Boegbeeld en verbindende bruggenbouwer

Ede
Organisatie |

Nationale Bond EHBO

De drie Koepelorganisaties, te weten EHBO Noord Brabant, EHBO Limburg en de Nationale Bond voor EHBO,  werken op dit moment aan een fusie welke in 2022 zal worden geformaliseerd. Deze drie koepels zullen verder gaan onder de naam Nationale Bond voor EHBO en is een landelijke organisatie met ca. 15.000 vrijwilligers. De Nationale Bond voor EHBO  heeft de ambitie om iedereen in Nederland de mogelijkheid te bieden het EHBO-diploma te behalen. Het zijn de vrijwilligers die het doen. Zij besturen hun vereniging, organiseren opleidingen, regelen eerste hulp tijdens evenementen, onderhouden contacten, enz. De grootste groep vrijwilligers betreft de verenigingsleden; zij zijn gediplomeerd (diploma Eerste Hulp) en onmisbaar.

Voor meer informatie klik op de link hieronder.

Functie | Voorzitter van het bestuur

Profielschets bestuur

Het landelijk bestuur ondersteunt verenigingen met les- en informatiemateriaal, informatie over het besturen van de vereniging, werven van vrijwilligers, etc. Het bestuur van de Nationale Bond speelt in op de landelijke ontwikkelingen en zet nadrukkelijk in op vernieuwing en ontwikkeling. Dat uit zich in haar structuur en dienstverlening en op de wijze waarop zij lesstof aanbiedt. Het is niet meer vanzelfsprekend om een (langdurig) verenigingslidmaatschap aan te gaan. Dat betekent dat men steeds op zoek is naar nieuwe toegevoegde waarde voor haar leden en verbinding met haar leden. In 2020 is meegewerkt aan de derde druk van het lesboek EHBO Leren & Doen. De Nationale Bond voor EHBO is ambitieus en moet het zonder subsidiegelden doen. De exploitatie vindt plaats op basis van ontvangen contributies en opbrengsten van het lesboek. De uitvoerende taken die met de functie samenhangen zijn ondergebracht in de bestuurlijke portefeuilleverdeling en worden uitgevoerd door een klein ondersteunend bureau. Op dit moment is het bureau in Ede gehuisvest. Het landelijk bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester en algemene bestuursleden. Door de fusie in 2022 komen deze vacatures vacant.

Profielschets voorzitter

Voor de Nationale Bond EHBO is K+V op zoek naar een voorzitter van het bestuur met een natuurlijk gezag, een open persoonlijkheid en die het gezicht van de bond wil zijn. Iemand die gericht is op het bouwen van constructieve bruggen en het vermogen om te relativeren en enthousiasmeren en het een uitdaging vindt om een persoonlijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het teamproces. Affiniteit met EHBO is een pré.

Verbinder bruggenbouwer relativeringsvermogen teamspeler visie maatschappelijke-antenne inspirerend daadkrachtig

Profiel

Van de voorzitter wordt gevraagd: 

 • De vereniging te besturen en vertegenwoordigen zowel intern en extern.
 • Eindverantwoordelijkheid te zijn voor de (dagelijkse) leiding en de uitvoering van haar activiteiten.
 • Bewust te zijn van zijn/haar voorbeeldgedrag en oog hebben voor de belangen van de leden.
 • Aandacht voor de bedrijfseconomische kant van de vereniging en nieuwe fundraising-inkomsten te genereren.
 • Bij regionale bijeenkomsten een paar keer per jaar aanwezig te zijn.

Algemene vereisten:

 • Academisch werk- en denkniveau en strategisch bestuurlijke inzichten;
 • Visie op ontwikkelingen en onderkent trends en inzicht in het gehanteerde governance-model (Code Goed Bestuur).
 • Beschikt over een goed ontwikkelde maatschappelijke antenne en geweten en een breed en relevant netwerk;
 • Een uitgebreide ervaring met complexe belangenbehartiging;
 • Binding met de doelstelling, missie en visie strategie en doelstelling van de vereniging;
 • Ervaring met bestuurlijk verenigingswerk, leden en vrijwilligers en waardering voor het belang van de ALV;
 • Een natuurlijk leider met een open persoonlijkheid en die de ander laat scoren;
 • Gemakkelijk schakelend op meerdere niveaus en effectief in communicatie;
 • Inspireert, geeft ruimte, reflectief, onafhankelijk en onbevangen, creëert samenhang door verbinding en bevordert betrokkenheid.

 

 

Aanbod

Voor de functie geldt een tijdsbeslag van circa 1 à 2 dagen per maand, bijzondere activiteiten zoals algemene ledenvergaderingen of presentie in een regio, buiten beschouwing gelaten. Voor de uitoefening van de functie is een vergoeding van kosten mogelijk. Bestuursvergaderingen vinden op dit moment overdag plaats. Dat kan ook gewijzigd worden in avonduren of digitaal.

Procedure

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start in Veenendaal met een kennismaking naar aanleiding van uw kandidatuur, afhankelijk van alle coronamaatregelen, face to face of via online middelen. De procedure is gericht op het installeren van de nieuwe voorzitter tijdens de ALV van 11 juni 2022.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We vragen je snel, maar uiterlijk 27 maart aanstaande, te reageren door bij “solliciteer direct” je CV en motivatie te uploaden. Deze vacature is in behandeling bij Frank Snethlage (06-5131 0178). Je kunt contact met hem opnemen voor vragen over de positie en procedure.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Voorzitter van het bestuur
Bestuur
1 à 2 dagen per maand

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.