Nieuw bestuur op avontuur, K+V werft nieuw CvB voor SKOzoK

21 november 2023

“De enorme wil om dingen te ontwikkelen”, dat tekent volgens Corné Verhees, de kersverse voorzitter van het nieuwe College van Bestuur van SKOzoK Kinderopvang en Onderwijs, de organisatie waar hij sinds september actief is. Dat blijkt ook wel uit het tempo waarin het de organisatie en K+V is gelukt om een nieuw College van Bestuur (CvB) te vormen. “Toen de werving voor mij als voorzitter klaar was, werd er direct gestart met de werving voor een lid van het College van Bestuur. Het tekent de wil om door te pakken en zegt iets over de eensgezindheid.” Enkele maanden later mag Corné zijn nieuwe collega, Femke Verhaaren, verwelkomen. “Je werft een volledig nieuw college in een vlotte termijn, dat is iets waar K+V ook wel trots op mag zijn. Dat zegt ook iets over het vertrouwen”, complimenteert de nieuwe CvB voorzitter.

De zoektocht naar het juiste gevoel

Al tijdens zijn sollicitatieprocedure merkt Corné de gedrevenheid bij iedereen in de organisatie om een succes te maken van de fusie tussen kinderopvang en primair onderwijs. Een fusie die begin dit jaar technisch is afgerond, maar die verder zijn vorm moet krijgen in de komende periode. Gedrevenheid is in de sollicitatiefase ook iets dat terug te herkennen is in het handelen van Corné. Tijdens het selectieproces is hij, op eigen initiatief, langs alle locaties van SKOzoK gereden. Gewoon om een gevoel te krijgen bij de organisatie en de verschillende locaties. “Dat gaf mij een heel goed gevoel. Je ziet een enorme diversiteit aan locaties, middenin een dorp of de mogelijkheid om te leren in de natuur.”

Het zoeken naar het juiste gevoel is iets dat als een rode draad loopt tijdens alle stadia van beide selectieprocedures. Dat begint met een workshop waarbij grote vertegenwoordiging van zowel Kinderopvang als Onderwijs aanwezig is. Met elkaar op zoek naar de uitdagingen die er liggen, welk leiderschap daarbij hoort en welke competenties dit vraagt van het bestuur. Ook wordt er gezocht welke ruimte er is als het gaat om ervaring in aangrenzende branches of het kiezen voor talent. Door hier aan de voorkant met elkaar over te hebben, ontstaat een eigentijds profiel dat ruimte geeft aan talent en uitnodigend is, ook voor kandidaten buiten de sectoren.

Er is gekozen om een profiel te maken voor het bestuur als geheel met lichte accenten voor de voorzitter. Beide profielen zijn dus niet al in beton gegoten als het gaat om portefeuilleverdeling. De zoektocht heeft niet als doel om een voorzitter te selecteren en het lid daarop te laten aanvullen. Ook hier is het uitgangspunt het profiel dat aan de voorkant is vastgesteld. Een bestuur met inclusieve leiders, ambitieus en moedig, een bestuur op avontuur.

De selectiecommissie wordt gevuld door een verscheidenheid aan deelnemers die alle delen van de organisatie vertegenwoordigen. Naast de Raad van Toezicht neemt ook de Gemeenschappelijke Medenzeggenschapsraad (GMR), de Ondernemingsraad en diverse directeuren en managers van de onderwijs- en kinderopvanglocaties deel aan de selectiegesprekken. Femke merkt bij haar gesprekken op dat de Raad van Toezicht echt de ruimte biedt aan de onderwijsdirecteuren en kinderopvangmanagers. “Het verliep allemaal heel zorgvuldig”, kijkt Femke terug op de selectiegesprekken. “Inhoudelijk waren er veel geledingen aanwezig. Wat ik mooi vond was dat er veel ruimte was voor persoonlijke aandacht. De rol van Martine (vanuit K+V) heb ik als heel professioneel en betrokken ervaren. Ze denkt mee en geeft feedback over het gevoerde gesprek.”

Bij de gesprekken met Femke is Corné ook aanwezig. Zelf is hij blij dat hiervoor is gekozen want de voorzitter is op dat moment officieel nog niet bij SKOzoK werkzaam. “Het is toch je directe collega waar je mee gaat samenwerken.” Aan de voorkant hebben K+V en SKOzoK dit bepaald. Tenslotte is de goede samenwerking de doorslaggevende factor voor het succes. Daarnaast heeft een bestuur dat collegiaal samenwerkt een voorbeeldrol te vervullen hierin. De collega’s in wording vinden de persoonlijke connectie beiden belangrijk, daarom besluit het tweetal na de voordracht van Femke om een gezamenlijke wandeling te maken. “Dat was geen sollicitatiegesprek meer, maar gaf ons de kans om te kijken of er ook op menselijk vlak een klik is”, zegt Corné hierover. Femke vond het eveneens slim om op deze manier de persoonlijke connectie te zoeken. “In gesprekken zit je toch in de rol van sollicitant. Op deze manier leer je elkaar meer op persoonlijk vlak kennen.”

