Toegankelijke, nieuwsgierige entrepeneur

Hoorn
Organisatie |

Talent Kinderopvang en Onderwijs

Per 1 januari 2021 gaan stichting Talent en stichting Kinderopvang Hoorn (SKH) de krachten formeel bundelen en iets nieuws beginnen. Samen verder, onder de naam Talent voor Opvang en Onderwijs. De openbare basisscholen in Hoorn, kinderopvang en peuterwerk gaan dan  functioneren als integrale kind centra (IKC). Daarnaast vallen onder de nieuw te vormen holding ook nog andere kinderopvanglocaties bij andere scholen en zelfstandige locaties voor opvang, peuterspeelzalen en ontwikkeling onder de naam van SKH en SKIK. De nieuwe organisatie biedt de ruimte en mogelijkheid tot onderlinge kennisdeling rondom de ontwikkeling van kinderen, didactiek en pedagogiek waarmee de diverse onderdelen elkaar versterken.

Door het bundelen van de verschillende krachten,  vormen ze een solide basis om te werken aan één pedagogisch klimaat en één doorlopende leer- en ontwikkellijn vanuit de dagopvang of peutergroep naar de basisschool, buitenschoolse opvang en naschoolse activiteiten. Voor de ontwikkeling van jonge kinderen is het een meerwaarde als basisscholen en kinderopvang werken vanuit dezelfde visie. Geen lastig schakelen tussen ‘daar’ en ‘hier’, maar op beide plekken professionals die handelen vanuit dezelfde kijk op ontwikkelen en leren. Op deze manier bieden ze continuïteit en expertise onder één vlag aan ouders.

Bekijk de website van: Kinderopvang Hoorn
Bekijk de website van: Talent Hoorn
Bekijk de website van: SKiK Koggeland

Functie | Voorzitter Raad van Toezicht

Voor de verwezenlijking van de ambitie en de realisatie van een succesvol fusieproces wordt een nieuwe voorzitter RvT gezocht. De nieuwe Raad van Toezicht bestaat uit de huidige leden RvT van Talent en SKH/SKiK. In de functie als voorzitter ben je een verbindende factor. Verschillende culturen samenbrengen en samen bouwen aan een unieke organisatie. Je hebt gevoel voor innovatie, denkkracht en een sterk ontwikkeld moreel kompas. Je bent rolbewust, voor jezelf en naar de ander toe en kunt rolvast optreden. Je wil het samen doen, bent graag de kritische sparringpartner en houdt de perspectieven die met elkaar zijn afgesproken voor ogen.

Als voorzitter weet je wat er speelt binnen de organisaties en wat de (maatschappelijke) ontwikkelingen zijn binnen de sectoren. Je weet over welke grenzen er heen gekeken moet worden en welke behouden moeten blijven. Hiervoor ga je op zoek naar de juiste balans tussen loslaten en controle, eigenaarschap en kaders, eenheid en verscheidenheid. Daarnaast geef je als voorzitter van de RvT leiding aan het gehele toezichtproces en ben je samen met je mede RvT leden verantwoordelijk voor de kwaliteit van het functioneren van de Raad. Daarbij speelt zelfreflectie en ontwikkeling van de Raad, het werkgeverschap van en samenwerking met het CvB en verbinding maken met en tussen de verschillende geledingen een belangrijke rol.

Transparant Koersvast Toegankelijk  Aandacht Wendbaar Nieuwsgierig Verbindend Besluitvaardig Geïnteresseerd

Profiel | Transparant, ondernemend, wendbaar en nieuwsgierig

Wendbaar en nieuwsgierig
De visie voor de nieuwe organisatie is als een brede mars route waarbinnen je pragmatisch inspeelt op de zaken die op je pad komen. De voorzitter van de RvT van de holding is een voorzitter over het geheel. Je hebt organisatie sensitiviteit om de soms tegengestelde belangen van de verschillende entiteiten die onder de holding vallen te onderkennen. En te begrijpen dat er meerdere belangen gediend moeten worden. Je durft het anders te doen, maar altijd met een duidelijk gekozen perspectief voor ogen. Je bent flexibel genoeg om van de gebaande paden af te wijken.

