Voorzitter Raad van Commissarissen - Pathan

Een stevige, doortastende, betrokken commissaris met scherpte en die bedrijfsmatig sterk is
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Over de organisatie

Pathan

Pathan B.V. biedt hoogwaardig pathologie-onderzoek voor vijf ziekenhuizen (AdRZ, ZorgSaam, IJsselland Ziekenhuis, Franciscus Gasthuis & Vlietland en het Groene Hart Ziekenhuis), alsmede voor zes locaties in de regio Zuid-Holland en Zeeland. Pathan is ontstaan als productiesamenwerkingsverband van Rotterdamse ziekenhuizen, waarna Zorgsaam en Admiraal de Ruyter Ziekenhuis als aandeelhouder zijn toegetreden in 2017 en het Groene Hart Ziekenhuis in 2023. In alle gevallen zijn de laboratoriumactiviteiten overgeheveld naar Pathan. Daarnaast wordt diagnostiek verricht voor de eerstelijns gezondheidszorg en ZBC’s.

Pathan, met een omzet van ± € 14 miljoen, is ontstaan vanuit de overtuiging dat concentratie van klinische pathologie schaal- en kwaliteitsvoordelen biedt, wat in de praktijk bewezen is. Het ISO 15189-geaccrediteerde laboratorium, gehuisvest in het Franciscus Gasthuis te Rotterdam, bestaat uit 25 pathologen en ongeveer 110 analisten en andere ondersteunende medewerkers. Jaarlijks voert Pathan circa 180.000 onderzoeken uit in CTG-eenheden en verzorgt het de B-opleiding tot klinisch patholoog in samenwerking met het Erasmus Medisch Centrum.

Als het grootste geïntegreerde laboratorium voor pathologie in Nederland, biedt Pathan het volledige scala aan pathologiediagnostiek, inclusief moleculair diagnostisch onderzoek in samenwerking met het EMC en/of het LUMC. Elektronische koppelingen met alle aangesloten instellingen vergemakkelijken het delen van patiëntgegevens en het verzenden van uitslagen.

Pathan beschouwt zichzelf als een integraal onderdeel van de zorgprocessen van de aangesloten ziekenhuizen en streeft naar nauwe relaties met directies en staven. Dit wordt ondersteund door zichtbaarheid van het pathologenteam, periodieke afstemming met vakgroepen, kwaliteitsronden en deelname aan MDO’s, evenals periodieke klanttevredenheidsonderzoeken.

Als werkgever investeert Pathan in de ontwikkeling van medewerkers, inclusief interne opleidingen voor niet-medisch geschoolden. De organisatie kenmerkt zich door een informele sfeer, collegialiteit en een “opgestroopte mouwen”-mentaliteit, met een sterke focus op innovatie en doelmatigheid.

Samenwerking met het eerstelijns laboratoria

Op het gebied van eerstelijns diagnostiek verzorgt Pathan voor Star-shl, Eurofins en grote eerstelijns huisartsenorganisaties in Zuid-Holland/Zeeland/West-Brabant, de histologie en deels cytologische preparaten. Via Eurofins is zij ook medisch verantwoordelijk voor de uitvoering en kwaliteit van het BVO darm- en baarmoederhalskanker. Met de ziekenhuizen in Zeeland wordt gemeenschappelijk met Diagnovum als eerstelijns intermediair de huisartsen diagnostiek voor Zeeland verzorgd.

In- en externe ontwikkelingen

Binnen en rondom Pathan zijn de nodige in- en externe ontwikkelingen te vermelden:

 1. Schaalvergroting en regionalisering in diagnostiek:
 • Noodzaak tot kosteneffectiviteit leidt tot heroriëntatie op de positie van diagnostische laboratoria.
 • Onderzoek naar fusie met middelgroot pathologielaboratorium en regionale samenwerking met disciplines zoals Medische Microbiologie, Moleculaire Diagnostiek, en Klinische Chemie voor optimalisatie van overhead en serviceverlening.
 1. Ontwikkelingen Raad van Bestuur en management:
 • Recente groei van het laboratorium en mogelijke integratie met een ander laboratorium vraagt om versterking van het managementteam.
 • Heroriëntatie op de Governance structuur en de inbreng van de medische staf daarin.
 1. Huisvesting:
 • Centraal laboratorium in Franciscus Gasthuis te Rotterdam groeit uit zijn jasje.
 • Korte termijn aanpassingen gedaan; langere termijn huisvestingsscenario’s ontwikkeld.
 • Pathologen deels ondergebracht in AdRZ, GHZ.
 1. Laboratorium en ICT:
 • Overgang naar nieuw geïntegreerd LMS waarin digitale pathologie en spraakherkenningssysteem geïntegreerd zijn.
 • Extra investeringen nodig vanwege veranderingen in ondersteuning van de centrale patiëntendatabase PALGA en verouderde landelijke infrastructuur.
 1. Digitale infrastructuur:
 • Volledig digitale werkomgeving met gedigitaliseerde microscopische beelden bevordert kwaliteit van diagnostiek.
 • Verkenning van toepassingen van AI-ondersteuning in het diagnostisch proces.