Inmiddels is Corné enkele maanden geleden gestart en is het wachten tot Femke zich officieel bij hem aansluit als collega bestuurder. Femke staat in ieder geval in de startblokken. “Ik heb al een paar keer mogen meedraaien en we hebben het fusiefeest eind oktober gehad. Ik heb er heel veel zin in om aan de slag te gaan. Ik proef bij iedereen het enthousiasme en de betrokkenheid om deze fusie tot een succes te maken.”

Fusie als start van het ontwikkelingsavontuur

Wanneer Femke in december start als CvB-lid, is het college compleet. Er ligt voor het tweetal een mooi takenpakket te wachten. SKOzoK is een recent gefuseerde organisatie waarbij kinderopvang en onderwijs samenkomen. Het bestaat uit 29 onderwijsinstellingen en 25 kinderopvanglocaties en is actief in de gemeenten Bergeijk, Cranendonck, Eindhoven, Heeze-Leende, Valkenswaard en Waalre. Technisch is de fusie afgerond en wordt het in januari vervolmaakt wanneer de organisatie verder gaat onder de nieuwe naam: Atalenta. Een naam en aanpak die refereert aan het ontwikkelproces van rups tot vlinder, met één doorlopende ontwikkellijn van 0 tot 13 jaar. De naam verwijst naar een vlinder, gecombineerd met het woord ‘talent’. Kinderen en medewerkers leren van elkaar en van het brede aanbod van talentontwikkeling.
De opdracht voor het nieuwe bestuur is het verder bouwen aan een organisatie waar innovatie, vooroplopen en aandacht voor verschillen bij het kind, ouders en/of verzorgers en medewerkers voelbaar zijn en gezien worden.

“Nu moeten we elkaar vinden en als geheel opereren. Als College van Bestuur moeten we de nieuwe organisatie neerzetten. Niet als aparte entiteiten, maar als één geheel”, zegt Corné over de fusie. Collega-bestuurder Femke vult hem aan: “Wat neem je bij het samengaan wel en niet mee? Kinderopvang en onderwijs zijn twee aparte organisaties, er zijn bijvoorbeeld twee cao’s. Het gaat om het samenbrengen en het dichterbij elkaar brengen van het geheel. Je gaat één team vormen, dingen moeten op elkaar worden afgestemd. Het begint bij het gevoel. Je moet ervoor zorgen dat je mensen bij elkaar brengt.”

Beide bestuurders hebben het samenbrengen van kinderopvang en onderwijs in eerdere functies ervaren. Corné in de rol van voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Samenwijs Opvang & Onderwijs en Femke als Clusterdirecteur bij Stichting GOO. Zowel Corné als Femke geloven in de kansen die de fusie biedt. “Dat is nu de fase waarin we zitten. Het is belangrijk om de kansen te zien en risico’s te durven nemen. Hoe gaan we dit met elkaar vormgeven?”, kijkt Femke vooruit. Corné ziet de komende periode als een avontuur dat je met elkaar aangaat. “Dat zal af en toe met een kronkelweg zijn, maar ik geloof in de ontwikkeling.”

Aanvullende informatie:
K+V ondersteunt Raden van Toezicht bij het nemen van de meest strategische beslissing: het benoemen van een nieuw bestuur. Waarbij de adviseurs van K+V altijd op zoek zijn naar het nieuwe talent en authentiek leiderschap. Vanuit beide perspectieven kan voor aanvullende informatie over dit artikel contact worden opgenomen met Martine van der Velpen, partner K+V, te bereiken op 06 5060 3351.

K+V
Het gaat om mensen

Deel bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Kracht van de mens  De sterkste match  Oog voor verschillen
Ander perspectief  Nieuwe mogelijkheden  Altijd maatschappelijk betrokken

Wij geloven in de kracht van mensen. Organisaties zijn er voor mensen en wij zorgen ervoor dat de sterkste match wordt gemaakt. Door uit te gaan van verscheidenheid en oog te hebben voor verschillen die een organisatie mooier en beter maken. Onze adviseurs zijn ook verschillende mensen. Door een ander perspectief te bieden, creëer je nieuwe mogelijkheden en invalshoeken. Wij kunnen dat als geen ander.