Goede bedoelingen

20 december 2016

En dan rennen we met z’n allen alweer naar het einde van 2016! Er zijn vast en zeker horoscopen die gelijk hebben gekregen… het was een bijzonder en verwarrend jaar.

In het klein voor mijzelf, en in het groot voor de wereld. Aan de ene kant merk ik in alles dat we veel invloed hebben op onze eigen, directe omgeving, en anderzijds zie ik dat ons effect op de wereld minimaal is.

We zijn behoorlijk doorgeslagen

Wellicht is de gedachte van maakbaarheid totaal achterhaald en bezwijken we aan de kramp van controle, regels en wetten? Er zijn er nu zoveel dat we er gek van worden. Of het nu gaat om Europa, onze eigen zorgregels of de Wet DBA; we zijn behoorlijk doorgeslagen. De intentie is nog te volgen, maar de uitwerking niet. En als tegenreactie maken populisten het leven simpel door weer hekken op te richten en slotgrachten te graven. Het lijkt erop dat we in onze ijver naar controle over het leven, het leven kwijtraken… Dat kan toch niet de bedoeling zijn?

Niet roepen maar doen

In ons werk merken we dat mensen het verschil maken. Zelf voel ik dat ook heel sterk. Wij mensen hebben wel invloed: invloed op onze eigen angst, op ons eigen gedrag en op mensen om ons heen. Dat betekent geen grootse zaken roepen, maar grootse zaken doen. Geen mooiere tijd dan Kerst om daar even bij stil te staan. Bij ons eigen gedrag, bij wat er kan en bij de bedoeling van het leven. Soms gaat dat beter en veiliger zonder verkeersborden, leren we met vallen en opstaan en is het slim gewoon weer een keer opnieuw te beginnen!

Namens K+V wens ik iedereen warme feestdagen toe en een prachtig nieuw begin van 2017! Wij bouwen ook in 2017 graag samen aan uw goede bedoelingen!

Johannes Arets

Directeur

Deel bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Kracht van de mens  De sterkste match  Oog voor verschillen
Ander perspectief  Nieuwe mogelijkheden  Altijd maatschappelijk betrokken

Wij geloven in de kracht van mensen. Organisaties zijn er voor mensen en wij zorgen ervoor dat de sterkste match wordt gemaakt. Door uit te gaan van verscheidenheid en oog te hebben voor verschillen die een organisatie mooier en beter maken. Onze adviseurs zijn ook verschillende mensen. Door een ander perspectief te bieden, creëer je nieuwe mogelijkheden en invalshoeken. Wij kunnen dat als geen ander.