Ik zie het als mijn verantwoordelijk heid organisaties beter te maken

3 mei 2018

Toepassing van de Zorgbrede Governance Code stimuleert zorgorganisaties te investeren in gedrag en in een open cultuur, waarin mensen elkaar kunnen en durven aanspreken, ongeacht hiërarchie en professionele status.

Ik kom bij veel organisaties over de vloer en vaak genoeg in lastige situaties, als er iets aan de hand is. Een term die dan regelmatig valt is ‘verwaarlozing’. Uitgesproken door managers die zich miskend voelen en medewerkers die niet worden gehoord. Je ziet deze sfeer terug in organisaties waar geen open cultuur heerst; er wordt geen feedback gegeven en mensen durven elkaar nergens op aan te spreken.

Hoe zorg je voor een open cultuur en meer dialoog?

Ik voel de verantwoordelijkheid organisaties beter te maken en ben overtuigd dat de angel uit het probleem kan worden gehaald door een goede toepassing van de Zorgbrede Governance Code. Het stimuleert zorgorganisaties te investeren in gedrag en in een open cultuur, waarin mensen elkaar kunnen en durven aanspreken, ongeacht hiërarchie en professionele status.

Juiste toon uit de top

Dat vraagt de juiste toon uit de top; van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. Een toon waarbij cultuur en gedrag serieus worden genomen. Door in de top elkaar de juiste vragen te stellen: Hoe is cultuur en gedrag vanuit de code gewaarborgd? Heeft onze organisatie dit goed op orde? Voeren mensen de juiste gesprekken met elkaar? In elke laag van de organisatie? En wat betekent dat voor de bezetting van de functies?

Minder crisissituaties, minder tijdelijke vervangingen

Natuurlijk, soms is het nodig afscheid te nemen van elkaar. Maar als in een gesprek naar voren komt dat iemand geen jaar meer actief kan of wil zijn, kan geleidelijk een opvolger worden gezocht. Zonder gedoe. Zonder dat mensen de laan uit worden gestuurd. Wat een kostenbesparing, want aan een gedwongen afscheid op hoog niveau hangt vaak een hoog prijskaartje!

Cultuur en gedrag stevig op de agenda

Om als nieuwe bestuurder de cultuur van een organisatie te veranderen, is moeilijk. Zo’n cultuur is in de loop der tijd ontstaan. En een organisatie bloeit echt niet vanzelf op als een autoritaire bestuurder het veld ruimt. Maar als bureau is het onze taak om organisaties deze spiegel voor te houden.

Bij de Raad van Toezicht start de verantwoordelijkheid om aandacht te blijven vragen voor cultuur en gedrag. Dan kan visie en beleid worden ontwikkeld om werknemers vitaal te houden en managers gemotiveerd. Met als resultaat dat iedereen zich gelukkiger voelt in het werk en beter op z’n plek.

Emile Douma is partner en adviseur van K+V; het interim- en werving & selectiebureau voor levende organisaties en werkende kandidaten in zorg, overheid, onderwijs en management.

Emile Douma

Partner

Deel bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Kracht van de mens  De sterkste match  Oog voor verschillen
Ander perspectief  Nieuwe mogelijkheden  Altijd maatschappelijk betrokken

Wij geloven in de kracht van mensen. Organisaties zijn er voor mensen en wij zorgen ervoor dat de sterkste match wordt gemaakt. Door uit te gaan van verscheidenheid en oog te hebben voor verschillen die een organisatie mooier en beter maken. Onze adviseurs zijn ook verschillende mensen. Door een ander perspectief te bieden, creëer je nieuwe mogelijkheden en invalshoeken. Wij kunnen dat als geen ander.