“Blockchain and the internet of things”

26 april 2018

Professor Van Lier gaf een zeer inspirerende presentatie over de ontwikkelingen op dit gebied.

Vorige week mocht ik aanwezig zijn bij een bijeenkomst over de onderwerpen “Blockchain and the internet of things”.

Professor Van Lier gaf een zeer inspirerende presentatie over de ontwikkelingen op dit gebied. Voor een deel hadden deze mijn verbeeldingskracht al bereikt, maar die bleken toch nog verder te reiken. Computers met ongekende kracht en intelligente mogelijkheden, die zichzelf verder ontwikkelen tot nog sterker en beter. Intelligente databases, die voor een groot gedeelte zelfsturend zijn en informatie verschaffen en delen waar gevraagd en gewenst.

Voorbeelden werden gegeven van robotisering, domotica, zelfsturing van automatiseringsobjecten en dergelijke. Dit alles vertaalde hij naar dienstbaarheid aan ons mensen en hij liet een toekomst zien waar wij te maken krijgen. Met robots, die de taken van thuiszorg overnemen, robots verschonen ons, lezen ons voor uit het door ons gewenste boek en wiegen ons in slaap. Willen we een pizza bestellen, dan doen we dat door een “gedachtesprong”, de telefoon is immers niet meer nodig. Drones bezorgen onze bestellingen. De zelfrijdende- en zichzelf besturende auto is geen utopie meer; die doet het al. We worden vervoerd naar het juiste adres. Als het al nodig is om vervoerd te worden, want alles wat in deze wereld gebeurt kunnen we gewoon naar ons toehalen. Immers, communicatie is overal, staat nooit “uit”, afstand lijkt niet meer te bestaan.

Professor Van Lier bezorgde me kippenvel want ik verplaatste me in deze mens. Hij schetste voor mij een beeld van de consumerende en recreërende mens. De verzorgingsstaat van de 21e eeuw. Op mijn vraag of er nog een rol weggelegd zou zijn voor de producerende mens stelde hij mij gerust. Nieuwe ontwikkelingen zullen altijd door ons worden vormgegeven. We hebben u, nu en in de toekomst, hard nodig. Waarvoor? Het is de mens die de algoritmes ‘bedenkt’.

Henk van der Velde

Partner

Deel bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
HenkVanDerVelde_portret

Kracht van de mens  De sterkste match  Oog voor verschillen
Ander perspectief  Nieuwe mogelijkheden  Altijd maatschappelijk betrokken

Wij geloven in de kracht van mensen. Organisaties zijn er voor mensen en wij zorgen ervoor dat de sterkste match wordt gemaakt. Door uit te gaan van verscheidenheid en oog te hebben voor verschillen die een organisatie mooier en beter maken. Onze adviseurs zijn ook verschillende mensen. Door een ander perspectief te bieden, creëer je nieuwe mogelijkheden en invalshoeken. Wij kunnen dat als geen ander.