Hoogbloeiers? Ja, gaan we doen!

17 augustus 2017

Ik spreek de laatste tijd veel organisaties met interesse in ‘Hoogbloeiers’; ons ontwikkelingsprogramma waar we met ervaren en jong professionals samenwerken aan een opdracht binnen een bedrijf.

Opvallend is dat het bestuur van een organisatie vaak meteen zegt: Ja, gaan we doen! Terwijl HR vindt dat eerst een totaalvisie op talentontwikkeling nodig is. Waarom zou je het niet omdraaien: Wat doet het programma ‘Hoogbloeiers’ met talentontwikkeling, en neem dat vervolgens als visie? Natuurlijk weet je niet 100% zeker waar zo’n ontwikkelingtraject toe leidt. Maar als je als organisatie een jaar lang het experiment aangaat, geef je jong en oud talent de ruimte en leidt dat wellicht tot een betere en praktischere invulling van hoe je om wilt gaan met talenten.

Drie vliegen in één klap

Met deelname aan ‘Hoogbloeiers’ wordt een bedrijf in staat gesteld te leren hoe jong talent te werven, te selecteren en te ontwikkelen.
Is het ontwikkelingstraject eenmaal in gang gezet, dan leren zowel de jonge, beloftevolle werknemer als de oudere, ervaren senior van elkaar. Als organisatie sla je hiermee drie vliegen in één klap:

1. Je kijkt als bedrijf naar jezelf: hoe gaan we momenteel om met talent
2. De senior en de jongere doorlopen samen het ontwikkelingstraject en komen achter patronen binnen de organisatie
3. Hiervan leert een organisatie wat ze kunnen verbeteren in de toekomst.

Talent ontwikkelen van buitenaf

Sommige organisaties kiezen voor het ontwikkelen van talent door specifiek extern jong professionnals aan te trekken. Zo zijn veel gemeentes actief met talentontwikkeling van buitenaf en zoeken jong professionals met een specifiek profiel. Maar het vinden van deze mensen kost ze veel moeite. Ze willen hier graag beter in worden en gaan samen met K+V het werving en selectieproces aan. Is het jonge talent eenmaal binnen, dan start deze, samen met een senior, met de geformuleerde opdracht. Het mes snijdt aan twee kanten: vers geworven talent krijgt meer mogelijkheden en meer impact in de organisatie en de gemeente leert hoe deze mensen te werven en te binden.

Talent ontwikkelen van binnenuit

Er zijn ook bedrijven die talent van binnenuit willen ontwikkelen. Laatst sprak ik met een organisatie in de kinderopvang, bezig met interne talentontwikkeling. Ze willen onderzoek doen naar vernieuwende organisatiemodellen en kijken hoe ze hierbij innovatieve trends kunnen toepassen. Binnen hun bedrijf loopt een ruwe parel rond, die ze graag behouden en aan zich willen binden. Investeren in zo’n persoon heeft nut, omdat het iemand kan worden die dwarsverbanden legt binnen de organisatie en een sparringpartner kan zijn voor het bestuur. Onder begeleiding van een senior ontwikkelt dit jonge talent zich in het overbrengen van ideeën en het enthousiasmeren van mensen. Andersom krijgt de jongere een positie binnen het bedrijf, terwijl hij/zij zichzelf kan blijven en inzichten en inspiratie in de organisatie brengt.

PS: Een goed voorbeeld hoe jong talent de kans krijgt zich te ontwikkelen is K+V zelf. Ik krijg alle ruimte het ontwikkelprogramma ‘Hoogbloeiers’ op te zetten. Ondertussen word ik begeleid door oude rotten in het vak, met veel ervaring die me relevante tips geven. Bijvoorbeeld dat het opzetten van iets nieuws tijd kost. Onze samenwerking is gelijkwaardig: ik mag hier worden wie ik ben. Meer weten over dit ontwikkelingstraject? Kijk dan op hoogbloeiers.com.

Marijne Vos is progamma manager bij K+V, het interim- en werving & selectiebureau voor levende organisaties en werkende kandidaten in zorg, overheid, onderwijs en management.

Marijne Vos
Programma manager

Deel bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Kracht van de mens  De sterkste match  Oog voor verschillen
Ander perspectief  Nieuwe mogelijkheden  Altijd maatschappelijk betrokken

Wij geloven in de kracht van mensen. Organisaties zijn er voor mensen en wij zorgen ervoor dat de sterkste match wordt gemaakt. Door uit te gaan van verscheidenheid en oog te hebben voor verschillen die een organisatie mooier en beter maken. Onze adviseurs zijn ook verschillende mensen. Door een ander perspectief te bieden, creëer je nieuwe mogelijkheden en invalshoeken. Wij kunnen dat als geen ander.