Gerard functie elders

28 december 2021

We slaan bijna de laatste bladzijde van het jaar 2021 om. Wat gaat het hoofdstuk 2022 ons brengen? Voor mij staat het in ieder geval in het teken van een nieuwe passage in mijn interim carrière. Ik ga K+V namelijk verlaten om aan de slag te gaan als interim manager in het onderwijs. Voordat ik een functie elders ga bekleden, wil ik terugkijken op een, voor mij persoonlijk, bijzonder jaar.

Een terugblik op een leerzaam jaar

Een leerzaam experiment, zo wil ik mijn 2021 omschrijven. Na achttien jaar actief te zijn geweest als interim manager in het onderwijs, kwam er eind vorig jaar een kans voorbij om aan de slag te gaan als Partner Onderwijs bij K+V. Best spannend, want ik heb niet eerder gewerkt in de wereld van werving en selectie, interim management en executive search. En het was een mogelijkheid om vanuit een andere hoedanigheid bij te dragen aan het verbeteren van het onderwijs in Nederland. Met volle overtuiging maakten zowel K+V als ik een sprong in het diepe.

Vanaf dag één ben ik er open in gegaan. Niet wetende wat ik kon verwachten. Ineens vind je jezelf terug op een onbekende positie aan de sollicitatietafel. Niet als de interim manager en ook niet als de opdrachtgever, maar als de adviseur Dat is een gekke gewaarwording.

En bijzonder leerzaam. Het heeft mij diverse inzichten gegeven over selectieprocedures en de rol van een externe partij. Hoe je een organisatie een spiegel kunt voorhouden en kunt laten zien waar ze echt naar op zoek zijn. Bijvoorbeeld door de opdrachtgever er meermaals op te wijzen om de papieren werkelijkheid van het CV los te laten. Iemand kan nog zo ervaren zijn binnen het gewenste vakgebied, maar is het de juiste persoon op de juiste plek? De persoon achter het CV moet leidend zijn om een match tussen individu en organisatie tot stand te laten komen. Pas dan zet je in op de duurzaamheid van de samenwerking.

Onder meer daar zit de toegevoegde waarde van een gespecialiseerd bureau op het gebied van werving en selectie en/of interim management.

Terug naar de inhoud

Maar het voorbije jaar heeft mij ook iets anders gebracht. Het heeft mij laten zien waar ik echt mijn werkgeluk uit haal. In mijn optiek kan ik het best functioneren wanneer ik mij bezighoud met inhoudelijke vraagstukken. Ik wil door middel van mijn kennis en expertise een organisatie helpen met dingen waar zij mee worstelen. Daar zie ik meer ruimte voor in het werk als interim manager, dan in het werk wat ik de afgelopen twaalf maanden bij K+V heb gedaan.

Hoewel ik vertrek bij K+V, ga ik er niet vanuit dat onze samenwerking stopt. We weten nog niet hoe, maar we vinden  een manier om de samenwerking op een andere manier vorm te geven. Ik zal de organisatie in ieder geval van harte aanbevelen bij het werven en selecteren van zowel vaste als interim professionals. De unieke en mensgerichte kijk op de arbeidsmarkt van K+V staat buiten kijf.

Net als ik toe aan een nieuwe stap in je carrière? Mijn collega’s bij K+V hebben nog een flink aantal vacatures waarvoor ze gepassioneerde professionals zoeken. Kijk tijdens de komende dagen rustig rond in het vacatureoverzicht en wie weet begin jij 2022 aan een nieuw hoofdstuk van jouw loopbaan.

Graag wil ik iedereen die ik het voorbije jaar heb ontmoet bedanken. Het was mij een genoegen en wie weet zien we elkaar elders.

Gerard van Rij

Partner K+V

Deel bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Kracht van de mens  De sterkste match  Oog voor verschillen
Ander perspectief  Nieuwe mogelijkheden  Altijd maatschappelijk betrokken

Wij geloven in de kracht van mensen. Organisaties zijn er voor mensen en wij zorgen ervoor dat de sterkste match wordt gemaakt. Door uit te gaan van verscheidenheid en oog te hebben voor verschillen die een organisatie mooier en beter maken. Onze adviseurs zijn ook verschillende mensen. Door een ander perspectief te bieden, creëer je nieuwe mogelijkheden en invalshoeken. Wij kunnen dat als geen ander.