Een goed gevoel…

2 december 2016

Zelf werk ik altijd met veel passie en plezier in het onderwijs; MBO, HBO en WO, van particulier tot gesubsidieerd. Zodra in deze sector sprake is van nieuwe benoemingen worden adviescommissies geformeerd.

Binnen deze commissies kiest men nieuwe collega’s op basis van CV’s en het onderlinge compromis. Pas je niet in het plaatje, dan kom je niet door de ‘ballotage commissie’. Jammer, want we weten allemaal dat het goed is naar aanvullingen op onszelf te zoeken. Nieuwe mensen die anders en met een frisse blik naar de organisatie kijken. Toch zijn we geneigd meer onszelf te kiezen. Logisch ook, want dat biedt zekerheid – denken we – en geeft een goed gevoel.

Terwijl ook binnen het onderwijs mensen nodig zijn die de sector ‘toekomstproof’ maken. Elk kind verdient immers het onderwijs dat bij hem of haar past. Onderwijsmanagers hebben hierin een voorbeeldfunctie. Als een onderstroom of vernieuwing vanuit docenten op gang komt, moet het management de voedingsbodem leveren. Hiervoor zijn vernieuwende mensen nodig, mensen die anders durven te zijn.

Een kijkje in de keuken

Stel, een onderwijsinstelling zoekt een verbindende, resultaatgerichte, aansprekende leider. Dan gaan wij te werk volgens een methode die de commissies, maar ook onszelf als bureau, dwingt andere keuzes te maken. Op basis van de drie genoemde competenties worden drie commissies samengesteld. Zij formuleren afzonderlijk vragen, toegespitst op één van de competenties. De regels zijn strikt: vooraf wordt geen enkele CV ingezien en achteraf wordt niet onderling gesproken. Vervolgens starten we, onder onze begeleiding, een speeddate. Eigenlijk nemen wij de commissieleden mee in ons werkproces; ze krijgen een kijkje in onze keuken. Eerst vindt men dat eng, maar na de derde kandidaat krijgen ze er lol in. ,,Leuk werk hebben jullie eigenlijk”, horen we dan vaak. Het biedt hun de mogelijkheid in contact te komen met mensen die niet in het traditionele plaatje van hun onderwijsinstelling passen.

Efficiënt, verrassend divers en groot draagvlak

Het gehele proces, van eerste speeddate tot werkelijke benoeming, kan worden afgerond in één week. De overgebleven kandidaten hebben een sollicitatiegesprek met een kleine commissie. Afgewezen kandidaten krijgen een persoonlijke terugkoppeling met profielmeting en aanbevelingen voor de toekomst. Vaak zijn ze blij dat ze hebben meegedaan en nemen met een goed gevoel afscheid.

Tot slot vragen we in de laatste ronde de sollicitanten een presentatie te geven over hun werkwijze, wie ze zijn en welke werkresultaten ze hebben bereikt. Dit resulteert uiteindelijk in een nieuwe collega, waar iedereen achter staat en een goed gevoel over heeft. Deze manier van werken begint heel breed, is snel en levert verrassende diversiteit op. Bovendien creëert het een groot draagvlak, omdat veel mensen bij het proces zijn betrokken zonder dat invloed van bestuurders of managers verdwijnt.

Martine van der Velpen is partner van interim- en werving & selectiebureau K+V. Haar focus ligt op onderwijs.

Martine van der Velpen

Partner

Deel bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Kracht van de mens  De sterkste match  Oog voor verschillen
Ander perspectief  Nieuwe mogelijkheden  Altijd maatschappelijk betrokken

Wij geloven in de kracht van mensen. Organisaties zijn er voor mensen en wij zorgen ervoor dat de sterkste match wordt gemaakt. Door uit te gaan van verscheidenheid en oog te hebben voor verschillen die een organisatie mooier en beter maken. Onze adviseurs zijn ook verschillende mensen. Door een ander perspectief te bieden, creëer je nieuwe mogelijkheden en invalshoeken. Wij kunnen dat als geen ander.