Voorzitter van het bestuur – NBBU

Opinieleider in de flexibele arbeidsmarkt

Functie

Voorzitter

Je bent als voorzitter boegbeeld van de NBBU. Als voorzitter draag je de strategische visie van de NBBU met verve uit en ga je voor in de maatschappelijke discussie over het belang van de flexibele arbeidsmarkt. Je geeft hieraan actief inhoud via de lobby en je spreekt je duidelijk uit. Je geeft leiding aan het bestuur (naast de voorzitter kent het bestuur vijf bestuursleden) en je leidt de bestuursvergaderingen en de Algemene Ledenvergadering (twee keer per jaar).

Als voorzitter geef je mede invulling aan de strategische doelen van de NBBU. Samen met het Bestuur en de werkorganisatie bewaak je de identiteit van de vereniging: gelijkwaardigheid van alle leden, waarbij iedere stem gehoord wordt. Constructieve houding en ook kritisch gebaseerd op brede kennis en kunde van de arbeidsmarkt. De NBBU is echt ondernemend, minder gepolijst, snel schakelend en denkt in kansen.

De opdracht:
De NBBU is de verbinder van de arbeidsmarkt, in transitie naar een open en flexibele arbeidsmarkt in de driehoek intermediair – werkgevers – werknemers. De ambitie is om hierin de toonaangevende speler te zijn, die wendbaar is, durft te kiezen en zich uitspreekt. De werkorganisatie van de NBBU is het kenniscentrum voor het bestuur en de leden, maar ook voor externe stakeholders en de politiek. Als voorzitter geef je mede richting en energie aan deze opdracht.
Als voorzitter leid je de Bestuurs- en de Algemene Ledenvergadering, en draag je de strategische visie uit. Je bewaakt de identiteit van de vereniging en stimuleert een constructieve, kritisch positieve houding.

Profiel

VOORLOPER EN OPINIELEIDER

Wat heb je de NBBU te bieden als voorzitter?
Je bent enthousiast over de toekomst van de NBBU om de organisatie verder uit te bouwen naar het toonaangevende kenniscentrum. Je bent zichtbaar als voorzitter van de NBBU in discussies over de flexibele arbeidsmarkt.

Je beschikt over bestuurlijke ervaring. Je bent bekend met de arbeidsmarkt in brede zin en met de consequenties van wet- en regelgeving voor de leden. Je snapt de wereld van de (landelijke) politiek. Je kunt je goed bewegen in verschillende verbanden en het is een must dat je affiniteit hebt met (MKB-) -ondernemers. Natuurlijk heb je ervaring met het voorzitten van (bestuurs-)vergaderingen.

Wat bied jij als persoon?
Je hebt aantoonbaar politiek-bestuurlijke kwaliteiten, gevoel voor het omgaan met diverse belangen, je houdt van de lobby richting politiek en andere stakeholders. Je kunt tactisch en strategisch schakelen, je bent inhoudelijk en bestuurlijk slim, maar ook pragmatisch in het kiezen van de oplossing.
Je past bij de ondernemende identiteit van de NBBU. Je bent een echte teamspeler, een inspirator voor de leden van het Bestuur, de politiek en de stakeholders. Je werkt goed samen met de directeur. Je bent betrokken, initiatiefrijk en je kunt goed delegeren. Je durft voorop te lopen en hebt daarbij een goed ontwikkeld gevoel om standpunten (tijdig) af te stemmen met Bestuur en met de werkorganisatie. Je brengt ondernemerschap en humor in het overleg en een “het kan én het kan samen”-mentaliteit.

Strateeg Respectvol Ondernemend Visionair Politiek Sensitief Wendbaar Duidelijk Overtuigend Verbinder Ruimte gevend lef

Over de organisatie

NBBU

De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) is dé brancheorganisatie van professionele intermediairs op de arbeidsmarkt. NBBU behartigt de belangen van ruim 1.350 brede dienstverleners in de flexbranche: uitzendbureaus, zzp-bemiddelaars en andere intermediairs op de flexibele arbeidsmarkt.

De NBBU is invloedrijk op de (flexibele) arbeidsmarkt en geeft vorm aan vernieuwing in de arbeidsmarkt.
De NBBU vertegenwoordigt, faciliteert en adviseert zijn (MKB-)leden, waarborgt de kwaliteit en versterkt het ondernemerschap van zijn leden. Gelijkwaardigheid tussen al deze leden is een belangrijke kernwaarde van de NBBU.
De NBBU sluit de cao af voor haar leden, met het SNA- en indien nodig het SNF-keurmerk voor de huisvesting. Daarnaast is belangenbehartiging een belangrijke taak. De afgelopen jaren is de NBBU gegroeid en is daarmee een volwassen gesprekspartner voor alle relevante stichtingen, sociale partners, politiek en andere organisaties. Primair doel is om de kwaliteit van de flexmarkt voor zijn (MKB-)leden te versterken.

Strategische doelen:

  • Invloedrijke positie in de arbeidsmarkt, toegevoegde waarde, innovatie, en kwaliteit: Het zichtbaar versterken van de contacten binnen politiek en stakeholders.
  • Realiseren van toegevoegde waarde voor NBBU-leden: Het versterken van tevredenheid en binding van de leden en het verminderen van de regeldruk.
  • Realiseren van innovatie: Het zien van nieuwe mogelijkheden en combinaties, het stimuleren van nieuwe vormen van samenwerking en inspireren en faciliteren van innovaties op de arbeidsmarkt.
  • Waarborgen van kwaliteit: Het verbeteren van de kwaliteitsnorm en het waarborgen hiervan met oog op maatschappelijke duurzaamheid.

De werkorganisatie telt 25 experts, geleid door de directeur.

Aanbod

Een belangrijke bestuurlijke rol bij een organisatie, die van grote betekenis is voor zijn leden, samen met vakinhoudelijke professionals in de werkorganisatie. NBBU biedt een mooie uitdaging voor maximaal zestien uur per week, primair op werkdagen maar eventueel ook in de avonden en de weekenden. Het betreft een benoeming voor een termijn van vier jaar (een tweede termijn behoort tot de mogelijkheden) met een onkostenvergoeding én een maandelijkse vergoeding van € 5.500,– € 6.500,–.

Procedure

K+V begeleidt de procedure. Het start met het insturen van je motivatie en cv.
In week 27 en 28 worden de preselectie-gesprekken bij K+V gevoerd.

De twee selectierondes zijn in weken 28 – 29: de eerste ronde op 12 juli a.s. (10.00 – 14.00 uur) zijn korte kennismakingen in twee commissies van 20 minuten.

In de tweede ronde op 17 juli a.s. (10.30 – 12.30 uur) spreek je met leden van het bestuur en de Directeur (als adviseur).
Benoeming in de ALV is in november 2024.

Geïnteresseerd

Reageer uiterlijk 30 juni 2024. Voor vragen: Helga Bijker (06-22 698599) en Johannes Arets (06-10 260480) spreken je graag.
Wanneer deze ‘positie’ je aanspreekt, zien wij je reactie zo snel mogelijk, uiterlijk 30 juni 2024, tegemoet. Dat kan door onderaan bij ‘solliciteer direct’ je cv en motivatie te uploaden.

Aan kandidaten, die worden uitgenodigd, wordt gevraagd om online de Quinn-managementrollenmeting in te vullen.

loadingJe sollicitatie wordt verzonden