Because it is 2015

9 december 2015

De nieuwe premier van Canada, Justin Trudeau, heeft het eerste compleet gebalanceerde kabinet ooit in Canada samengesteld. Niet alleen qua geslacht is het kabinet een afspiegeling van de Canadese samenleving (vijftien vrouwen en vijftien mannen), maar ook qua etnische diversiteit.

Zo nemen er twee First Nations (de oorspronkelijke bewoners van Canada) en drie Sikh politici plaats in het kabinet. Op de vraag “waarom?”, antwoordde Trudeau “because it is 2015″. Ons kabinet is niet een optelsom van de verschillen, maar onze diversiteit zorgt ervoor dat de verschillen in dienst staan van een goede besluitvorming.

Diversiteit betreft dus het organiseren van eigen feedback, zodat een toezichthoudend orgaan als het ware een spiegel wordt voorgehouden in het functioneren en eventuele blinde vlekken zichtbaar worden. Naast het teleurstellende nieuws dat het aantal vrouwen in Raden van Bestuur nog steeds veel te laag is, blijkt het aantal vrouwen in Raden van Toezicht wel behoorlijk te zijn toegenomen. Voor het eerst is in meer dan de helft van de Nederlandse ondernemingen tenminste één vrouwelijke toezichthouder aanwezig, waardoor de kwaliteit van besluitvorming toeneemt.

In Nederland hanteren we een streefcijfer en in 2016 moet minimaal 30 procent van de Raden van Bestuur en Toezicht vrouw zijn. Volgens prof. dr. Mijntje Lückerath – Rovers, hoogleraar Corporate Governance (Universiteit Tilburg) is meer vrouwelijke aanwezigheid op topposities niet alleen aan het streefcijfer te danken. Het streefcijfer heeft zeker meegeholpen, maar diversiteit wordt door bedrijven inmiddels echt gezien als belangrijke voorwaarde om meer concurrerend en innovatiever te worden. Zo stelt ze ook dat de maatschappelijke roep op beter toezicht een rol speelt. ‘Meer diversiteit helpt onafhankelijk toezicht, met eerlijke en transparante besluitvorming’.

Meer vrouwen aan de top leidt eerder tot vrouwelijke benoemingen en dat zou de komende jaren tot een exponentiële groei van het aantal topvrouwen moeten gaan leiden.

Ik draag daar vanuit mijn vakgebied graag aan bij.

Hanneke Houtzagers
Partner

Deel bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Kracht van de mens  De sterkste match  Oog voor verschillen
Ander perspectief  Nieuwe mogelijkheden  Altijd maatschappelijk betrokken

Wij geloven in de kracht van mensen. Organisaties zijn er voor mensen en wij zorgen ervoor dat de sterkste match wordt gemaakt. Door uit te gaan van verscheidenheid en oog te hebben voor verschillen die een organisatie mooier en beter maken. Onze adviseurs zijn ook verschillende mensen. Door een ander perspectief te bieden, creëer je nieuwe mogelijkheden en invalshoeken. Wij kunnen dat als geen ander.