Kunstmatige intelligentie en de toekomst van werk

6 juli 2023

“Als experiment heb ik deze brief in eerste aanleg laten maken door ChatGPT, ik hoop dat u dit waardeert. Wat kunnen uw leerlingen straks met AI?” Zo eindigt een motivatiebrief die mijn onderwijscollega’s onlangs ontvingen van een sollicitant. Persoonlijk zeg ik: “briljant!” Niet omdat ik iedereen ertoe wil bewegen om de motivatiebrief door ChatGPT te laten schrijven. Nee, het gaat mij om het poneren van een relevant onderwerp. Hoe gaan we om met alle ontwikkelingen rondom kunstmatige intelligentie? En wat betekenen deze ontwikkelingen voor de toekomst van het werk?

De snelle stappen van AI

Misschien ben je wel iemand die denkt dat kunstmatige intelligentie toekomstmuziek is en dat de impact op de arbeidsmarkt mee zal gaan vallen. Maar vergis je niet, één op de drie Nederlandse werknemers maakt al gebruik van tools als ChatGPT tijdens hun werk. Bij medewerkers jonger dan 30 jaar, gebruikt zelfs 1 op de 2 met enige regelmaat een dergelijke tool. En ChatGPT is nog maar het begin. Maandelijks komen er honderden nieuwe AI-tools uit.

Op dit moment zet werkend Nederland kunstmatige intelligentie met name in bij het automatiseren van routinewerk, waardoor de efficiëntie stijgt en de productiviteit wordt verhoogd. Ik kom zelf bij veel zorgorganisaties over de vloer en zie dat hier een wereld te winnen valt. Neem bijvoorbeeld de hoeveelheid tijd die voor zorgprofessionals verloren gaat aan administratieve handelingen. Of zie de mogelijkheden die het bijvoorbeeld de radiologie-afdeling van een ziekenhuis geeft. Wanneer een AI-toepassing de eerste beeldanalyse maakt, dan speelt dit de radioloog vrij voor complexere handelingen. In een sector met een dergelijk tekort aan personeel, is iedere vorm van tijdswinst van levensbelang.

Tegen alle zorgprofessionals zeg ik, houd vooral de ontwikkelingen rondom Med-PaLM2 in de gaten, volgens ICT&Health gaat dit platform de zorg blijvend veranderen. Het platform gaat tijdwinst opleveren omdat bepaalde routinetaken uit handen worden genomen en het gaat medici helpen om hun patiënten nog betrouwbaarder te informeren doordat het patiëntendossiers combineert met andere datapunten.

De noodzaak van opleiding en voorbereiding

Dat de ontwikkelingen ons werk gaan veranderen staat vast. Jij als leidinggevend professional moet kunnen doorgronden wat de impact van dergelijke toepassingen is en hoe je ermee om moet gaan als organisatie. Het roept namelijk niet alleen kansen op, maar AI brengt ook gevaren met zich mee. Wees je bewust van de ethische implicaties bij het gebruik van AI-toepassingen. Als organisatie moet je ervoor zorgen dat de privacy gewaarborgd blijft en moet worden voorkomen dat er gediscrimineerd wordt als gevolg van het gebruik van deze tools. Ook is het belangrijk dat we herkennen wanneer menselijke tussenkomst nodig is, en dat we weten hoe we dat moeten vaststellen.

Het is dus belangrijk om voorbereid te zijn op alle veranderingen en te zorgen dat we de vaardigheden hebben die nodig zijn om in een AI-gedreven wereld te kunnen werken. Dit betekent niet dat iedereen maar data-analist moet worden. Maar wel dat we opgeleid en bijgeschoold moeten worden in het gebruik van AI in ons werk.

Ik ben ervan overtuigd dat AI jou als professional niet zal vervangen, maar een collega die AI-tools gebruikt om efficiënter te werken, zal dat in potentie wél kunnen doen. Je ziet het aan de beroepen die nu ontstaan. Prompt engineers (het formuleren van de juiste vraag), AI-ethiek consultants, etc. Dat zijn nu nog afzonderlijke functies, maar de principes liggen eigenlijk ten grondslag aan onze toekomstige manier van werken. Iedere professional moet begrijpen waarom een AI-model een bepaalde uitkomst geeft, pas dan kan men de volledige impact ervan doorgronden. Ook moet hij/zij begrijpen wat je wel en niet moet laten bepalen/uitvoeren door een algoritme.

Om de vraag van onze sollicitant te beantwoorden: “Wat kunnen uw leerlingen straks met AI?”, is mijn antwoord: alles wat wij nu kunnen, maar dan beter en efficiënter. Bereid je erop voor en ga met elkaar de discussie aan.

Ps. Dit artikel is NIET geschreven door ChatGPT. Wel hebben we dit in het afgelopen half jaar getest. Weet jij welk artikel op onze website voor een groot deel geschreven is door ChatGPT? Mail je antwoord uiterlijk vrijdag 14 juli naar wolff@kv.nl en doe automatisch mee aan een loting voor een gratis ticket voor ons K+V event van donderdag 2 november.

Frank Wolff

Partner K+V

Deel bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Kracht van de mens  De sterkste match  Oog voor verschillen
Ander perspectief  Nieuwe mogelijkheden  Altijd maatschappelijk betrokken

Wij geloven in de kracht van mensen. Organisaties zijn er voor mensen en wij zorgen ervoor dat de sterkste match wordt gemaakt. Door uit te gaan van verscheidenheid en oog te hebben voor verschillen die een organisatie mooier en beter maken. Onze adviseurs zijn ook verschillende mensen. Door een ander perspectief te bieden, creëer je nieuwe mogelijkheden en invalshoeken. Wij kunnen dat als geen ander.