Voorzitter Raad van Toezicht voor Stichting KijkopWelzijn Barendrecht en Welzijn Albrandswaard

Inspireert en verbindt
Locatie: Barendrecht en Albrandswaard
Organisatie |

Stichting KijkopWelzijn Barendrecht en Welzijn Albrandswaard

Er is sprake van twee zelfstandige organisaties: Stichting Welzijn Albrandswaard en Stichting KijkopWelzijn die op onderdelen samenwerken. Beide organisaties hebben bijvoorbeeld dezelfde directeur-bestuurder. De samenwerking komt ook tot uitdrukking in de Raad van Toezicht. Formeel hebben beide organisaties elk een eigen Raad van Toezicht. De personele samenstelling van beide Raden van Toezicht is echter identiek. Vandaar dat gesproken wordt over een Raad van Toezicht.

Welzijn Albrandswaard biedt ondersteuning en diensten aan alle inwoners van Albrandswaard. Zo draagt zij bij aan de leefbaarheid van de gemeente en geeft zij de kans dat iedereen mee kan doen. Bij de organisatie werken ca. 20 medewerkers en zijn ca. 250 vrijwilligers actief. Er is sprake van ongeveer een € 1 miljoen reguliere subsidie.

KijkopWelzijn is een welzijnsorganisatie in Barendrecht voor iedereen en richt zich vooral op het bieden van ondersteuning aan kwetsbare burgers en groepen in Barendrecht en het verbeteren van de interactie tussen de verschillende groepen in de samenleving. Bij de organisatie werken ca. 25 medewerkers en zijn ca. 130 vrijwilligers actief. De reguliere subsidie bedraagt ongeveer € 1,3 miljoen.

Functie | Voorzitter Raad van Toezicht

Wij maken ons sterk voor een goed welbevinden binnen de gemeenten Albrandswaard en Barendrecht. Wij geloven in een sociale samenleving, waarin iedereen meetelt en meedoet. Deze vacature geeft u de kans om mee te doen om een belangrijke bijdrage te leveren aan de strategische positionering van het welzijnswerk.

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene zaken van de Stichting Welzijn Albrandswaard en de Stichting KijkopWelzijn. Hij/zij analyseert en anticipeert op ontwikkelingen in de samenleving, houdt afstand van de dagelijkse gang van zaken, levert een meerwaarde door kennis, ervaring, netwerk en optreden en is objectief, onafhankelijk en transparant.

Verschillende onderwerpen worden voorbereid in een drietal commissies (commissie beleid, commissie financiën en commissie remuneratie). In deze commissies participeren leden van de Raad van Toezicht. Voor een nadere beschrijving van de taken en doelstellingen van de Raad van Toezicht kunt u de koersdocumenten Goed bestuur en toezicht van de Raad van Toezicht raadplegen op:

https://www.welzijnalbrandswaard.nl/over-ons/

https://www.kijkopwelzijn.nl/overons

De Raden van Toezicht zoeken een inspirerende en verbindende nieuwe voorzitter. De voorzitter van de raad van toezicht wordt benoemd door de leden van de Raad van Toezicht. De voorzitter heeft een bijzondere rol, onder andere in de relatie tussen de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder en/of de werkorganisatie.

Aan de voorzitter worden daarom onderstaande competenties /taken gevraagd:

 • Verbindend en inspirerend;
 • stimulerend, besluitvaardig en objectief;
 • het gezicht van de Raad van Toezicht binnen en buiten de organisatie;
 • sparringpartner directeur-bestuurder;
 • de kracht van de verscheidenheid op alle niveaus begrijpen, verbinden en begeleiden;
 • voorbereiden van de agenda voor de vergaderingen van de Raad van Toezicht in afstemming met de directeur-bestuurder (en de leden);
 • leiden van de vergaderingen van de Raad van Toezicht;
 • zorgdragen voor goede oordeels- en besluitvorming door de Raad van Toezicht en erop toezien dat de leden van de Raad van Toezicht kunnen beschikken over de benodigde informatie;
 • erop toezien/motiveren dat leden van de Raad van Toezicht hun kennis en deskundigheid op peil brengen en houden;
 • erop toezien dat jaarlijks evaluatie plaatsvindt van de Raad van Toezicht en zijn leden;
 • erop toezien dat de directeur-bestuurder jaarlijks op zijn/haar functioneren wordt beoordeeld;
 • erop toezien dat de contacten van de Raad van Toezicht met de directeur-bestuurder, medewerkers (in loondienst en vrijwillig) en cliënten naar behoren verlopen;
 • namens de Raad van Toezicht aanspreekpunt zijn voor de leden van de Raad van Toezicht, de directeur-bestuurder en derden.

Raad van Toezicht

Er is sprake van twee zelfstandige organisaties die op onderdelen samenwerken. Beide organisaties hebben bijvoorbeeld dezelfde directeur-bestuurder. De samenwerking komt ook tot uitdrukking in de Raad van Toezicht. Formeel hebben beide organisaties elk een eigen Raad van Toezicht. De personele samenstelling van beide Raden van Toezicht is echter identiek. Vandaar dat gesproken wordt over een Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene zaken van de Stichting Welzijn Albrandswaard en de Stichting KijkopWelzijn. Analyseert en anticipeert op ontwikkelingen in de samenleving, houdt afstand van de dagelijkse gang van zaken, levert een meerwaarde door kennis, ervaring, netwerk en optreden en is objectief, onafhankelijk en transparant.

Verschillende onderwerpen worden voorbereid in een drietal commissies (commissie beleid, commissie financiën en commissie remuneratie). In deze commissies participeren leden van de Raad van Toezicht. Voor een nadere beschrijving van de taken en doelstellingen van de Raad van Toezicht kunt u de koersdocumenten Goed bestuur en toezicht van de Raad van Toezicht raadplegen op bovengenoemde websites. Een nadere beschrijving van de kenmerken van de leden van de Raad van Toezicht treft u tevens aan in deze documenten.

Bekend-met-politieke-en-maatschappelijke-verhoudingen-in-de-regio

Profiel

De voorzitter heeft naast de algemene competenties van leden van de raad van toezicht navolgende specifieke competenties:

 • HBO werk- en denkniveau;
 • ruime bestuurlijke ervaring;
 • oog hebben voor de positie en taken van de directeur-bestuurder;
 • bekend met politieke en maatschappelijke verhoudingen in de regio;
 • kennis hebben van het sociaal werk;
 • voor bijzondere situaties goed bereikbaar.
Aanbod

De Raad van Toezicht vergadert ca. zes maal per jaar. Daarnaast vergaderen de commissies ook een aantal malen per jaar. Incidenteel neemt een vertegenwoordiger van de Raad van Toezicht deel aan bestuurlijke overleggen met gemeente en overleggen met het personeel. Tijdsbesteding voor de voorzitter betreft circa 12 uur per maand.

Voor deze functie is een vrijwilligersvergoeding beschikbaar (zie daarvoor ook de Koersdocumenten via de eerder genoemde sites).

Procedure

K+V stelt haar netwerk open voor deze procedure maar begeleidt haar inhoudelijk niet. U reageert via K+V en wij dragen de kandidaten voor bij de organisatie.

U kunt  reageren tot en met 6 juni. De gesprekken staan gepland op 10 juni en de start is dan op 1 september.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We vragen je snel – maar uiterlijk 1 juni aanstaande – te reageren door bij “solliciteer direct” je CV en motivatie te uploaden.
Je kunt je inhoudelijke vragen stellen via voorzitter@kijkopwelzijn.nl

 

Voorzitter Raad van Toezicht
Raad van Toezicht
3 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.