De interim markt van 2021: blijven veranderopdrachten liggen?

2 maart 2021

De huidige interim markt ervaren we als enigszins onvoorspelbaar. Veel organisaties moeten alle zeilen bijzetten om het primaire proces omhoog te houden en om aan de coronamaatregelen te voldoen. Daardoor zien we sinds vorig jaar een verschuiving in het type opdrachten. Deze zijn meer gericht op operationele zaken en er is minder aandacht voor innovatie- en verandertrajecten.

Vooruit plannen is gewoonweg moeilijker en men wil, en kan, zich niet vastpinnen. Maar blijven daardoor noodzakelijke veranderingen liggen?

Langzaam maar zeker komen we in een fase dat organisaties meer gaan nadenken over de toekomst. Om mij heen hoor ik collega’s zeggen dat er meer ruimte lijkt te ontstaan voor bijvoorbeeld kwartiermakers om processen en inhoud anders vorm te gaan geven.

We bewegen mee met de markt en we  laten merken dat we er  voor onze opdrachtgevers zijn. Zolang we in contact met elkaar blijven, zullen we elkaar blijven vinden. We spelen daar snel op in door kandidaten uit ons persoonlijk opgebouwde netwerk te benaderen. Het blijft  belangrijk om snel te kunnen schakelen en opvolging te geven want de behoefte is er dan ook écht.

K+V herkent talent met ervaring in veranderen

In het publieke domein, waar ik sinds kort deel van uitmaak, zijn we bezig om de netwerken verder uit te bouwen en te vernieuwen. We staan ervoor open om in contact te komen met interim verandermanagers, kwartiermakers, echte organisatie veranderspecialisten die kunnen gaan voorzien in toekomstige behoeften. Professionals die zowel onder als boven de waterlijn kunnen kijken en de organisatie én de mensen kunnen meekrijgen om de change te maken. En om organisaties te faciliteren in de transitie, want verandering vraagt om nieuwe en andere vaardigheden. Deze interim managers kunnen hun meerwaarde gaan laten zien. Of je achtergrond is opgedaan in HR, finance, communicatie, digital, organisatieontwikkeling of facilitair, is ons om het even.

Een aandachtspunt dat pijnlijk genoeg zichtbaar is geworden nadat organisaties hebben moeten bezuinigen in de afgelopen jaren, is dat organisaties achterlopen of niet hebben kunnen opschalen in hun informatietechnologie en -systemen. Door de versnelde digitale transformatie moet er flink geïnvesteerd worden in IT-systemen om future proof te zijn. Bovendien zullen alle disciplines in organisaties data-gedreven moeten werken, cruciaal als het is voor hun toekomst. De gevallen van datalekken hebben we  zien langskomen in de media; en die zijn onverteerbaar en schadelijk voor de reputatie van de organisatie. In onze eigen K+V organisatie hebben we de nodige stappen gezet op het gebied van connectivity, AVG-proof werken, cybersecurity en data opslag in de cloud. Het is zo belangrijk om te kunnen vertrouwen op een goed functionerend systeem en veilig en professioneel te kunnen doorwerken. Dus, in het ICT vakgebied zien we ook nog toekomstige potentiële uitdagingen die gaan spelen bij organisaties in verandering.

Ben jij een interim manager met deze gevraagde verander expertise en /of achtergrond en we kennen elkaar nog niet, klik hier om je CV te uploaden.

Ben jij een interim manager die hernieuwd contact met ons wil leggen, klik hier om je cv te updaten.

Misschien tot ziens, we zijn nieuwsgierig naar je!

Micha van Aart

Partner K+V

Deel bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Kracht van de mens  De sterkste match  Oog voor verschillen
Ander perspectief  Nieuwe mogelijkheden  Altijd maatschappelijk betrokken

Wij geloven in de kracht van mensen. Organisaties zijn er voor mensen en wij zorgen ervoor dat de sterkste match wordt gemaakt. Door uit te gaan van verscheidenheid en oog te hebben voor verschillen die een organisatie mooier en beter maken. Onze adviseurs zijn ook verschillende mensen. Door een ander perspectief te bieden, creëer je nieuwe mogelijkheden en invalshoeken. Wij kunnen dat als geen ander.