Vertragen waar nodig en versnellen waar het moet. Voor resultaten die onder druk komen te staan heb je begrip maar je houdt dit wel in de gaten. De grote lijnen vasthouden maar de onzekerheden en ruimtes omarmen. Het proces is avontuurlijk en de organisatie wil laten zien dat het anders kan. Het kind en de ouder de beste zorg en onderwijs geven staat voorop. Dat is je ambitie en je drijfveer.

Transparante en ondernemende toezichthouder

Helder communiceren, steeds hetzelfde verhaal vertellen en geduldig zijn. Maar ook durven schetsen wat je onderweg tegen kan komen. Je bent transparant en benaderbaar. Je staat naast de ander en niet erboven. Daarin vervul je een voorbeeldfunctie. Mensen meenemen, zorgen delen en blijven luisteren. Zeker bij veranderingen. Als toezichthouder durf je anders te kijken, stimuleren en goede ideeën te omarmen. Je hebt het lef om het ambitieniveau ter discussie te stellen en durft ruimte te geven aan de ander om te doen. Er ligt een hoge maatschappelijke ambitie en daarbij breng je samenhang, overzicht en focus met een goede balans tussen mensgericht en taakgericht. Wil je onderscheidend zijn en is positionering belangrijk. Je wilt ook het speelveld buiten kennen.

Geïnteresseerd en toegankelijk
Het kind zien. Zien wat het kind nodig heeft en daar voor gaan. Welke expertise speelt daarbij een belangrijke rol?  Voor jou staat kwaliteit en continuïteit altijd voorop. Verschillende culturen uit verschillende organisaties. Verschillende mensen. Je ziet en hoort ze. Samen hetzelfde ambitieniveau nastreven, wat nodig is om daar te komen mag verschillend zijn. De ander willen leren kennen maar ook stimuleren elkaar te zien en te begrijpen. Je hebt ervaring in het samenbrengen van mensen en groepen met een verschillende achtergrond/cultuur.

Je ziet de zorgen, het enthousiasme en onzekerheden die bij een fusietraject spelen. Je snapt de huidige ontwikkelingen op de markt en de frustratie die dit soms met zich meebrengt. Je hebt daar begrip voor en bent graag de verbindende factor hierin. Daarnaast zie je altijd talent, groei en kansen. Jij bent ervan overtuigd dat het samen altijd beter is dan alleen. Van nature zoek je de samenwerking op en zoek je uit hoe je samen verder komt. Daarbij probeer je altijd in relatie te zijn. Daardoor ben je op de hoogte en zorg je dat je niet verrast wordt.

Aanbod | Toezichthoudende rol met een maatschappelijke relevantie

Ben jij de toezichthouder die dit avontuur in de nieuwe constellatie met elkaar wil aangaan? Ben jij nuchter en heb je voldoende tijd en energie om onderdeel te zijn van deze fusie? Dan hebben wij een mooi aanbod voor je. Het gaat om een inzet waarbij je maandelijks contact onderhoud met het CvB. Daarnaast gaat het om het voorzitten van RvT vergaderingen.

Procedure | Veilig en secuur

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start bij K+V met een kennismaking naar aanleiding van je kandidatuur door middel van een oriënterend gesprek (eventueel digitaal). Hierna volgen, bij wederzijdse geschiktheid, gesprekken met de RvT en (advies)commissies. Deze gesprekken zullen op donderdag 5 november plaatsvinden. Het streven is de procedure snel maar vooral met zorg en veiligheid voor iedereen af te ronden. Flexibel, digitaal en inspelend op de actuele ontwikkelingen.

Geïnteresseerd | Ben jij die ondernemende toezichthouder?

Herken jij jezelf en ben je geïnteresseerd in deze functie? Reageer dan uiterlijk donderdag 22 oktober door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Voor vragen en opmerkingen kun je contact opnemen met Tamara Wijnja 06 8395 2012 en Martine van der Velpen 06 5060 3351 die deze procedure begeleiden.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Voorzitter Raad van Toezicht

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.