Roel Roelfzema

Roel Roelfzema

Alleen ga je harder, samen kom je verder!

Rotterdamse daadkracht en innovatie gecombineerd met Achterhoekse nuchterheid en relativeringsvermogen sinds 1969, dat kenmerkt Roel. Passie, plezier en prestatie zijn de belangrijkste ingrediënten om toegevoegde waarde te bieden aan klanten en collegae. Roel heeft gewerkt bij mooie merken en organisaties als Randstad, Monuta, NOC*NSF en sport&zaken. Organisaties die midden in de maatschappij staan en in een groot netwerk functioneren van profit en non profit, publiek en privaat. Vanuit verschillende rollen als specialist en generalist is de focus altijd gericht op het verbinden. Het verbinden van mensen aan merken en mensen aan mensen.

Uiteraard speelt sport een belangrijke rol voor Roel, zowel actief als passief. Sport zorgt voor vitaliteit, niet alleen van de mens maar van de maatschappij. Door de continue focus op respect, vriendschap en excelleren draagt sport bij aan een veerkrachtige en inclusieve maatschappij. “De Olympische Spelen zijn niet eens om de vier jaar, ze zijn iedere dag.”

teamoverzicht