HOME diensten > Raad van Toezicht en Raad van Commissarissen

Raad van toezicht en raad van commissarissen

Kracht van de mens  De sterkste match  Oog voor verschillen
Ander perspectief  Nieuwe mogelijkheden  Altijd maatschappelijk betrokken

Bij het samenstellen van de Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht draait het om het vinden van de juiste
combinatie van mensen. Dat is precies de kracht van K+V.
Daarbij is analytische mensenkennis, ons grote netwerk en onze kennis van verschillende branches van grote
meerwaarde.