MBO Next, de uitdaging

Het mbo staat voor flinke uitdagingen. De kwaliteit van het onderwijs, de examinering en de bedrijfsvoering liggen onder een vergrootglas. Tegelijkertijd worden betere studieresultaten en betere aansluiting bij de arbeidsmarkt verwacht. Terwijl de druk op het bestuur steeds groter wordt en de toezichthouder steeds veeleisender, is de capaciteit en financiële ruimte voor veranderingen beperkt. Een ongekende uitdaging! K+V is met haar professionals op zoek gegaan naar succesvolle vernieuwingen. Vernieuwingen die resultaten opleveren. En wat blijkt? Met een andere aanpak, een behoorlijk rigoureuze, is het mogelijk om sneller en goedkoper vernieuwingen succesvol door te voeren. In één dag inzicht, in één week antwoord op wat te doen en in één kwartaal de vernieuwing gerealiseerd. De succesverhalen zijn er. Meer weten?

De methode
Vaak zijn veranderprocessen te complex in de aansturing of missen zij aansluiting met mensen. Daardoor is er interne weerstand en vervreemding. Je ziet verandermoeheid, het gevoel van onbeheersbaarheid en bij medewerkers een toenemende afstandelijke houding.

Onze analyse en onderzoek toont aan dat een andere aanpak van deze uitdagingen wel kan werken. Veel veranderenergie, en dus tijd en geld, gaat nu verloren in aanpassing van het oude systeem. Zowel IT, maar ook gedrag en cultuur. Wij ontdekten dat een veel rigoureuzere vernieuwing succesvoller is.

Met onze aanpak brengen wij voor u wél een structurele verbetering te weeg. Hoe? Onze methode scant eerst de huidige situatie van uw organisatie op essentiële onderdelen als visie, aansturing, bemensing, systematische ondersteuning en KPI’s.

Daarna wordt door middel van een Gap-analyse aangetoond waar u op koers bent richting een presterende organisatie en waar knelpunten zitten of waar ‘gaten’ vallen. Deze Quick Scan vormt vervolgens de basis voor een Business Case waarin wij uitwerken op welke onderdelen u verbeteringen kunt doorvoeren om tot een maximaal en consistent resultaat te komen. Zo laten we bijvoorbeeld zien welke werkprocessen u het beste kunt standaardiseren, zodat u niet wederom vervalt in een complexiteit die niemand omarmt. U krijgt zo inzichtelijk wat het u gaat kosten maar ook wat het u oplevert; heel transparant.

Het voorbeeld: ROC Rivor
Om wettelijk erkend gastouder te worden, moeten gastouders een diploma hebben zoals het MBO-diploma Helpende Zorg en Welzijn niveau 2. ROC Rivor is hiervoor een samenwerking aangegaan met verschillende gastouderbureaus. ROC Rivor bood een door en met K+V ontwikkelde gestandaardiseerde diplomaroute aan waardoor in 2011 aan bijna 16.000 gastouders het diploma kon worden uitgereikt. Geleverd werd continu hoogstaande kwaliteit en examinering binnen de gestelde financiele marges. De initiële investering werd meermaals terugverdiend.

De investering
Het bouwen van een nieuw bedrijf, naast het bestaande vergt een investering. Echter, doordat wij werken volgens een vaste methode hoeven we geen lange, complexe verandertrajecten af te leggen.

De methode bestaat uit 3 stappen:

  • De eerste stap wordt gevormd door de Quick Scan en de Gap-analyse die wij met 6 professionals uitvoeren. Terugkoppeling van de observaties krijgt u op dezelfde dag. Binnen 1 week ontvangt u de uitgewerkte bevindingen.
  • Tijdens de tweede stap werken wij in een week een volledige Business Case voor u uit.
  • Na bespreking van de Business Case en uw goedkeuring van de door ons voorgestelde aanpak, wordt stap 3 gezet: de implementatie. De investering hiervoor is meegenomen in de Business Case zodat u van te voren duidelijk weet welke kosten u maakt en vooral welke opbrengsten daar tegenover staan. De periode van implementatie is afhankelijk van de uitkomsten van uw Business Case maar zal maximaal 3 maanden in beslag nemen. Na de periode van implementatie is uw organisatie volledig bedrijfsklaar om zélf volgens de doorgevoerde veranderingen te blijven werken.

Samenvattend
De methode stelt u in staat om in één dag het inzicht te hebben, in één week het antwoord op wat te doen en in één kwartaal de noodzakelijke vernieuwing te realiseren. U verhoogt uw eigen stuurmogelijkheden en haalt succes binnen. Geen lange verandertrajecten. U en uw medewerkers kunnen daarna zélf succesvol aan de slag.

Interessant?
Spreekt onze aanpak u aan of wilt u nog een keer geheel vrijblijvend van gedachten wisselen?
Bel dan met Johannes Arets, directeur K+V, 06 102 60 480 of mail naar arets@kv.nl

 

MBOnext professionals

Johannes Arets    

 

Jeroen van den BergJan Paul ten BrinkOtto van den Hoven

Nelleke Leijnse

 

 Frank Lommers Tjeerd OomensGuido Ronnes
 

Lucien Schoonwater

Marc VerdoesAnja Wassing