Voorzitter Raad van Toezicht voor Stichting Ambulante Hulpverlening Midden Nederland

Ervaren, betrokken en grensverleggend
Locatie: Harderwijk
Organisatie |

Stichting Ambulante Hulpverlening Midden Nederland

Stichting Ambulante Hulpverlening Midden Nederland (AHMN) ondersteunt mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB), psychische kwetsbaarheid of verslavingsproblematiek met als doel dat zij een volwaardige plek krijgen in de samenleving. Gestart als pionier is het over de afgelopen 13 jaar gelukt om een gewaardeerde positie en de daarbij behorende groei te realiseren. Inmiddels werken er 110 enthousiaste, overstijgende en authentieke medewerkers die blij worden van mensen. Het afgelopen jaar is de interne organisatie weer stevig neergezet en is men klaar voor een nieuwe externe groeispurt. AHMN is een flexibele, beweegbare en laagdrempelige organisatie waar medewerkers snel acteren, schakelen. De komende jaren wil AHMN zeker in de regio Almere verder uitbreiden en is men op zoek naar een stevige stabiele voorzitter Raad van Toezicht met kennis en ervaring in het domein financiën en bedrijfsvoering en die het lef heeft om kansen te helpen ontwikkelen en scoren.

Functie | Voorzitter Raad van Toezicht

AHMN heeft een Raad van Toezicht (RvT) die bestaat uit drie personen met ieder een eigen portefeuille:  Financiën en Bedrijfsvoering;  HRM; Kwaliteit en Zorg. De RvT ziet toe dat de Bestuurder de organisatie effectief en doelmatig bestuurt met de best mogelijke kwaliteit van zorg. Ook is de RvT graag dichtbij en heeft een klankbordfunctie en adviesrol bij strategische keuzes. Daarbij speelt de voorzitter een essentiële rol als regelmatige sparringpartner voor de (jonge) bestuurder. De manier waarop de verhouding tussen bestuur en toezicht is geregeld, voldoet aan de Zorgbrede Governance code. De relatie tussen het managementteam (5 leden), directeur en toezichthouders wordt ervaren als gezamenlijk, betrokken en is gebaseerd op vertrouwen. De dynamiek in de zorg vraagt een actieve rol van de RvT. De RvT besteedt veel aandacht aan toekomstige ontwikkelingen. De taak van bestuurders en toezichthouders is complexer geworden. Steeds meer gaat het ook en vooral om het realiseren van maatschappelijke doelstellingen. Dat betekent een intensievere relatie met stakeholders. Het is uitdagend om de juiste balans te vinden tussen de leefwereld van de cliënt en de systeemwereld van regels en control. In lijn hiermee functioneert de RvT als professioneel team vanuit dialoog en openheid naar elkaar toe.

Vanwege het aflopen van de zittingstermijn van de voorzitter is deze positie vrijgekomen in de raad.

Specifiek voor deze vacature is dat AHMN op zoek is naar een kandidaat met bij voorkeur een sterk en relevant (bestuurlijk) netwerk in de regio Almere en kennis en ervaring heeft met financiën en bedrijfsvoering in een zorgomgeving.

Natuurlijk gezag Helicopterview Bevlogen Betrokken Bemiddelend netwerker
Profiel

Als de juiste kandidaat heb je bij voorkeur ervaring in een voorzittersfunctie in een toezichthoudend orgaan. Je bent altijd op zoek naar verschillende perspectieven en je hebt een hoog abstractieniveau waardoor je in staat bent altijd breed te denken en te doen. Je bent op de hoogte van de maatschappelijke ontwikkelingen, wil het speelveld buiten kennen en stelt op het juiste moment de juiste vragen. Daarbij ben je communicatief sterk. Je zorgt ervoor dat de verschillende gremia zich verbonden voelen met de organisatie, elkaar versterken en zich gehoord en gezien voelen. Informatie wordt gedeeld en opgevraagd zodat deze gebruikt kan worden bij visievorming en verdere uitvoering van de strategie.

Je brengt nieuwe inzichten en inspiratie door deze zelf te zoeken en te delen. Je daagt anderen uit dit ook te doen en stimuleert lef doordat andere perspectieven altijd ingebracht mogen worden. Op zoek naar wie het weet, het beste idee, de dialoog. Op zoek naar de eigenwijsheid van de mensen. Dit doe je door ook de vraag achter de vraag te durven stellen en scherpte in de discussie te houden. Vanuit vertrouwen zodat alles bespreekbaar wordt en zorgen gedeeld kunnen worden. Met de nodige dosis humor en relativeringsvermogen.

De rol van de voorzitter vraagt schakelkracht in acteren en dienstbaarheid. De ene keer sturend, de andere keer ruimte gevend aan de ander of alleen luisteren. Afhankelijk van wat het proces, de Raad van Toezicht, de organisatie of de bestuurder nodig heeft. Je bent daarbij sensitief en durft verschillende stijlen te hanteren zonder jouw rolvastheid te verliezen.

De AHMN zoekt een vaardige voorzitter met toezichthoudende ervaring of kwaliteiten, een vanzelfsprekende autoriteit die weet waar zij/hij het over heeft. Je hebt visie over en kennis van het zorglandschap en de (toekomstige) ontwikkelingen, of weet dat heel snel tot je te nemen. Daarnaast snap je de context en de dynamiek van de (lokale) overheid en heb je een sterk publiek netwerk in de regio van Almere. Jouw affiniteit met de doelgroepen en cliënten van AHMN in de langdurige en ambulante zorg is  zichtbaar en je hebt genoeg tijd beschikbaar om deze rol als voorzitter te vervullen.

Aanbod

Een mooie kans om maatschappelijk betrokken te zijn, jouw ervaringen te delen en in te zetten voor het geloof in eigen kunnen van de cliënten van Ambulante Hulpverlening Midden Nederland. De RvT-leden ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden, die marktconform is en past binnen de normen van de Wet Normering Topinkomens.

Procedure

De oriënterende gesprekken bij K+V vinden plaats in week 21. Daarna volgen de gesprekken van geselecteerde kandidaten met de selectiecommissie bij Ambulante Hulpverlening Midden Nederland in Harderwijk. Deze staan gepland op vrijdag 9 juni. De procedure is gericht op afronding in juni met een bij voorkeur van start deelname aan de RvT per 1 juli 2023.

Geïnteresseerd

Herken jij jezelf en ben je geïnteresseerd in deze functie? Reageer dan uiterlijk maandag 22 mei door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Deze vacature is in behandeling bij Frank Snethlage (06-5131 0178). Natuurlijk is Frank bereikbaar voor nadere informatie.

Voorzitter Raad van Toezicht
vast
2-4 uur per week

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.