Voorzitter van de Raad van Commissarissen

DEVENTER
Organisatie |

KonnecteD

KonnecteD verbindt als netwerkorganisatie duurzaam aanbod met vragen uit de markt. Deventer WerktalentSallconDigiWerkt en Sallcon Groen zijn onderdeel van KonnecteD. Samen met de aangesloten gemeenten Deventer en Olst-Wijhe, ondernemers en partners wordt met karakter gewerkt aan oplossingen om bedrijvigheid en werkgelegenheid duurzaam te laten groeien. Geluk door werk. Dat is wat KonnecteD wil bereiken.

Dit voorjaar is na vijf jaar de transformatie van traditioneel SW-bedrijf naar sociale onderneming succesvol verlopen, een doorontwikkeling volgt. Dit legt een goed fundament onder de uitdagingen van de Participatiewet en maakt het mogelijk om meer sociale impact te creëren. Met een nieuwe directeur gaat de organisatie die sociale menskracht verbinden en organisaties meenemen om samen lokaal de inclusieve samenleving te bevorderen.

KV_Opdrachten_Konnected
Functie | Voorzitter van de Raad van Commissarissen

Op de agenda staan de komende jaren belangrijke punten: het stimuleren van voldoende werkgelegenheid voor bestaande en nieuwe doelgroepen, innovatie (product- en diensteninnovatie), waarbij er een duidelijke stip aan de horizon moet komen en de weg daar naar toe. Hierin ligt een belangrijke taak in de relatie tussen de directeur en de Raad van Commissarissen, om de strategische lijnen uit te zetten en om daarin de gemeenten mee te nemen.

De Raad van Commissarissen is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de directeur en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De Raad van Commissarissen bestaat uit vijf leden, hetgeen gelet op de aard en omvang van de huidige onderneming adequaat is. De samenstelling van de Raad van Commissarissen zal zodanig zijn, dat de combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid van de leden, de raad het best in staat stelt zijn diverse taken naar behoren te verrichten.

Dat betekent, dat de Raad van Commissarissen in zijn geheel moet beantwoorden aan de volgende maatstaven:

 • Spreiding van specifieke deskundigheid ten aanzien van één of meer aspecten van het ondernemingsbeleid.
 • Spreiding van maatschappelijke ervaring.
 • Ervaring in het bedrijfsleven.
 • Spreiding van specifieke ervaring in die gebieden waar de onderneming actief is of kan worden.

Leden van de Raad van Commissarissen van KonnecteD dienen meer specifiek:

 • Aantoonbare grote affiniteit te hebben met de sector.
 • Te beschikken over een regionaal en landelijk netwerk.
 • Te beschikken over bestuurlijke ervaring in bedrijven, instellingen of organisaties.
 • Te beschikken over bewezen capaciteiten voor het naar behoren functioneren als allround manager, ondernemer en bestuurder.
 • Te beschikken over specifieke vakkennis op één of meer voor de onderneming relevante beleidsterreinen.
 • Draagvlak te hebben bij het openbaar bestuur, vakorganisaties en andere gremia.

Sensitief  Communicatief  Toegankelijk  Energiek  Vasthoudend Professioneel  Teamspeler  Betrokken  Inspirerend

Profiel | Ondernemend en toekomstgericht

De vacature is ontstaan doordat de voorzitter is verhuisd naar een ander deel van het land, waardoor de regionale binding is vervallen. Voor de ontstane vacature zijn wij op zoek naar een Voorzitter van de
Raad van Commissarissen.

De Voorzitter dient, naast voornoemde kenmerken, te voldoen aan het navolgende:

 • Aantoonbare ervaring hebben met het vervullen van de voorzittersrol binnen een Raad van Commissarissen van een private onderneming met publieke aandeelhouder.
 • Te beschikken over uitstekende communicatieve en onderhandelingsvaardigheden, besluitvaardig en daadkrachtig.
 • Kennis te hebben van actuele en relevante ontwikkelingen in de sector.
 • Te beschikken over politiek-bestuurlijke ‘snapkracht’.
 • Aantoonbare kennis te hebben van de moderne bedrijfsvoering van een Sociale Onderneming op het grensvlak van overheid en bedrijfsleven.
 • Goed te kunnen functioneren als teamspeler.
 • Is bij voorkeur woonachtig in de regio.
Aanbod | Geïnteresseerd en gekwalificeerd?

Geïnteresseerd én aantoonbaar gekwalificeerd voor bovengenoemde positie, dan verzoeken wij u zo spoedig mogelijk  te reageren door onderaan op ‘Klik hier om te reageren’ te klikken. Als u inhoudelijke vragen en/of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met Helga Bijker, partner (06 22 698 599) en/of Michiel van Wessem, partner (06 52 008 834).

Aan kandidaten, die worden uitgenodigd, wordt gevraagd vooraf een online persoonlijke profielmeting te maken.

Voorzitter van de Raad van Commissarissen
Vast
40 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.