Beluurtje!?

30 oktober 2015

Training Persoonlijk Profiel

De afgelopen weken had ik regelmatig een ‘beluurtje’ zoals dat in ons jargon heet. Misschien heb jij ook wel eens zo’n bericht van mij gehad. We mailen het nadat wij de keuze hebben gemaakt wie wij wél en wie wij niet uitnodigen voor een eerste gesprek. Voor mij één van de cruciale momenten in mijn werkproces.
Bij het invullen van interim opdrachten probeer ik, met de wensen van de opdrachtgever in het achterhoofd, te bepalen wie het meest aansprekende profiel heeft. Kandidaten van wie ik verwacht dat ik ze niet succesvol aan tafel kan krijgen bij de opdrachtgever nodig ik niet uit. Niet omdat ze de opdrachten niet goed zouden kunnen invullen, maar omdat brief en cv onvoldoende aansluiten.

Jij als kandidaat hebt daar meestal een andere inschatting over. Daartoe is een beluurtje. Als je belt krijg je een persoonlijke feedback; vaak zijn dat erg leuke gesprekken, waarbij ik de vraag krijg voor tips naar het profiel of cv. (Soms zijn de gesprekken minder leuk als de beller het niet met mijn keuze eens is en daarin blijft volharden). Het valt mij in die telefonische contacten op, dat mensen meer te vertellen hebben dan je in het cv kunt lezen en dat het moeilijk is dit kort en puntig te verwoorden.
In zo’n kort telefonisch contact kunnen wij niet veel meer doen dan aangeven dat cv en brief voor iedere positie/opdracht moeten worden toegespitst. En dat het vooral om de bereikte resultaten gaat, wat jíj hebt bijgedragen.

Om je te helpen beter te worden in het verwoorden van je brief en cv hebben wij een training: ‘Training Persoonlijk Profiel’. Met als resultaat een ondernemers- en een persoonlijk statement. Na een dag zwoegen in groepsverband delen de deelnemers hun pitches, waarin ze zichzelf en hun bijdrage neerzetten. Leren ze van elkaar en krijgen ze feedback. Zwoegen, omdat het volgens een dwingend format gaat, waarin je kleur moet bekennen. Maar ja als het gemakkelijk was, dan had iedereen het al.

Interesse? Begin volgend jaar is er een Training Persoonlijk Profiel. Kijk op onze site en geef je op: www.kv.nl/agenda.

Bellen mag natuurlijk ook, dan vertel ik je meer.

Helga Bijker

Partner

Deel bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Kracht van de mens  De sterkste match  Oog voor verschillen
Ander perspectief  Nieuwe mogelijkheden  Altijd maatschappelijk betrokken

Wij geloven in de kracht van mensen. Organisaties zijn er voor mensen en wij zorgen ervoor dat de sterkste match wordt gemaakt. Door uit te gaan van verscheidenheid en oog te hebben voor verschillen die een organisatie mooier en beter maken. Onze adviseurs zijn ook verschillende mensen. Door een ander perspectief te bieden, creëer je nieuwe mogelijkheden en invalshoeken. Wij kunnen dat als geen ander.