Functie

Voorzitter Raad van Commissarissen

Voorzitter voor de Raad van Commissarissen.

Overtuigingskracht Stevig Doortastend Luisteren Duidelijk Diplomatiek Organisatiesensitief Betrokken

Profiel

Als Voorzitter van de Raad van Commissarissen ben je cruciaal voor het strategisch beleid en de groeiplannen van Pathan. Je brengt niet alleen diepgaande kennis van de zorgsector mee, bij voorkeur vanuit een ziekenhuis, maar ook bedrijfsmatige expertise. Je fungeert als ervaren gesprekspartner voor de directie, verbindt de RvC met de Aandeelhouders en draagt bij aan het waarborgen van de toekomstbestendigheid van Pathan. De Raad van Commissarissen bestaat uit drie leden. De commissarissen hebben een zittingstermijn van maximaal 2 x 4 jaar en worden benoemd door de Aandeelhouders. Pathan hanteert de Governance code zorg. De huidige leden van de RvC hebben een medisch- of zorginhoudelijke achtergrond. In aansluiting daarop wordt van de nieuw toe te treden commissaris een economisch/ bedrijfsmatige en veranderkundig profiel gevraagd.

Daarnaast voldoet de commissaris aan de volgende criteria:

 • gedegen bestuurlijke ervaring, in een politiek bestuurlijke context;
 • kennis van en ervaring met aspecten van toezicht in de gezondheidszorg;
 • kennis van en ervaring met voor Pathan relevante stakeholders (o.a. verzekeraars, regionale ziekenhuizen, eerstelijnszorgverlening);
 • een aantoonbaar inzicht in de financiering van de zorg, ICT en zorginnovatie en vertrouwd met marktwerkingsprincipes;
 • heeft het vermogen om de advies-, toezicht- en klankbordfunctie in teamverband uit te oefenen en kritisch en onafhankelijk te kunnen zijn;
 • beschikt over zodanige eigenschappen en uitstraling dat zij zo nodig extern een rol in het belang van Pathan kan vervullen;
 • is maatschappelijk actief, maar is in voldoende mate beschikbaar en aanspreekbaar voor de overige RvC-leden en directie.

Bijzondere aandachtspunten

Pathan voldoet statutair aan de vereisten voor een WTZa erkening. Dat betekent o.a. dat er geen nauwe persoonlijke of zakelijke banden met collega-toezichthouders, bestuurders, medewerkers, stafleden of belangrijke externe belanghebbenden kunnen zijn, waardoor er belangentegenstellingen zijn of tenminste de verdenking daarvan kan ontstaan. De aandeelhouders van Pathan zijn tevens verbonden aan de organisatie als klanten. De RvC heeft als bijzondere uitdaging om het onderscheid tussen beide posities te bewaken en daarbij zowel de belangen van Pathan als die van de ziekenhuizen als aandeelhouder en als klant af te wegen. De commissaris kan daarmee geen bestaande belangen hebben met Pathan of haar klanten en vervult als zodanig een onafhankelijke rol ook in het kader van de Governance Code voor de gezondheidszorg. De organisatie staat in de nabije toekomst voor een aantal belangrijke transities zowel met betrekking tot de bedrijfsprocessen, als in verband met de continuïteit in inrichting van de Governance. De nieuwe voorzitter van de RvC zal als taak krijgen deze transformaties vanuit toezichthoudende rol actief te begeleiden.

Aanbod

Een mooie en betekenisvolle rol als voorzitter van de Raad van Commissarissen in een omgeving die in beweging is. Beloningen worden vastgesteld door de Aandeelhoudersvergadering en is in lijn met vigerende regelgeving in de zorg. De tegemoetkoming voor de RvC is momenteel vastgesteld in lijn met WNT klasse III.

Procedure

De procedure is erop gericht om de benoeming in de maand januari af te ronden. Gesprekken bij Pathan staan gepland op vrijdag 26 januari in Rotterdam. In eerste instantie vindt een oriënterend gesprek met K+V plaats, waarna geschikte kandidaten zullen worden voorgesteld bij Pathan om samen een selectie te maken voor de gesprekken op 26 januari 2024.

Geïnteresseerd

Herken je jezelf in het geschetste profiel en ben je geïnteresseerd in deze functie? Reageer dan uiterlijk 7 januari 2024 door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Let op! Bij voldoende geschikte kandidaten kunnen wij de reactietermijn eerder sluiten!

Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Maartje Peters (06-1008 5811) of Frank Wolff (06-1595 4079).

Aan kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd om online de Quinn-managementrollenmeting in te vullen.

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.