Sportieve bestuurders gezocht

K+V is als maatschappelijk partner verbonden aan Sport en Zaken, een loot van NOC*NSF.

Sportieve bestuurders gezocht

Al ruim 10 jaar bemiddelen we Bestuurders voor Nationale sportbonden en we doen dat pro bono. Deze bestuurders doen hun werkzaamheden voor de sport uit liefde en met passie, zonder financiële beloning (anders dan een kostenvergoeding).

NOC*NSF had de wens om te komen tot een meer professionele en transparante aanpak van het wervingstraject, geen aloude coöptatie. Daarom heeft de Commissie onder leiding van Jan Loorbach dat in haar advies geschreven: de code Goed Sportbestuur. We hebben met veel plezier al meer dan 10 nationale sportbonden geholpen met kwalitatief uitstekende bestuurders. De sporters van deze bonden doen het ook beter op de Olympische Spelen, daarover een volgende keer meer. Ons netwerk in de sport groeit en een zeer plezierige bijkomstigheid is dat K+V steeds vaker wordt gevraagd om ook Directieleden of MT-leden te bemiddelen.

Concreet zijn we op dit ogenblik in een vergevorderd stadium van procedures waarin we op zoek zijn naar een Directeur voor de Basketballbond en een Manager Operations voor FC Utrecht. Voor dit type ‘betaalde functies’ is veel belangstelling; veel moeilijker is het om Bestuurders te vinden voor de wat ‘kleinere’ Sportbonden. Terwijl een bestuursfunctie ook de opstap kan zijn naar een betaalde functie. Een goed voorbeeld is de Biljartbond, we zoeken daar een penningmeester en een secretaris. Tot dusverre hebben weinig kandidaten belangstelling getoond. Het is overigens een misverstand om te denken dat je moet kunnen biljarten om een bestuursfunctie bij deze bond te vervullen. Je hebt aanhangers van het model, die benadrukken dat je juist niet voor de sport die je zelf beoefent moet kiezen.

K+V neemt graag een nieuw initiatief en we gaan bouwen aan onze Sportbestuurdersdatabase. Daarom komen we graag in contact met kandidaten die zich willen inzetten als bestuurder van een sportbond. We zijn op zoek naar mensen met passie voor sport en die zich een aantal uur per week onbezoldigd willen inzetten. Wij hopen op uw reactie en interesse! Henk van der Velde ontvangt deze graag. Dus mail of bel: velde@kv.nl of 06 51 758 677. 

naar nieuwsoverzicht