NL Sport’ geven daarbij de richting aan. Inmiddels wordt gewerkt aan de Sportvisie 2020+, omdat veranderend sportconsumentengedrag, wijzigingen in politieke verhoudingen en opvattingen en voortdurende technologische innovaties vragen om nieuwe strategieën en oplossingen. In deze context moeten NOC*NSF en haar voorzitter voortdurend zowel een dienende, verbindende, als leidende rol spelen.

De voorzitter is in de eerste plaats de aanvoerder van het bestuur en het gezicht van de vereniging, waar de Algemeen Directeur het gezicht is van de werkorganisatie. In die hoedanigheid vervult de voorzitter een vooruitstrevende, gezaghebbende en zichtbare rol op de volgende velden:

 • Belangenbehartiging voor de totale sport (incl. anders georganiseerde sporters)
 • Maatschappelijke waarde van bewegen/sporten, zoals benadrukt in het Nationale Sportakkoord / Nationaal Preventieakkoord en Sport Toekomst Verkenning
 • Duurzame Sportfinanciering
 • Verbetering van de governance binnen de sport (vooral in het zoeken naar verbindingen en het realiseren van productieve samenwerking tussen partijen)
 • Kwalitatief hoogwaardige sportinfrastructuur
 • Representatie tot op het hoogste niveau binnen IOC, SportAccord en kabinet

De voorzitter is een moderne, vooruitstrevende en inspirerende leider met relativeringsvermogen, en met verbindingskracht naar de medebestuursleden, de leden van NOC*NSF, de Directie en werkorganisatie en de belangrijkste, overige, stakeholders. De primaire verantwoordelijkheid van de voorzitter is dat op belangrijke thema’s, gezamenlijk met stakeholders, de processtappen informatie verzamelen, afwegen, beoordelen en besluiten ordentelijk worden ingericht en uitgevoerd. De voorzitter heeft een goed gevoel voor vernieuwingen en onderlinge belangen.

De voorzitter:

Is als aanvoerder het gezicht van de vereniging NOC*NSF; hij kan haar zowel nationaal als internationaal goed representeren en kan op het allerhoogste (politieke) niveau functioneren; heeft ervaring met mediapresentatie. Goede beheersing van de Engelse taal is noodzakelijk;

Beschikt over leiderschapskwaliteiten en weet anderen te inspireren

 • heeft bestuurlijke ervaring en is regisserend in optreden, met een goede mix van luisteren/ halen en brengen
 • heeft een strategische focus
 • heeft humor en relativeringsvermogen

Heeft het vermogen om de Nederlandse sport te verbinden

 • stimuleert productieve samenwerking
 • is van onbesproken gedrag en een teamspeler

Heeft een vooruitstrevende visie op sport en de besturing van sportorganisaties, vertoont zelf voorbeeldgedrag.

Heeft aantoonbare ervaring binnen de sport (topsport, breedtesport of evenementen, etc.) en heeft affiniteit met de normen en waarden van het Olympisme.

Aanbod

Een prominente rol in de Nederlandse sport. De tijdsbesteding voor de reguliere bestuurstaken is gemiddeld 1 dag per week. Het flexibel kunnen inrichten van de eigen agenda is noodzakelijk. De functie is onbezoldigd.

Procedure

Volgens de statuten van NOC*NSF benoemt de Algemene Vergadering de nieuwe voorzitter op niet-bindende voordracht van het bestuur of ten minste drie leden. Het bestuur heeft een Vertrouwenscommissie ingesteld met de opdracht om in principe één benoembare kandidaat voor te dragen aan het bestuur van NOC*NSF. Het bestuur zal deze voordragen aan de Algemene Vergadering van NOC*NSF.  K+V helpt de Vertrouwenscommissie bij haar taak.

Kandidaten kunnen hun interesse bekendmaken bij K+V.
Een eerste kennismaking is met K+V in Veenendaal in de periode van 17 januari tot en met 31 januari.
De eerste gespreksronde met de Vertrouwenscommissie vindt plaats op 11 en 14 februari.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We vragen je uiterlijk 15 januari aanstaande te reageren door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden.
Je kunt je vragen stellen aan Roel Roelfzema (06 438 73 326) of Henk van der Velde (06 51 758 677). 

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

In de bijlage tref je een volledige profiel en processchets aan  >>>

Voorzitter
Onbezoldigd
1 dag

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.