Governance & Raad van toezicht

Governance

Consistent management, een samenhangend beleid met de processen en beslissingsrechten die horen bij bepaalde bevoegdheden. Dat vraagt om zelfevaluatie en scherpe teamrolanalyse.

K+V helpt bij het scherp krijgen van de analyses, waar nodig met programma’s op maat. Daarnaast verzorgen we ook voor het college van toezichthouders de passende werving en selectie. Mensen maken het verschil.

Raad van toezicht

Een raad van toezicht heeft als taak toezicht te houden op het realiseren van doelstelling van een stichting of vereniging. De raad bestaat uit betrokken leden, die ieder vanuit hun expertise, kennis en kunde toezicht houden op het beleid.

De raad vervult zijn functie vanuit samenwerking, integriteit en teamwerk. Bij het samenstellen van de raad draait het om het vinden van de juiste combinatie van mensen. Daarbij is de analytische mensenkennis van K+V van grote meerwaarde.