Corina van Rijn en Bert Sonneveld benoemd als leden landelijk bestuur VVN

28 april 2021

De Verenigingsraad van Veilig Verkeer Nederland (VVN) heeft op 23 april 2021 twee nieuwe leden voor het landelijk bestuur benoemd: Corina van Rijn en Bert Sonneveld. De totstandkoming van de beide benoemingen volgt na een wervingsprocedure van K+V.

Corina van Rijn

Corina van Rijn (45) zal zich gaan inzetten als secretaris van het bestuur. Zij volgt hiermee Douwe Boersma op. Corina is partner bij Impact Matters. Impact Matters verbindt ideële organisaties met professionals. Kennis uit het bedrijfsleven wordt op deze manier ingezet om ideële organisaties te helpen hun missie te realiseren. Corina is verantwoordelijk voor de relaties met stichtingen en goede doelen die een beroep doen op Impact Matters, en heeft zodoende veel affiniteit met maatschappelijke organisaties.

Bert Sonneveld

Bert Sonneveld (53) is manager Marketing en Acceptatie bij de Vereende, de organisatie die oplossingen biedt voor maatschappelijke issues in de schadeverzekeringsbranche; met onder andere het Waarborgfonds Motorverkeer en Nederlands Bureau Motorrijtuigverzekeraars. Bert heeft ook ruime bestuurlijke ervaring. Daarnaast kent Bert Veilig Verkeer Nederland vanuit een eerdere samenwerking met de Vereende, onder andere waarbij landelijk aandacht werd gevraagd voor de verkeersveiligheid van maaltijdbezorgers. Bert zal de functie gaan vervullen van regiobestuurder West (Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht), en volgt daarmee Willem Jan Makkinga op.

Tekst & foto via VVN.nl: https://vvn.nl/nieuws/nieuwe-bestuursleden-voor-veilig-verkeer-nederland

K+V
Het gaat om mensen

Deel bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Kracht van de mens  De sterkste match  Oog voor verschillen
Ander perspectief  Nieuwe mogelijkheden  Altijd maatschappelijk betrokken

Wij geloven in de kracht van mensen. Organisaties zijn er voor mensen en wij zorgen ervoor dat de sterkste match wordt gemaakt. Door uit te gaan van verscheidenheid en oog te hebben voor verschillen die een organisatie mooier en beter maken. Onze adviseurs zijn ook verschillende mensen. Door een ander perspectief te bieden, creëer je nieuwe mogelijkheden en invalshoeken. Wij kunnen dat als geen ander.