Nieuwe mensen in het onderwijs

19 januari 2017

De case Bestuurssecretaris Trinamiek

Nieuwe mensen in traditionele rollen, nieuwe mensen in nieuwe rollen? Het maakt voor ons niet uit. Wij hebben een methode die hier gehoor aan geeft. Natuurlijk kunnen we zelf een heel verhaal houden maar we laten liever een ander voor (of over) ons spreken. Lees hieronder het verhaal van de zoektocht naar een bestuurssecretaris voor onderwijsgroep Trinamiek.

Theo Klinkien en René van Harten
College van Bestuur Trinamiek

Bij het zoeken naar een bestuurssecretaris voor Trinamiek hebben we kennisgemaakt met de systematiek van de “Speed, Slow en Show”-date aanpak. Dat is ons goed bevallen, niet in de laatste plaats omdat we een geschikte kandidaat hebben gevonden.

Na een voorselectie op basis van brieven en cv’s hebben we gedurende één dag een negental sollicitanten gesproken in sessies van één kwartier (SPEED). De kandidaten spraken achtereenvolgens met drie groepjes van drie medewerkers van Trinamiek, de personen in die groepjes waren geselecteerd op hun betrokkenheid vanuit verschillende invalshoeken met de toekomstige bestuurssecretaris. Dat leverde mooie snelle uitwisselingen op, kennismakingen, die een eerste keuze mogelijk maakten.

Er bleven bij de nabespreking vier kandidaten over, waarmee enige dagen later een “klassiek” sollicitatiegesprek gevoerd werd (SLOW). Dat bracht de keuze naar twee kandidaten. Beiden niet uit het onderwijs: een talent van 31 jaar uit de overheid en een professional van 47 uit het ziekenhuis. Twee kandidaten die wij in een traditionele vorm wellicht niet eens hadden uitgenodigd.

Tenslotte kregen deze twee overgebleven personen de gelegenheid om in een presentatie van drie kwartier een geslaagd project vanuit hun huidige werkomgeving toe te lichten (SHOW). En dan nog een spannend keuze proces met alle betrokken medewerkers!

Een mooi en vlot proces, prima ondersteund door K+V, met een steeds scherpere blik op de overgebleven kandidaten, een grote en brede betrokkenheid vanuit de organisatie, een context waarbij de sollicitanten de gelegenheid krijgen zich van verschillende kanten te laten zien. Een procedure die een stevig beroep doet op de sollicitanten en wat meer tijd kost dan het klassieke model, maar steunt op een gedegen weloverwogen afweging en breed draagvlak. Een aanrader!

Voor meer informatie, neem dan contact met mij op.

Martine van der Velpen

Partner

Deel bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Kracht van de mens  De sterkste match  Oog voor verschillen
Ander perspectief  Nieuwe mogelijkheden  Altijd maatschappelijk betrokken

Wij geloven in de kracht van mensen. Organisaties zijn er voor mensen en wij zorgen ervoor dat de sterkste match wordt gemaakt. Door uit te gaan van verscheidenheid en oog te hebben voor verschillen die een organisatie mooier en beter maken. Onze adviseurs zijn ook verschillende mensen. Door een ander perspectief te bieden, creëer je nieuwe mogelijkheden en invalshoeken. Wij kunnen dat als geen ander.